Skip to content
HOMAG Systems Project Management

HOMAG Systems – Twój partner w projektowaniu

>

Bierzemy na siebie całość doradztwa, opracowanie koncepcji, zarządzanie projektem, implementację i rozruch wszystkich urządzeń produkcyjnych.

Do projektowania wymagających, sprzężonych urządzeń oferujemy najbardziej zaawansowane rozwiązania obejmujące najnowocześniejsze maszyny i nieprzerwane sterowanie. Całkowite sprzężenie. Obejmuje to całe spektrum: od produkcji seryjnej po wielkość partii 1.

Wymagania klientów stanowią naszą motywację

Indywidualne rozwiązania dla pojedynczych klientów, realizacja kompletnych linii produkcyjnych i doskonałe branżowe know-how – oto najważniejsze cechy wyróżniające HOMAG Systems Team.
Tu zbiegają się wszystkie ścieżki. Dostawa indywidualnego urządzenia lub kabiny oparta jest na wieloletnim doświadczeniu, wysokich standardach jakościowych, modułowej konstrukcji maszyn i perfekcyjnej realizacji od projektu po przekazanie. Od rozmowy wstępnej do zamknięcia projektu kierownik projektu jest osobistym partnerem do rozmów, który wspólnie z klientem doprowadzi projekt do szczęśliwego zakończenia.

Rozwiązania „szyte na miarę” wymagają koordynacji i uzgodnień

Uzgodnienia dotyczące punktów węzłowych lub partnerów zewnętrznych: pracy w tym zakresie jest wiele. Bierzemy to na siebie i zachowamy wszystko w polu widzenia klienta.

Od oferty...

 • Profesjonalna rejestracja i analiza wymagań klienta – wszystko, co jest ważne dla klienta!
 • Optymalne poszukiwanie koncepcji z zastosowaniem produktów HOMAG i przy współpracy zewnętrznych partnerów – oto najlepsze rozwiązanie!
 • Przejrzyste porównania koncepcji w celu ustalenia najlepszej koncepcji produkcji i rozwiązań IT – najlepsze rozwiązanie się przebije!
 • Oferta pasująca do wymagań klienta
 • Kompetentny zakup projektu – wszystko z jednej ręki

...po realizację

 • Jeden, centralny partner do rozmów we wszystkich sprawach związanych z projektem – komunikacja ograniczona do niezbędnego minimum!
 • Koordynacja wszystkich działów – w każdej chwili klient ma pełen przegląd całości!
 • Uzgodniona koordynacja prac budowlanych i kierowanie montażem – skrócony do minimum czas rozruchu linii
 • Profesjonalne zarządzanie projektem + branżowe kompetencje = optymalny partner w dziedzinie projektowania urządzeń
 • Narzędzia symulacyjne wirtualnie optymalizują urządzenia – sprawdzona wydajność 
 • Komplet deklaracji zgodności CE i ocen ryzyka, także dla innych specjalności – wszystko jest pod kontrolą!

Poznaj opinie innych