Skip to content

Den digitale ordrebog giver værkstedet transparens

Et hurtigt overblik over alle ordrer: Slut med papirer

  • Uanset om medarbejderne er i arbejdsforberedelsen, i produktionen eller på montage hos kunden, giver den "digitale ordremappe" nu alle adgang til alle oplysninger om hver ordre i realtid.
    Uanset om medarbejderne er i arbejdsforberedelsen, i produktionen eller på montage hos kunden, giver den "digitale ordremappe" nu alle adgang til alle oplysninger om hver ordre i realtid.

Ordrebøgerne hos mange snedkere er fulde – og det øger også udfordringen med at bevare overblikket og holde ordredata og de tilknyttede oplysninger opdateret hos alle medarbejdere. Uanset om medarbejderne er i arbejdsforberedelsen, i produktionen eller på montage hos kunden: med den digitale ordremappe har alle nu adgang til alle aktuelle oplysninger om hver ordre.
Men det er ikke det eneste: Appen gør også den aktuelle status for individuelle komponenter synlig for alle deltagere. På den måde kan du altid holde styr på status for dine ordrer. Den webbaserede app kan bruges af alle, der har en bærbar computer eller tablet.

Udfordringerne: Mange oplysninger og data, manglende gennemsigtighed

Mange snedkere står i dag over for lignende udfordringer: Mængden af data stiger, men hvordan kan forskellige datakilder anvendes effektivt og konsekvent? Hvordan holder alle medarbejdere sig opdateret om ordrernes status? Hvordan bevarer du bedst overblikket over ordrestatus på værkstedet?

Ofte bruges der stadig meget papir i håndværksvirksomheder. Oplysninger om ordrer, styklister, monteringsoplysninger, tegninger og konstruktionsplaner – meget printes ud (i nogle tilfælde flere gange) og sendes til medarbejderne. Gang på gang sendes oplysninger om en ordre også til forskellige steder eller i forskellige programmer. Dette kan udelades i fremtiden, fordi productionManager nu hjælper med at samle alle oplysninger til en enkelt ordre centralt. Med den digitale ordremappe kan snedkere samle alle produktionsrelevante data og dermed erstatte mange papirdokumenter i produktionen.

Slut med papirer: Alle oplysninger er altid opdaterede

Under arbejdsforberedelsen importerer brugeren alle ordredata fra et softwaresystem som f.eks. Excel, branchesoftware eller et CAD/CAM-system til appen productionManager, eller brugeren opretter dem direkte i den digitale ordremappe. Fra dette øjeblik kan enhver medarbejder med adgang til en bærbar computer eller tablet få adgang til dataene: Varer, elementer og komponenter inkl. de tilknyttede tegninger og oplysninger. Ændringer kan også integreres hurtigt og er tilgængelige for alle brugere med det samme. Det er også nemt at tilføje tegninger, billeder eller andre informationer til hver ordre.

Fuldt overblik over, hvordan ordren skrider frem

Den digitale ordremappe samler alle vigtige oplysninger om en ordre på ét sted. Eftersom det er en webbaseret app, kan medarbejdere i træbearbejdningsvirksomheder få adgang til det overalt, hvor de har adgang til internettet: På kontoret, værkstedet eller byggepladsen. Alle medarbejdere i produktionen eller på montage har fuldt overblik over alle ordrer. For eksempel vises ordrefremskridt og status for varer og elementer med det samme, så det er nemt at spore dem.

Hvis man derudover bruger den digitale feedbackassistent, productionAssist Feedback, kan man nemt definere individuelle stationer på værkstedet, hvortil der skal gives feedback på den aktuelle status for de enkelte komponenter/varer. Feedback til appen kan udføres ved at scanne (ved hjælp af en håndscanner eller tablet) eller ved at klikke i den digitale assistent. Fordel: Alle medarbejdere ved på et hvilket som helst tidspunkt, hvor den enkelte komponent er blevet bearbejdet, eller om møblet er blevet færdigmonteret i værkstedet. Færdigbearbejdede komponenter og varer vises direkte under ordrestatus i productionManager.

Maskinens feedbackdata sørger for endnu større gennemskuelighed

Ordrekomponenter og -varer kan ikke kun tilbagemeldes til productionManager via den digitale feedbackassistent, men også direkte via din HOMAG-maskine. Maskinen og productionManager kommunikerer med hinanden via afstemte interfaces. Efter bearbejdning af komponenter og elementer kommer der en automatisk færdigmelding direkte på maskinen – helt uden manuel indgriben eller ekstra arbejde via tablet eller håndscanner. Maskinens feedbackdata vises straks under ordrestatus i den digitale ordremappe. Dermed kan du ikke kun se, hvilke varer og komponenter der angives som "færdigbearbejdet", men også fra hvilken maskine.

Oversigt over alle ordrer

Ordrestyringen i productionManager giver en overskuelig visning af ordrerne og sikrer, at ordredetaljerne er hurtige og nemme at se. Desuden vises ordrestatus direkte for hver komponent og vare.

Du kan få et endnu bedre overblik over dine ordrer ved at gå til ordrearkivet i productionManagers navigationsområde. Med nogle få klik kan du flytte en eller flere ordrer fra ordrestyringen til arkivet. Alle oplysninger om din ordre – også dem fra produktionen – arkiveres og er til enhver tid tilgængelige og synlige for alle medarbejdere. Det gør ordrestyringen mere overskuelig, da afsluttede ordrer f.eks. fjernes fra denne visning og placeres i ordrearkivet.

Du kan også producere hele ordrer eller enkelte dele på ny, hvis der f.eks. er behov for supplerende produktion. Til dette formål kopieres den valgte ordre blot fra arkivet, hvorefter den igen er klar til bearbejdning.

Fleksibel anvendelse på alle værksteder

Den digitale ordremappe kan uden besvær integreres på alle værksteder. Det er ikke nødvendigt at foretage væsentlige justeringer i softwaren eller i maskinparken. For det meste består maskinparken af maskiner fra forskellige producenter – dette er heller ikke nogen hindring for at kunne bruge softwaren.

Omkostningseffektiv: Ingen udgifter til investeringer, opdateringer eller vedligeholdelse

Ved brug af productionManager er der ingen risiko med hensyn til omkostninger. Brugen af appen kan faktureres månedligt eller årligt og kan også opsiges i løbet af disse perioder. Fordelen ved den webbaserede software: Den er altid opdateret, der kræves ingen servere, og der er ikke arbejde med at opdatere.

Rygraden i kommunikationen mellem HOMAG's apps

Hvis du allerede bruger andre apps eller digitale assistenter fra HOMAG, har du mange ekstra fordele med de koordinerede interfaces mellem productionManager og HOMAG's apps. I appverdenen kører productionManager mange steder som et centralt program i baggrunden og sikrer, at de rigtige oplysninger vises det rigtige sted i arbejdsforberedelsen og på værkstedet.

  • Hvis man bruger optimeringssoftwaren intelliDivide til skæring eller nesting, kan man overføre emner til skæring direkte til intelliDivide. Alternativt kan styklisten også eksporteres til Schnitt Profi(t) eller en anden optimeringssoftware.
  • Hvis virksomheden administrerer sine plade- og kantmaterialer i appen materialManager, bruger productionManager også disse data.
  • Hvis en snedkervirksomhed allerede anvender opskæringsassistenten (Cutting Production Set), nesting-assistenten (Nesting Production Set) eller sorteringsassistenten (Sorting Production Set), kan brugeren overføre data til disse arbejdsstationer. Disse arbejdsstationer i produktionen rapporterer automatisk procesforløbet direkte tilbage til productionManager.

HOMAG har dog også udviklet kompatible interfaces med forskellige eksterne softwarepartnere. På den måde tydeliggør HOMAG-softwaren også i forbindelse imos iX, Borm ERP-systemer, SWOOD eller SmartWOP, hvor ukompliceret og simpelt en problemfri dataudveksling mellem forskellige systemer kan være. Hvis dataudvekslingen mellem de forskellige producenters softwareløsninger foregår fuldautomatisk i baggrunden, oplever brugeren i praksis en ensartet og overskuelig løsning fra samme producent.

Tilbage til listen

1