Skip to content

LIVE.HOMAG: Aplikacje i rozwiązania cyfrowe: Praktyczna wiedza.

Na co tracimy najwięcej czasu? Jak zaoszczędzić i zwiększyć swój potencjał? W jakich procesach obróbczych najczęściej dochodzi do błędów? Firma HOMAG intensywnie analizowała powyższe zagadnienia.

  • Cutting Production Set: asystent rozkroju
    Za pomocą asystenta przycinania można optymalizować cały proces rozkroju: na wszystkich piłach, niezależnie od producenta, wieku piły lub modelu.
  • Cutting Production Set: asystent rozkroju
    Zoptymalizowane plany rozkroju należy wysłać do piły za pomocą tableta. Przesyłanie danych zapewnia HOMAG CUBE – jak również komunikacja aplikacji z drukarką etykiet.

I opracowała praktyczne rozwiązania, które ułatwią małym i średnim zakładom produkcyjnym ich codzienną pracę, niezależnie od miejsca:

  • Redukcja kosztów: Prosta, ale efektywna optymalizacja rozkroju dzięki zmniejszonej ilości odpadów.
  • Lepsza organizacja: Tam, gdzie dotychczas panował chaos, np. w organizacji materiału lub płyt, teraz wszystko jest pod kontrolą.
  • Oszczędność czasu: Możliwość wglądu do wszystkich etapów produkcji i bieżąca koordynacja zleceń.

Każdy, kto chciałby przekonać się o tym na żywo, wystarczy, że weźmie udział w Live.HOMAG. HOMAG wspiera małe i średnie zakłady produkcyjne i korzysta przy tym z wielu rozwiązań cyfrowych: od projektu i optymalizacji, poprzez rozkrój oraz optymalne zarządzanie materiałami i montaż elementów. Rozwiązania HOMAG umożliwiają także bieżące monitorowanie wydajności maszyny i  jej potrzeb serwisowych.

Nowość: Optymalizacja planu rozkrojuz resztami

Asystent rozkroju firmy HOMAG dostępny jest na wszystkich pilarkach formatowych, pionowych i poziomych pilarkach do rozkroju płyt: podczas optymalizacji planów rozkroju i etykietowanie elementów - niezależnie od typu, wieku, czy producenta. Zestaw Cutting Production umożliwia ponowne wykorzystanie reszt produkcyjnych. Można je opatrzyć etykietami i zgłosić do kolejnej optymalizacji. Oszczędzamy w ten sposób nie tylko koszty materiału, ale także czas, ponieważ eliminujemy konieczność wyszukiwania reszt.

Rozwiązania cyfrowe: proste i bezpłatne testowanie.

Główną zasadą aplikacji cyfrowych jest to, że każdy zakład produkcyjny może je przetestować, bez konieczność ponoszenia większych inwestycji. W większości przypadku okres bezpłatnego testowania wynosi jeden miesiąc. Po tym okresie klient może zrezygnować z aplikacji,  bądź wykupić do niej dostęp na kolejny miesiąc lub dłuższy okres czasu. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy może wybrać interesujący go moduł i w razie potrzeby dobierać kolejne. Wszystkie rozwiązania cyfrowe działają na przeglądarce internetowej lub w formie aplikacji na laptopie bądź tablecie. Oznacza to, że nie tracimy czasu na żmudne instalowanie oprogramowania, a wszystkie aplikacje są na bieżąco automatycznie aktualizowane. W ten sposób nawet małe i średnie zakłady produkcyjne mogą zastosować nasze rozwiązania i podążać w kierunku cyfryzacji ponosząc minimalne koszty inwestycyjne.

Powrót do wszystkich wydarzeń

Dodatkowe informacje

LIVE.HOMAG.COM
1