Netværksintegreret produktion og industri 4.0 – en vision er blevet til virkelighed

En digitalisering og netværksintegrering af produktionen, der går videre end virksomheds- og landegrænser – det er kernen i „Vision industri 4.0“.

Forskellige enheder i virksomheden skal kunne kommunikere med hinanden og organisere sit eget arbejde. Dermed ved maskinerne i en komplet netværksintegreret produktion allerede i dag helt præcist, hvor hvilken komponent kræves, hvordan den skal bearbejdes, og hvor der opstår lagerproblemer.

The way you produce will change. See here how the factory of the future could look like!

Fremtidens fabrik

Målet er at producere kundeindividuelle møbler industrielt på optimal vis, så omkostningerne svarer til en masseproduktion. HOMAG Group tilbyder et gennemgående informationsflow med den netværksintegrerede produktion. Dertil hører også det intelligente emne. Det oplyser maskinen om, hvordan det skal bearbejdes. I den forbindelse får hvert emne en digital identitet, som indeholder alle specifikationer og produktionsparametre.

De fem væsentlige elementer i den netværksintegrerede produktion:

 • Den digitale komponent
 • Den intelligente maskine
 • Den vertikale netværksintegrering
 • Den horisontale netværksintegrering
 • Det intelligente emne

Furniture production on the way to Industry 4.0

Start i den netværksintegrerede produktion for håndværket

Trin 1: 

Netværksintegrering af kontor og produktion

Først skal der oprettes en passende It-infrastruktur i virksomheden:

 • Integrering af alle maskiner i netværket
 • Flytning af opgaverne fra værkstedet til kontoret
  f.eks. CNC-programmeringen eller et centralt datalager
 • Entydig tilordning af emner via etiketter med stregkoder til produktionsdataene og processerne

Fordele:

 • Maskinens kapacitet forøges
 • Netværksintegreringen af kontor og produktion forenkler arbejdsforløbene
 • Nye programmeringer eller ændringer er til rådighed for maskinerne med det samme
 • Ved hjælp af etiketter med stregkoder kan programmerne indlæses automatisk i maskinerne
 • Etiketterne forenkler arbejdstrinene, f.eks. montagen eller kommissioneringen

Trin 2:

Automatiseret datagenerering – vertikal netværksintegrering

Optimeringen af EDB-processerne i arbejdsforberedelsen er i fokus.
"Hvordan forvandler jeg kundens ønske til egne produktionsdata?"
For eksempel ved at anvende et CAD/CAM-system – f.eks. HOMAG iX fra HOMAG Consulting & Software. 

Fordele:

 • Mindre programmeringsarbejde med woodWOP-værktøjer "Project Manager" og "DXF-Import professional"
 • HOMAG iX effektiviserer arbejdsforberedelsen og reducerer de manuelle arbejdstrin.
 • Sænkning af gennemløbstiderne i produktionen, da alle produktionsinformationer for de elementer, der skal produceres, som skæreliste, etiket, CNC-programmer og tegninger, står til rådighed – fejl og unødige afklarende spørgsmål undgås

Trin 3: 

Optimering af produktionsprocessen – horisontal netværksintegrering

I de kommende år bliver produktionen organiseret endnu mere vha. software: Lige fra produktions- til kapacitetsplanlægningen over sporing af dele og ordrer til organisering af efterproduktion, kommissionering og forsendelse. Her kan vi tilbyde produktionsstyresystemet ControllerMES, som især anvendes i mellemstore virksomheder.

Fordele:

 • Transparent produktion
 • Spørgsmål kan besvares i realtid
  f.eks. "Har jeg allerede alle komponenter til den pågældende ordre?"
  "Har jeg kapacitet nok til at bearbejde ordren?"
 • "Det intelligente emne" – alle tilhørende informationer kan hentes hele tiden
 • Hver komponent er til rådighed ved den rigtige arbejdsplads på det rigtige tidspunkt.
  Efter produktionen eller kommissioneringen organiseres optimalt.

Mere om netværksintegreret produktion og industri 4.0 inden for møbelproduktion