Skip to content

Nowości w woodWOP 8.1: Kamienie milowe i innowacje w programowaniu CNC

WoodWOP, system programowania CNC grupy HOMAG, został ponownie ulepszony. Obecnie dostępna jest wersja 8.1 z wieloma nowościami i aktualizacjami.

 • woodWOP 8.1
 • woodWOP 8.1 tools used
  Otrzymujesz obszerny przegląd wszystkich narzędzi używanych w programie.
 • woodWOP 8.1 pocket macros
  Łatwiejsze programowanie dzięki modyfikacjom makr kieszeni.
 • woodWOP 8.1 manual nesting
  Ręczny nesting pojedynczych elementów jest teraz możliwy bezpośrednio z poziomu interfejsu woodWOP.
 • woodWOP 8.1 Haltestege
  Rozszerzenie makra formatowania do obliczania lepszych dróg narzędzi.
 • woodWOP 8.1 connecting milling
  Za pomocą nowej funkcji można scalać identyczne obróbki.

Serce innowacyjnego interfejsu tego oprogramowania stanowi duża powierzchnia graficzna, na której obrabiany przedmiot wyświetlany jest trójwymiarowo. Po wprowadzeniu parametrów obróbki można szybko i łatwo zaprogramować operacje frezowania, wiercenia i cięcia piłą oraz stworzyć ich realistyczną reprezentację graficzną. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa programowania i stałą kontrolę podczas tworzenia programu.

Lista używanych narzędzi

Wszystko pod kontrolą

Nasze oprogramowanie oferuje wiele przydatnych funkcji, które ułatwiają pracę. Jedną z najważniejszych jest lista wszystkich używanych narzędzi. Zapewnia ona pełny przegląd wszystkich narzędzi, które są używane w programie. Istnieje możliwość filtrowania według wszystkich makr lub tylko według aktywnych makr. W celu zachowania kontroli wskazywana jest dostępność narzędzi. Dużą zaletą jest możliwość łatwej wymiany narzędzi. Jeśli stwierdzisz, że pewne narzędzie nie spełnia wymagań, możesz je łatwo zastąpić innym.

Dodatkowe parametry przy nazwach makra

Oszczędność czasu, bezpieczne programowanie

Nową, praktyczną funkcją jest wyświetlanie innych ważnych parametrów w drzewie makr. Pozwala to na indywidualne definiowanie parametrów, które mają być wyświetlane oprócz nazwy makra.

Wygodna tabela zmiennych — słowo kluczowe TOOLNUMBER

Zmniejsza podatność na błędy podczas programowania

Nowością jest słowo kluczowe „TOOLONUMBER” dla zmiennych. Po ustawieniu tego słowa kluczowego można wprowadzić wartość zmiennej za pomocą listy wyboru narzędzi. Ta funkcja może być stosowana w tabeli zmiennych zarówno w widoku listy, jak i w widoku formularza. Na liście zmiennych jest ona dostępna w komponentach i szablonach.

Separatory tabeli zmiennych

Lepsza przejrzystość tabeli zmiennych

Separatory to nowa funkcja umożliwiająca zwiększenie przejrzystości tabeli zmiennych. Można je po prostu wklejać i usuwać za pomocą menu kontekstowego, po naciśnięciu prawego przycisku myszy. Do separatora może także zostać dodany tekst służący jako nagłówek. Dzięki temu tabela zmiennych staje się bardziej czytelna — zarówno w widoku listy, jak i w widoku formularza. Za pomocą separatorów można również porządkować listę zmiennych w komponentach i szablonach.<o:p></o:p>

Wyszukiwanie i zastępowanie nazw zmiennych

Czytelniejsze i bardziej zrozumiałe programy

W nowej wersji woodWOP można wyszukiwać i zastępować nazwy zmiennych. Na przykład zmienna „L” może być zastąpiona zmienną „długość”.

Rozszerzenia makr kieszeni

Większe bezpieczeństwo programowania

Makra kieszeni zostały w dużym stopniu zmodyfikowane i rozszerzone. Jako punkt referencyjny można teraz wybrać punkt środkowy kieszeni, punkt narożny lub środek boku kieszeni. Poza tym można określić, czy kieszeń ma kształt prostokąta czy okręgu. Dodatkowo dostępne są różne tryby najazdu, jak np. rampa liniowa, rampa spiralna lub rampa zygzakowata. Kierunek frezowania może zostać ustalony w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara oraz w ruchu współbieżnym lub przeciwbieżnym. <o:p></o:p>

Rozszerzenia bloku makra

Łatwiejsze i szybsze programowanie

Blok-makro w woodWOP służy do zwielokrotniania zawartych w nim makr. Dotychczas zwielokrotnienie było możliwe tylko w układzie ortogonalnym, czyli n razy w kierunku X oraz m razy w kierunku Y. Dzięki nowym rozszerzeniom dostępne są różne metody zwielokrotnienia, takie jak: zwielokrotnienie poprzez jedną listę pozycji, zwielokrotnienie poprzez serię nierównomierną i zwielokrotnienie poprzez serię kołową.

Powierzchnia 3D do makra wyrównywania

Teraz możliwe jest toczenie także brzegiem narzędzia. Lepsza jakość frezowania.

Wyrównywanie za pomocą makra CAM „Wyrównywanie” odbywało się dotychczas przy użyciu strony czołowej narzędzia. W nowej wersji narzędzie może zostać użyte do toczenia także brzegiem narzędzia.

Plugin Nesting: ręczny nesting

Okazjonalny nesting bez korzystania z oddzielnego oprogramowania

Nowy plugin Nesting umożliwia ręczny nesting pojedynczych elementów bezpośrednio w interfejsie woodWOP. Za pomocą nowego makra „Pojedynczy element” pojedyncze elementy są przemieszczane kursorem. W trakcie przesuwania prostokątnych przedmiotów obrabianych monitorowane są minimalne odległości od krawędzi i sąsiadujących elementów. Opcjonalnie można użyć dodatkowego makra formatowania do StayDown lub łączników. Wymaga to oddzielnej licencji.

Rozszerzenia makra formatowania

Obliczanie optymalnych dróg narzędzia

Dzięki rozszerzeniu makra formatowania istnieje teraz możliwość najazdu z zewnątrz, aby poprawić jakość lub korzystać z narzędzi podcinających. Kierunek frezowania może zostać ustalony w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ponadto możliwe jest generowanie łączników wszystkich elementów, tylko małych elementów lub ręcznie wybranych elementów. Zoptymalizowany został zgodnie z CNC odjazd od łączników, włącznie ze szlifowaniem.

Odstęp bezpieczeństwa nestingu

Scalanie konturów – mniejszy nakład pracy, większe bezpieczeństwo.

W programie pojedynczych elementów woodWOP można zaprogramować kontur jako „odstęp bezpieczeństwa nestingu”, aby uwzględnić ruchy narzędzia podczas nestingu. Nowością jest możliwość zastosowania nie tylko jednego konturu, lecz także wyznaczenia różnych konturów jako „odstęp bezpieczeństwa nestingu”. WoodWOP scala te kontury w jeden.

Łączenie frezowania pionowego

Scalanie identycznych obróbek

Dotychczas w woodWOP frezowanie zawsze składało się z dojazdu i cofania. Za pomocą nowej funkcji „Łączenie frezowania pionowego” można scalać identyczne obróbki. W tym celu punkt końcowy poprzedniego frezowania musi pokrywać się z punktem początkowym następnego frezowania, a wszystkie inne parametry muszą być identyczne. Funkcja ta jest teraz dostępna także w przypadku frezowań zaprogramowanych w komponentach i powielana np. w bloku-makrze. W wersji 8.1 istnieje nowy parametr w opcjach NC.

Transformacja / linearyzacja

Większa wydajność programu

Programy woodWOP są z reguły linearyzowane w sterowaniu maszyny podczas przyporządkowywania, czyli są dekodowane ich składniki. W trakcie tego procesu są konwertowane np. bloki i komponenty oraz są usuwane nieaktywne makra. Funkcję tę można teraz wywołać także bezpośrednio w woodWOP. Elementy można przesuwać, obracać lub odwracać w odbiciu lustrzanym, a bloki-makra i komponenty można dekodować. Nieaktywne makra można usuwać i łączyć frezowania pionowe.

Ignorowanie nieaktywnych komponentów i makr

Większa wydajność

Funkcja „Ignorowanie nieaktywnych makr” zwiększa wydajność programów z wieloma nieaktywnymi makrami i komponentami. Została ona rozszerzona o drugi stopień, który można wybrać: „Nieaktywne komponenty i makra”. Na tym poziomie można określić sposób postępowania z nieaktywnymi komponentami programu.

Do dyspozycji są trzy opcje.

0 = ładowanie / obliczanie: nieaktywne komponenty i makra są ładowane i obliczane.

1 = ładowanie / bez obliczania: nieaktywne komponenty i makra są ładowane, ale nie obliczane.

2 = bez ładowania / bez obliczania: nieaktywne komponenty i makra nie są ładowane i nie są obliczane.

Poziom 2 pozwala znacznie zwiększyć wydajność oprogramowania. Komponenty są ładowane dopiero po ich aktywowaniu np. przez warunki lub zaznaczenie określonych opcji.

Rozpoznawanie funkcji: rozpoznawanie makr rozcinania

Automatyczne tworzenie makr rozcinania

W maszynach do cięcia kartonów stosowane są makra rozcinania woodWOP. Nowością jest automatyczne rozpoznawanie makr rozcinania na rysunkach DXF za pomocą rozpoznawania funkcji. W programie CAD można narysować linie cięcia jako linie ciągłe lub przerywane, a następnie przeprowadzić import DXF do woodWOP. Po uruchomieniu rozpoznawania funkcji makra rozcinania są generowane automatycznie.

Powrót do wszystkich wydarzeń

1