Skip to content

Systemy do sortowania, buforowania i komisjonowania Magazyn kompletacyjny

Systemy do sortowania, buforowania i komisjonowania Magazyn kompletacyjny

Automatycznie na dwóch płaszczyznach - system 2-mostowy

Magazyn kompletacyjny służy do buforowania i sortowania płyt do przycinania. Przyjmowanie i wydawanie do i z magazynu najróżniejszych rodzajów materiałów, a także ich kompletowanie i doprowadzanie do obrabiarek odbywa się szybko, w pełni automatycznie i precyzyjnie. Tym samym magazyn zapewnia dużo przestrzeni dla przemysłowej produkcji.

Zalety

  • Brak konieczności zamrażania dużego kapitału dzięki utrzymywaniu stanów magazynowych na poziomie zgodnym z faktycznym zapotrzebowaniem
  • Niskie zużycie zasobów dzięki w pełni automatycznemu zarządzaniu rezerwami
  • Zintegrowane systemy transportowe gwarantują łagodny dla materiałów transport powrotny z obrabiarek do magazynu
  • Koordynacja zużycia materiału z poziomu systemu zamówień i planowania zleceń

Walory techniczne

  • Sterowanie magazynu rejestruje wszystkie materiały i zarządza nimi na podstawie nazwy, numeru i przyporządkowania

  • Przesunięcia magazynowe są nieustannie monitorowane w tle, co zapewnia automatyczne dopasowanie organizacji magazynu do warunków produkcyjnych

  • Dostępny materiał jest optymalizowany dzięki stałym komunikatom zwrotnym na temat rozplanowanych zasobów

  • Sterowanie przebiegiem produkcji możliwe z poziomu każdego połączonego z magazynem terminalu

  • Program optymalizujący intelliStore jako gwarancja szybkiego przejścia do następnego etapu obróbki

To może Cię również zainteresować

Katalogi