Skip to content

Opbevaringssystemer til træindustrien STOCKTEQ U-330 | U-530

Opbevaringssystemer til træindustrien STOCKTEQ U-330 | U-530

Ergonomisk transport af vægelementer

Opstillings- og fordelingsvognen anvendes primært i produktionslinjer. Med STOCKTEQ U-330 | U-530 transporteres vægelementer nemt og hurtigt mellem forskellige arbejdsstationer eller opbevares sikkert. Til dette formål anbringes elementet på vogne eller ruller, transporteres til den pågældende vægskinne og skubbes manuelt ud af opstillings- og fordelingsvognen på lageret.

Fordele

  • Vandret transport af vægelementer
  • Høj sikkerhed på arbejdspladsen takket være sikker transport af elementer og omfattende sikkerhedsudstyr
  • Nem og sikker opstilling af elementerne ved hjælp af hydraulisk drejemekanisme
  • Mulighed for fuldautomatisk procedure som ekstraudstyr

Detaljer

  • Hydraulisk drejemekanisme gør det nemt og sikkert at opstille elementerne

  • Langsgående og tværgående procedurer muliggør optimeret logistik selv over lange afstande 

  • Transport af de opstillede elementer via vægvogne eller løse ruller (kan vælges individuelt)

  • Sammenkobling med komplet produktionslinje og styring via PLC

  • Styring enten direkte på opstillings- og fordelingsvognen eller via decentrale betjeningsstationer 

Produktbrochuren