Skip to content

Kolegium zawodowe Beckum: wyjątkowy warsztat połączony w sieć

>

26.02.2024   |   Beckum   |   Niemcy

 • Kompletne rozwiązania cyfrowe na miarę czasów — oto sekretny przepis nauczycieli w szkole zawodowej Beckum
 • Stałe korzystanie z aplikacji i asystentów cyfrowych firmy HOMAG: w planie zajęć znajduje się nie tylko productionManager i cyfrowa teczka zamówień…
 • … lecz także oprogramowanie do optymalizacji rozkrojów intelliDivide Cutting, które jest regularnie wykorzystywane. Optymalizacja — wybór planu rozkroju — i gotowe.
 • Plan rozkroju jest teraz bezpośrednio dostępny i wyświetlany na tablecie. Dla każdego elementu drukowana jest osobna etykieta. W ten sposób każdy z nich jest opatrzony wszystkimi informacjami na temat kolejnych etapów obróbki.
 • Teraz trzeba zeskanować etykietę na elemencie, aby móc rozpocząć jego rozkrój.
 • Również zarządzanie materiałami jest ważnym tematem w szkole zawodowej Beckum: danymi obrzeży i płyt zarządza się centralnie za pomocą rozwiązania materialManager.
 • Rozwiązanie łatwe i elastyczne: asystent taśmy obrzeża do zarządzania taśmami został zintegrowany z samodzielnie zbudowanym, w wyższej szkole zawodowej, regałem.
 • Przemyślane i zbudowane samodzielnie: Drzwi regału chronią taśmy obrzeży przed promieniowaniem UV i kurzem.
 • Za pomocą tabletu i skanera kodów kreskowych można szybko odnaleźć odpowiednią taśmę obrzeży
 • Aplikacja na tablecie wskazuje odpowiednie miejsce magazynowania. Jednocześnie diody LED na regale zapalają się na zielono, potwierdzając wydanie rolki obrzeża z magazynu.
 • Wszystkie informacje w zasięgu ręki: etykiety do indywidualnego oznaczania każdej rolki obrzeża
 • Niezwykły ośrodek edukacyjny: szkoła zawodowa Beckum

Kolegium zawodowe Beckum kształci obecnie 2500 młodych ludzi w różnych dziedzinach. Dzięki indywidualnemu podejściu do umiejętności, życzeń i potrzeb poszczególnych uczniów i studentów szkoła ta jest postrzegana jako centralny ośrodek kształcenia kompetencji i ważne ogniwo w gospodarce powiatu Warendorf i nie tylko. W końcu ponad 140 nauczycieli przekazuje tu wiedzę przyszłym specjalistom.

Przyszłość to tutaj kluczowe hasło — a zwłaszcza w warsztacie szkoleniowym poświęconym technologii drewna. Pracuje się tu nie tylko z nowoczesnymi maszynami firmy HOMAG, lecz także z aplikacjami i asystentami cyfrowymi. I to od A do Z: jest tu cyfrowa teczka zamówień, system productionManager, rozwiązanie do optymalizacji wykroju intelliDivide Cutting oraz asystent taśmy obrzeża do zarządzania obrzeżami. Daniel Schulze Zumloh, nauczyciel sprawujący pieczę nad technikami i przyszłymi stolarzami, wspólnie z kierownikiem warsztatu Svenem Huesmannem wdrożył aplikacje i cyfrowych asystentów do całego procesu: począwszy od projektowania CAD, przez poszczególne etapy robocze, aż po montaż końcowy. W ten sposób młodzi adepci i adeptki stolarstwa od samego początku przekonują się, jak kompletne zestawy danych ułatwiają pracę w warsztacie. 

Fakt, że szkoła jest wyposażona w tego typu rozwiązania, jest obecnie jeszcze czymś niezwykłym, ale ma uzasadnione powody. O nich mówi Stephan König, kierownik działu w specjalistycznej szkole technicznej: 

„Młodzi ludzie dużo inwestują w naukę w Beckum. Niektórzy dojeżdżają nawet 70 km. Dlatego też czujemy się zobowiązani do przekazywania treści odzwierciedlających najnowszy stan wiedzy technicznej”. 

Pod względem wykorzystania cyfrowych danych produkcyjnych kolegium zawodowe Beckum znacznie wyprzedza inne instytucje edukacyjne, a także wiele zakładów produkcyjnych. Dzieje się tak za sprawą cyfrowych rozwiązań, które są „dziecinnie proste w obsłudze” — jak to określają uczniowie, studenci i sam Daniel Schulze Zumloh.

Od przygotowania pracy do montażu

Daniel Schulze Zumloh, nauczyciel sprawujący pieczę nad technikami i przyszłymi stolarzami, wspólnie z kierownikiem warsztatu Svenem Huesmannem wdrożył aplikacje i cyfrowych asystentów do całego procesu: począwszy od projektowania CAD, przez poszczególne etapy robocze, aż po montaż końcowy. W szkole wykorzystuje się system woodWOP 7, który wkrótce zostanie zaktualizowany do wersji 8.1, a także całe spektrum aplikacji HOMAG. Po wykonaniu obrabianego przedmiotu w programie CAD uczniowie i studenci wysyłają dane do szkolnej chmury. Dzięki temu mają dostęp do swojej pracy również z domu. Szczególnie praktyczne okazują się więc internetowe aplikacje HOMAG, z których można korzystać za pośrednictwem przeglądarki. Jednocześnie dane konstrukcyjne są importowane do systemu optymalizacji wykrojów intelliDivide Cutting. Tam w zależności od projektu użytkownicy wybierają plany rozkroju według czasu produkcji, sposobu obsługi lub zużycia materiału. Plany rozkroju są następnie kierowane do pionowych pił do płyt, wyposażonych w HOMAG CUBE. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie ma tutaj piły do przycinania płyt firmy HOMAG, co jednak nie stanowi żadnego problemu: asystent wykroju (Cutting Production Set) działa bez zarzutu także z innymi piłami, a z planem rozkroju uczniowie pracują na tablecie. „Połączenie całego warsztatu w sieć było stosunkowo proste, podobnie jak obsługa. Między innymi dlatego, że nie wszystkie urządzenia muszą być maszynami HOMAG. To olbrzymia zaleta” — argumentuje Daniel Schulze Zumloh. Po docięciu płyt poszczególne elementy są opatrywane osobną etykietą, która zawiera wszystkie istotne informacje.

Wgląd w status zlecenia i zarządzanie materiałem

W systemie productionManager tworzy się zlecenia i nimi zarządza. Cyfrowa teczka zamówień automatycznie korzysta ze wszystkich danych z innych używanych aplikacji. W programie do zarządzania materiałami materialManager uczniowie i studenci tworzą materiały płyt i obrzeży zgodnie z jednolitą nomenklaturą, a wszystkie te informacje są automatycznie udostępniane również w aplikacji productionManager.

Takie kompletne zestawy danych ułatwiają nie tylko przygotowanie pracy, ale również produkcję, ponieważ dostęp do materiałów obrzeży i płyt w jej trakcie jest niezwykle prosty. Dane te uczniowie otwierają bezpośrednio na maszynie HOMAG lub na tablecie. Zarządzanie materiałami jest przy tym bardzo proste, co potwierdza kierownik warsztatu Sven Huesmann. Można nie tylko szybko, jednym kliknięciem wprowadzać materiał obrzeża do magazynu i go z niego wyprowadzać, ale również obliczać długość reszt i automatycznie zgłaszać ją do aplikacji na etapie przygotowania pracy.

Meldowane jest przy tym nie tylko zużycie materiału, lecz także wszystkie kolejne etapy produkcji. W tym celu Daniel Schulze Zumloh utworzył w programie productionManager tzw. stanowiska zgłoszeniowe. Konkretnie oznacza to, że postęp obróbki elementów w produkcji jest automatycznie zgłaszany i widoczny w czasie rzeczywistym w cyfrowej teczce zamówień.

Do tego informacje mogą być przekazywane na różne sposoby. W Beckum piła do przycinania płyt zgłasza postęp obróbki elementów automatycznie — użytkownik nie musi ręcznie wykonywać żadnych czynności. W maszynie CNC, okleiniarce, na stole warsztatowym oraz podczas odbioru końcowego komunikat do cyfrowej teczki zamówień przekazuje się za pomocą tabletu lub skanera.

Ciągłe przesyłanie informacji zwrotnych umożliwia podgląd statusu zamówienia w cyfrowej teczce w czasie rzeczywistym. Kolegium Beckum nawet rozbudowało to rozwiązanie i ustawiło przy stole warsztatowym rzutnik, który wyświetla dane o postępach bezpośrednio na ścianie. Nauczyciele bardzo cenią to, że nawet w przypadku zatrzymania prac w trakcie projektu widać od razu, na jakim etapie się one znajdują — dzięki „ładnym, kolorowym oznaczeniom” oraz dzięki informacjom zwrotnym z poszczególnych etapów przekazywanych w czasie rzeczywistym.

Kolejnym świetnym rozwiązaniem w warsztacie szkoleniowym jest specjalna szafa do zarządzania taśmami obrzeży. W niej znajduje się zintegrowany asystent taśmy obrzeża (Edgeband Management Set). Taśmy obrzeża przechowywane są za drzwiami, w pozycji leżącej, zabezpieczone przed promieniowaniem UV i kurzem. Można by się zastanawiać, skąd użytkownik wie, gdzie znajdują się poszczególne taśmy obrzeża, skoro są ukryte za drzwiami. To bardzo proste: asystent taśmy obrzeża został wyposażony w sterowanie miejscami magazynowymi wykorzystujące światła LED. Poszczególne punkty świetlne Sven Huesmann przyporządkował do miejsc składowania odpowiednich obrzeży. Kody QR, umieszczone z przodu na drzwiach, można szybko zeskanować, a diody LED wskażą, gdzie znajduje się szukana taśma obrzeża.

Pod względem wykorzystania cyfrowych danych produkcyjnych kolegium zawodowe Beckum znacznie wyprzedza inne instytucje edukacyjne, a także wiele zakładów produkcyjnych. Dzieje się tak za sprawą cyfrowych rozwiązań, które są „dziecinnie proste w obsłudze” — jak to określają uczniowie, studenci i Stephan König. Równie prosta jest współpraca z firmą HOMAG: „Czujemy pełne wsparcie ze strony firmy HOMAG” — mówi kierownik działu. Czekamy więc z niecierpliwością na wieści o kolejnych zagadnieniach szkoleniowych poruszanych w Beckum.

Powrót do wszystkich wydarzeń

Poznaj opinie innych

To może Cię również zainteresować