Plugin woodWOP CAM

Obróbka powierzchni 3D za pomocą woodWOP

Ten moduł oprogramowania służy do rozszerzenia programu woodWOP do systemu CAD/CAM, który w zależności od wyposażenia maszyny pozwala na 3-,4- lub 5-osiową interpolacyjną obróbkę powierzchni 3D.

Zalety

  • Programowanie WOP, konstrukcja CAD i system CAM, połączone w jednym oprogramowaniu
  • Łatwe wprowadzenie do programowania 3D
  • Możliwość stosowania w maszynach z min. 3 osiami

  • Konstrukcje powierzchni 3D oraz transfer modeli 3D z zewnętrznych systemów CAD

  • Automatyczne generowanie torów frezowania od obróbki 3-osiowej aż po interpolacyjną obróbkę 5-osiową

  • W połączeniu z woodMotion możliwość optymalnego przygotowania pracy poprzez symulację obróbek łącznie z usuwaniem materiału, wykrywaniem kolizji i obliczaniem czasu