Skip to content

Dette er nyt i woodWOP 8.1: Milepæle og nyheder til din CNC-programmering

woodWOP, CNC-programmeringssystemet fra HOMAG Group, bliver udvidet. Lige nu er version 8.1 tilgængelig med mange nyheder og opdateringer.

 • woodWOP 8.1
 • woodWOP 8.1 tools used
  Få en omfattende oversigt over de værktøjer, der anvendes i programmet.
 • woodWOP 8.1 pocket macros
  Lettere programmering takket være reviderede lommemakroer.
 • woodWOP 8.1 manual nesting
  Manuel sammenpakning af enkeltdele er nu mulig direkte i woodWOP-grænsefladen.
 • woodWOP 8.1 holding
  Udvidelse af formateringsmakroen for bedre værktøjsbaner.
 • woodWOP 8.1 connecting milling
  Med den nye funktion kan identiske bearbejdninger lægges sammen.

Midt på den innovative brugergrænseflade er det store grafiske område, hvor emnet vises tredimensionelt. Fræsning, boring eller savsnit programmeres hurtigt og nemt ved at indtaste bearbejdningsparametre og vises realistisk i grafikken. Det sikrer den højeste programmeringssikkerhed og permanent kontrol under programoprettelsen.

Liste over anvendt værktøj

På den måde har du altid det fulde overblik

Vores software tilbyder en lang række nyttige funktioner til optimering af arbejdsgangen. En af de vigtigste er listen over alle anvendte værktøjer. Denne giver dig et omfattende overblik over alle de værktøjer, der anvendes i programmet. Du har mulighed for at filtrere efter alle makroer eller kun efter de aktive makroer. Værktøjernes tilgængelighed vises for at bevare overblikket. En stor fordel er muligheden for nemt at udskifte værktøj. Hvis du opdager, at et bestemt værktøj ikke opfylder dine behov, kan du nemt udskifte det med et andet.

Ekstra parametre i forbindelse med makronavne

Spar tid, programmér sikkert

En ny, praktisk funktion er visning af yderligere vigtige parametre i makrotræet. Du kan definere individuelt, hvilke parametre der skal vises ud over makronavnet.

Praktisk variabeltabel – Nøgleord TOOLNUMBER

Reducerer risikoen for fejl under programmeringen

Nøgleordet "TOOLNUMBER" til variabler er nyt. Hvis dette nøgleord indsættes, kan variabelværdien angives via listen til valg af værktøj. Denne funktion kan bruges i variabeltabellen i både listevisning og formularvisning. I variabellisten står den til rådighed i komponenter og skabeloner.

Separator til variabeltabellen

For et bedre overblik over variabeltabellen

Der er nu separatorer til rådighed for at gøre variabellisten mere overskuelig. Disse kan nemt indsættes og slettes via kontekstmenuen, med den højre musetast. Du har også mulighed for at bruge separatorer med tekst som overskrift. Dette giver et bedre overblik over variabeltabellen – både i listevisningen og i formularvisningen. Også variabellisten i komponenterne og skabelonerne kan nu designes overskueligt ved hjælp af separatorer.

Søgning efter og erstatning af variabelnavne

For programmer, der er nemmere at indlæse og mere intuitive

Der kan søges efter og erstattes variabelnavne med den nye woodWOP-version. Du kan f.eks. erstatte variablen "L" med "Længde".

Udvidelser af lommemakroer

For endnu højere programmeringssikkerhed

Lommemakroerne er blevet gennemrevideret og udvidet. Som referencepunkt kan der nu vælges enten lommemidtpunkt, et hjørnepunkt eller midterpunktet på en lommeside. Du kan også angive lommeformen som en firkant eller cirkel. Derudover er der forskellige opstartstilstande til rådighed som f.eks. den lineære rampe, spiralformet rampe eller zigzag-rampe. Fræseretningen kan fastlægges med uret eller mod uret samt i med- eller modløb.

Udvidelser af blokmakroen

For nemmere og hurtigere programmering

En blokmakro i woodWOP anvendes til at sammenfatte og mangedoble de indeholdte makroer. Hidtil var sådanne mangedoblinger kun mulig i en retvinklet raster, dvs. n gange i X-retningen og n gange i Y-retningen. Med de nye udvidelser kan du vælge mellem flere forskellige metoder til mangedobling, f.eks. mangedobling via en positionsliste, mangedobling via en ujævn række og mangedobling via en cirkulær række.

3D-flade til efterbearbejdningsmakro

Nu også med rullende værktøjsflanke. For forbedret fræsningskvalitet.

I CAM-makroen "Efterbearbejdning" er der tidligere blevet efterbearbejdet med værktøjsforsiden. Med den nye version kan værktøjet nu også anvendes med rullende værktøjsflanke.

Nesting-plugin: manuel sammenpakning

Lejlighedsvis nesting uden separat nesting-software

Det nye nesting-plugin gør det muligt at sammenpakke enkeltdele manuelt direkte i woodWOP-grænsefladen. Med den nye makro "Enkeltdel" forskydes enkeltdele via touch eller mus. Herved overvåges minimumsafstandene til kanten og tilstødende dele for rektangulære emner. Som option kan der anvendes en ekstra formateringsmakro til StayDown eller afstandsstykker. Dette kræver en separat licens.

Udvidelser af formateringsmakroen

Til optimal beregning af værktøjsbanerne

Med udvidelsen af formateringsmakroen får du nu mulighed for at tilkøre udefra for at forbedre kvaliteten eller bruge værktøjer, der skærer bagved. Fræseretningen kan vælges med uret eller mod uret. Derudover kan du oprette afstandsstykker til alle dele, kun til små dele eller til et manuelt udvalg af dele. Den CNC-konforme frakørsel af afstandsstykkerne, inklusive slibningen, er blevet optimeret.

Nesting-sikkerhedsafstand

Sammenlæg konturer – mindre besvær, højere sikkerhed.

For at tage hensyn til værktøjsbevægelser ved nesting kan der i woodWOP-enkeltdeleprogrammet programmeres en kontur som "Nesting-sikkerhedsafstand". Det nye er, at der ikke længere kun kan anvendes en enkelt kontur, men at der kan defineres flere konturer som "Nesting-sikkerhedsafstand". woodWOP sammenlægger disse konturer for dig til én kontur.

Forbindelse af vertikale fræsninger

Sammenlægning af identiske bearbejdninger

I woodWOP har en fræsebearbejdning hidtil altid haft en startbevægelse og en frakørselsbevægelse. Med den nye funktion "Forbindelse af vertikale fræsninger" kan identiske bearbejdninger lægges sammen. For at det skal kunne lade sig gøre, skal endepunktet for den forrige fræsebearbejdning og startpunkt for den efterfølgende fræsning stemme overens, og alle andre parametre skal være identiske. Denne funktion er nu også tilgængelig for fræsebearbejdninger, som programmeres i komponenter og f.eks. mangfoldiggøres i blokmakroen. I version 8.1 findes der en ny parameter i NC-optionerne.

Transformering / linearisering

Øger dit programs ydeevne

woodWOP-programmer lineariseres som regel på maskinstyringen ved belægning, dvs. de opløses i deres bestanddele. Derved afvikles f.eks. blokke og komponenter, og inaktive makroer slettes. Denne funktion kan nu også hentes direkte i woodWOP. Dele kan flyttes, drejes eller spejles, og blokmakroer samt komponenter kan opløses. Inaktive makroer kan slettes og lodrette fræsninger forbindes.

Ignorer inaktive komponenter og makroer

For øget ydeevne

Funktionen ”Ignorer inaktive makroer” øger effektiviteten af programmer med mange inaktive makroer og komponenter. Den er nu blevet udvidet i stor stil, så der kan vælges et trin nummer to: "Inaktive komponenter og makroer". På dette niveau kan det defineres, hvordan inaktive programkomponenter skal behandles.

Der er tre muligheder til rådighed:

0 = indlæsning/beregning: Inaktive komponenter og makroer indlæses og beregnes.

1 = indlæsning/ingen beregning: Inaktive komponenter og makroer indlæses, men beregnes ikke.

2 = ingen indlæsning/ingen beregning: Inaktive komponenter og makroer indlæses ikke og beregnes ikke.

Med niveau 2 kan softwarens ydeevne øges betydeligt. Komponenter genindlæses først, hvis de f.eks. aktiveres ved betingelser eller ved valg af bestemte optioner.

Funktionsregistrering: Registrering af skæremakroer

Automatisk oprettelse af skæremakroer

I forbindelse med papskæremaskiner anvendes woodWOP-skæremakroer. Det nye er, at der ved hjælp af funktionsregistreringen automatisk kan registreres skæremakroer fra DXF-tegninger. Skærelinjerne kan tegnes som gennemtrukne eller stiplede linjer i CAD, og derefter udføres DXF-importen i woodWOP. Når funktionsregistreringen startes, oprettes der automatisk skæremakroer.

Tilbage til listen

1