Skip to content
HOMAG Wzorzec

Kierujemy się wartościami

>

Czujemy się związani z dziełem życia założycieli firmy, Gerharda Schulera i Eugena Hornbergera i ciągle je kontynuujemy.

Z szacowanym udziałem w rynku na poziomie 30% i około 7000 pracowników jesteśmy wiodącym światowym producentem maszyn do obróbki drewna.

Tę pozycję uzyskaliśmy dzięki naszym wartościom oraz naszej strategicznej orientacji konsekwentnie realizowanej od ponad 60 lat. W połączeniu ze stosowaną również od wielu lat filozofią przedsiębiorstwa elementy te stanowią nasz wewnętrzny kompas wyznaczający naszą własną ścieżkę i horyzonty rozwoju HOMAG Group.

 • Przekonani klienci
  Zadowoleni klienci to podstawa naszej egzystencji. Zdobywamy ich dzięki usługom najwyższej jakości.
 • Zaangażowani pracownicy
  Zadowoleni i wykwalifikowani pracownicy są podstawą naszego sukcesu. Ich profesjonalizm i efektywność działań stanowią punkt wyjścia do zaangażowanej współpracy z klientami.
 • Lojalni inwestorzy
  Zadowoleni inwestorzy są wierni firmie. Ich lojalność nagradzamy niezawodnością i wzrostem wartości firmy.
 • Niezawodni partnerzy
  Zadowoleni partnerzy biznesowi i dostawcy stanowią nieodzowny element naszej układanki. Poprzez ich inicjatywę, niezawodność i jakość usług tworzymy wspólnie wartość dodaną i korzyści dla naszych klientów.
 • Sukces zrodzony z partnerstwa
  Nasz sukces ma swoje korzenie w partnerskiej współpracy wewnątrz HOMAG Group oraz z jej zewnętrznymi partnerami. Pod pojęciem partnerstwa rozumiemy uczciwe i pełne szacunku współżycie. Razem tworzymy odnoszącą sukcesy wspólnotę.
 • Zaufanie oparte na niezawodności
  Zaufanie naszych klientów i partnerów biznesowych zdobywamy dzięki niezawodności w działaniu. Wiąże się to również z zaufaniem, którym pracownicy darzą firmę i siebie nawzajem.
 • Rozwój dzięki otwartości
  Nasza firma rozwija się poprzez wyszukiwanie i urzeczywistnianie nowych idei. Jesteśmy otwarci na inne sposoby myślenia, kultury i przekonania.
 • Trwałość dzięki odpowiedzialności
  Mamy świadomość odpowiedzialności wobec ludzi i środowiska naturalnego. Kierujemy się długofalowością procesów gospodarczych, społecznych i środowiskowych.
 • Lider innowacyjności
  Poprzez wprowadzanie nowych na skalę światową rozwiązań wyznaczamy rynkowe trendy. Poprzez stałe ulepszanie naszych produktów, usług, procesów i struktur utrzymujemy przewagę efektywności, którą przekazujemy naszym klientom.
 • Lider globalnego rynku
  Nasz cel stanowi dominacja rynkowa we wszystkich obszarach działalności dotyczących maszyn, urządzeń i usług, we wszystkich regionach świata.
 • Globalna obecność
  Nieprzerwanie rozbudowujemy naszą globalną sieć handlową, serwisową i produkcyjną. W ten sposób możemy szybko i kompetentnie wspierać naszych klientów bezpośrednio w ich lokalizacjach.
 • Oferent systemów
  Oferujemy kompatybilne rozwiązania dla pojedynczych maszyn i instalacji. Dzięki zasadzie „wszystkie usługi z jednej ręki”, odnoszącej się do całego ciągu procesowego, tworzymy podstawę sukcesów naszych klientów.