Skip to content

Magazyny powierzchniowe STORETEQ P-300 | P-500

Magazyny powierzchniowe STORETEQ P-300 | P-500

Większy potencjał dla maszyn obróbczych

W połączeniu z maszyną obróbczą albo pilarką magazyn STORETEQ S-500 tworzy jeden z najbardziej wszechstronnych systemów magazynowych, umożliwiających wysoce wydajne rozwiązania logistyczne zarówno dla małych i średnich zakładów produkcyjnych, jak i tych, produkujących na skalę przemysłową.

Zalety

 • Duża różnorodność materiałów: tworzywo sztuczne, pleksa, laminat, płyty oklejone lub nieoklejone.
 • Duża dowolność przy określaniu długości i szerokości magazynu powierzchni.
 • Standardowe złącza umożliwiające podłączenie magazyny STORETEQ S-500 do różnych maszyn obróbczych.
 • Małe wykorzystanie zasobów dzięki w pełni automatycznemu zarządzaniu resztkami, także dla części, które nie znajdują się w magazynie.

Walory techniczne

 • Rozpiętość do 16 m, długość drogi przejazdu do 100 m

 • Waga elementu do 350 kg, długość elementu do 5 600 mm

 • Kontrolowane ruchy o niskich wibracjach, nawet przy maksymalnym wysięgu

 • Bezproblemowy transport także w przypadku powierzchni strukturyzowanych

 • Duża stabilność podwójnych nożyc dla dokładnego manipulowania płytami

 • Możliwość podawania i odbierania płyt z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

  STORETEQ S-500 z dodatkowym wyposażeniem
szerokość pracy magazynu [mm] 5 000  16 000
długość konstrukcji [mm] 10 000 100 000
prędkość przejazdu mostu [m/min.] 60 maks. 40 % wzrost osiągów poprzez zwiększenie przyśpieszeń i prędkości
prędkość przejazdu wózka [m/min.] 80
prędkość podnoszenia [m/min.] 30
długość elementu [mm] 2 000 - 4 200 maks. 5 600
szerokość elementu [mm] 800 - 2 200 min. 400
grubość surowej płyty [mm] od 12 od 3
waga elementu [kg] 250 350
wysokość stosu [mm] 2 100 1 500 - 2 500

(Poprzednia nazwa produktu: Magazyn powierzchniowy TLF 411)

Oprogramowanie

 • woodStore

  • Sterowanie magazynem zapewniające przejrzysty przepływ informacji i materiałów

  • Zarządza materiałami aż po resztki płyt

  • Automatycznie rejestruje i analizuje wszystkie ruchy przyjęcia do magazynu i wydania z magazynu

Katalogi