Skip to content

Systemy magazynowe dla budownictwa drewnianego STOCKTEQ U-330 | U-530

Systemy magazynowe dla budownictwa drewnianego STOCKTEQ U-330 | U-530

Ergonomiczny transport elementów ściennych

Wózek transportowy i ustawczy znajduje zastosowanie głównie w liniach produkcyjnych. STOCKTEQ U-330 | U-530 umożliwia łatwy i szybki transport elementów ściennych pomiędzy różnymi stacjami roboczymi lub ich składowanie. W tym celu ustawia się element na wózku lub rolkach, transportuje do odpowiedniego toru przy ścianie i ręcznie wysuwa z wózka ustawczego i transportowego do magazynu.

Zalety

  • Poziomy transport elementów ściennych
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki zabezpieczonemu transportowi elementów i wielu urządzeniom zabezpieczającym
  • Łatwe i bezpieczne ustawianie elementów dzięki zastosowaniu hydraulicznego urządzenia wychylania
  • Opcjonalnie możliwy jest całkowicie automatyczny przejazd

Walory techniczne

  • Hydrauliczne urządzenie wychylania umożliwia łatwe i bezpieczne ustawianie elementów

  • Przejazd w kierunku wzdłużnym i poprzecznym umożliwia zoptymalizowaną logistykę również na duże dystanse 

  • Transport ustawionych elementów za pomocą wózka do transportu ścian lub luźnych rolek (do wyboru)

  • Powiązanie z kompletną linią produkcyjną i sterowanie za pomocą PLC

  • Sterowanie może odbywać się do wyboru przy wózku ustawczym i transportowym lub za pomocą zdecentralizowanych miejsc obsługi 

Katalogi