Skip to content
HOMAG kvalitet

Høj kvalitet betyder tilfredse kunder

>

Produkternes kvalitet er kendetegnende for vores kunder og afgørende for deres succes på markedet – og vores kunders succes er vigtig for os. Deres krav til os har højeste prioritet.

De højeste kvalitetsstandarder er afgørende i vores virksomhed – og de kan ud over i vores maskinteknik også ses i vores personalepolitik, anvendelsen af ressourcer og i de interne procedurer. Her spiller også medarbejderne, bidragyderne og offentligheden (retlige krav) en afgørende rolle. For at kunne sikre en høj og kontinuerlig kvalitet på alle virksomhedens områder og dennes grænseflader ("Total Quality") arbejder vi med managementsystemer, som vi videreudvikler kontinuerligt.

Vi anvender følgende managementsystemer:

  • ISO 9001: Siden 1996 danner dette certifikat fleksible rammer for konstant forbedring. Det sørger for transparens i de virksomhedsinterne procedurer inden for salg og i udviklingen og fremstillingen af vores maskiner og sørger samtidigt for en konstant forbedring af vores ydelser.
  • ISO 14001: Denne certificering udgør en betydelig succesfaktor på markedet. Et certificeret miljømanagementsystem giver os mulighed for at anvende ressourcer på en effektiv og ansvarlig måde.
  • ISO 50001: Denne internationale standard hjælper os under opbygningen af systemer og processer for at øge energieffektiviteten.

Takket være vores integrerede managementsystem bidrager vi til bæredygtigheden på globalt plan. Ved at samle ressourcer og udnytte synergier kan vi klare os med enkel og effektiv styring. Samtidig tager vi ansvar og satser på et tillidsfuldt partnerskab – ikke kun i forhold til vores kunder, men også i forhold til vores medarbejdere, forretningspartnere, leverandører og offentligheden.

HOMAG GmbHs certifikater