Skip to content

Overblik over det hele – også over efterproduktion!

Digital ordremappe: Registrer efterproduktion med kun to klik!

  • I produktionen registrerer du din efterproduktion med kun to klik!
    I produktionen registrerer du din efterproduktion med kun to klik!
  • Medarbejderen i arbejdsforberedelsen får automatisk besked og kan viderebehandle efterproduktionen direkte.
    Medarbejderen i arbejdsforberedelsen får automatisk besked og kan viderebehandle efterproduktionen direkte.

Mange ordrer betyder mange komponenter, som hver dag gennemgår flere stationer i produktionen. Så kan det nemt ske, at eksempelvis en komponent ved et uheld bliver beskadiget, og det kan være nødvendigt at genproducere den. Ofte fører efterproduktioner til lange ventetider, et øget, ikke-registreret materialeforbrug og til øget tidsforbrug, da igangværende ordrer afbrydes. 

Desuden stiller mange virksomheder sig selv følgende spørgsmål: Hvordan kan efterproduktionen integreres i produktionsprocessen på en kontrolleret måde uden at skabe en masse ekstra arbejde?

Netop disse udfordringer løser productionManager på et øjeblik og sikrer organiserede forløb for dine efterproduktioner.

Organiseret efterproduktion af komponenter

I den digitale ordremappe, productionManager, kan du ikke kun administrere dine ordrer og følge ordreforløbet i realtid, men også registrere dine efterproduktionsdele på et øjeblik!

Registreringen af de komponenter, der skal efterproduceres, foretages direkte i produktionen og vises automatisk i arbejdsforberedelsen i productionManager. Hertil har den digitale ordremappe fleksible muligheder: Registrer komponenten via scanning, og send den direkte, eller tilføj yderligere oplysninger som for eksempel årsagen til fejlen, billeder og yderligere kommentarer eller vedhæftede filer i form af dokumenter for at sikre en hurtig og målrettet bearbejdning af efterproduktionen. Du kan vælge de relevante fejlkategorier fra eksisterende fejlkategorier.

Et yderligere plus: Der er også mulighed for at give den ansvarlige medarbejder i arbejdsforberedelsen direkte besked. Medarbejderen modtager derefter en meddelelse i appen og kan viderebearbejde efterproduktionen. Medarbejderen i produktionen kan også få besked og ser status for sine rapporterede komponenter.

Hurtigt og kontrolleret takket være digitale kommunikationsveje

Da efterproduktionen registreres og bearbejdes digitalt, forløber kommunikationen uden problemer og uden manuelle mellemtrin. Det betyder, at efterproduktionen hurtigt og på en kontrolleret måde bliver ført tilbage i produktionsprocessen. På den måde kan du til enhver tid følge dine efterproduktioners status i ordreforløbet i productionManager og se dem i produktionen. 

 

Tilbage til listen

1