MMR Mobile

Aplikacja na smartfon przeznaczona do analizy wydajności Twojego parku maszynowego.

Nasz MMR Mobile umożliwia łatwy przegląd wydajności parku maszynowego w określonym czasie – niezależnie od tego, gdzie i kiedy potrzebujesz takich informacji. Przejrzysta grafika prezentuje kluczowe dane, takie jak wydajność elementów i stan maszyn. Wybór różnych okresów umożliwia dokonanie analizy, zidentyfikowanie trendów, możliwości poprawy oraz podjęcia konkretnych działań (np. pod względem czasu oczekiwania, zakłóceń lub czasów zbrojenia).

Zalety

 • Zawsze aktualne dane: Nawet, jeżeli nie znajdujesz się bezpośrednio na produkcji, zawsze masz dostęp do bieżących informacji dotyczących Twojego parku maszynowego.
 • Przejrzystość: dzięki różnym analizom usprawnienia w zakładzie są przejrzyste.
 • Widoczny potencjał: możliwości usprawnień są przedstawiane za pomocą wskaźników i analiz.
 • Proste podłączenie: wszystkie nowe maszyny HOMAG z powerTouch (Windows) są widoczne w aplikacji i można je szybko i łatwo podłączyć.
 • Aplikacja może być używana bezpłatnie dla każdego urządzenia, które jest "tapio-ready". Kompatybilność należy sprawdzić indywidualnie dla każdej maszyny.

 • Zaprezentowane w sposób bardzo przejrzysty wskaźniki umożliwiają aktualny przegląd wydajności pracujących maszyn:

  • Krótkoterminowe: ostatnie 8 godzin lub ostatnie 14 dni
  • Średnio- i długoterminowe: ostatnie 3 miesiące lub ostatni rok
 • Wskazanie potencjału udoskonaleń dzięki przedstawieniu za pomocą kolorowych grafik i diagramów.

 • W każdej chwili można wywołać następujące wskaźniki: 

  1. „stopień zastosowania głównego” = ilość czasu, w którym maszyna rzeczywiście produkowała – w stosunku do czasu, w którym była włączona (=zastosowanie główne / czas obłożenia). Ten wskaźnik pozwala na wyciągnięcie wniosków ze straty wydajności spowodowanej przez czas przestojów, zbrojenie lub zakłócenia. 
  2. „produkcja” = rozwój wydajności elementu lub taktu w czasie; jasno pokazuje, ile elementów zostało wyprodukowanych w jakich przedziałach czasowych; przejrzysty przegląd poprawy wydajności elementu lub taktu, zarówno krótko- jak i długoterminowo. 
  3. „użytkowanie” = procentowy udział różnych stanów maszyny w przedziale czasowym analizy. Wyraźne przedstawienie stanów, które doprowadziły do utraty wydajności (stan oczekiwania, zbrojenie maszyny, zakłócenie, konserwacja). 

 • MMR Mobile to aplikacja do użytku na smartfonie lub tablecie 
 • Zalecane systemy operacyjne: Android wersja 5 lub wyższa, iOS wersja 11 lub wyższa 
 • Otoczenie maszyny: możliwość zastosowania we wszystkich maszynach HOMAG, które są "tapio-ready" - czyli podłączone do platformy tapio (ze sterowaniem powerControl V2)
 • Dostępne w krajach, w których dostępne jest tapio 
 • Logowanie za pomocą loginu tapio (konieczne konto tapio, www.tapio.one

tapio shop

Order now in the tapio shop

To the Shop