Skip to content
HOMAG Quality

Jakość na najwyższym poziomie

>

Naszych klientów wyróżnia wysoka jakość produktów. To ona decyduje również o ich rynkowym sukcesie. To właśnie sukces klientów postawiliśmy sobie za cel. Wymagania stawiane przez klientów są u nas na pierwszym miejscu.

Najwyższe standardy jakościowe w jakościowe w naszym przedsiębiorstwie maja tu decydujące znaczenie: oprócz rozwiązań technicznych stosowanych w naszych maszynach są one widoczne także w sposobach zarządzania personelem, w gospodarce surowcowej oraz w przebiegu wewnętrznych procedur. Kluczową rolę odgrywają w tym również pracownicy, inwestorzy oraz opinia publiczna (wymogi prawne). Aby móc zapewnić stałą, wysoką jakość we wszystkich obszarach i punktach węzłowych przedsiębiorstwa („Total Quality”), pracujemy w oparciu o systemy zarządzania, które w ramach grupy wciąż optymalizujemy.

Systemy zarządzania stosowane w naszej firmie:

  • ISO 9001: Od 1996 roku ten certyfikat stanowi elastyczny punkt wyjścia stałego ulepszania procedur. Wprowadza przejrzystość wewnątrzzakładowych przebiegów związanych ze sprzedażą, rozwojem i produkcją naszych maszyn, równocześnie zapewniając stałą poprawę naszych usług.
  • ISO 14001: Ten certyfikat stanowi istotny element naszego rynkowego sukcesu. Certyfikowany system zarządzania środowiskowego umożliwia nam odpowiedzialne i wydajne gospodarowanie zasobami.
  • ISO 50001: Ta międzynarodowa norma pomaga nam podczas tworzenia systemów i procesów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej.

Poprzez nasz zintegrowany system zarządzania znacząco przyczyniamy się w skali globalnej do zrównoważonego rozwoju. Poprzez łączenie zasobów i wykorzystanie efektu synergii udaje nam się prowadzić „szczupłe” (ang. lean management) i wydajne zarządzanie. Równocześnie przejmujemy odpowiedzialność i stawiamy na partnerskie relacje oparte na zaufaniu – nie tylko w kontaktach z naszymi klientami, lecz także w odniesieniu do pracowników, partnerów handlowych, dostawców lub opinii publicznej.

Certyfikaty HOMAG GmbH