ControllerMES

Pełna kontrola procesu produkcji: System kierowania produkcją ControllerMES

Połączenie maszyn i procesów produkcyjnych w sieć w czasach Przemysłu 4.0 sprawia, że system kierowania produkcją zapewnia optymalizację procesów produkcyjnych i lepszą interakcję pomiędzy maszyną, a stanowiskami pracy. System ControllerMES oferuje modułowy, skalowalny i w pełni elastyczny pakiet oprogramowania począwszy od planowania, sterowania i monitorowania procesu produkcji, aż do sprawdzenia kompletności przy montażu końcowym.  

Zalety

 • Idealne rozwiązanie dla małych, średnich i dużych zakładów produkcyjnych stawiających na cyfryzację
 • Zwiększona przejrzystość, wydajność i kontrola procesu produkcji
 • Współpraca maszyn i urządzeń w sieci
 • Możliwość skalowania wraz z dalszym rozwojem produkcji
 • Możliwość pełniej aktualizacji, która gwarantuje długotrwałe i bezpieczne działanie

 • Terminowość zamówień na każdym etapie produkcji

 • Systematyczne uzupełnianie danych produkcyjnych np. wymiarów cięcia, złożonych obrzeży itd.

 • Nowoczesna produkcja dzięki terminalom informacyjnym

 • Elastyczne rozwiązania do sortowania i komisjonowania

Przejrzyste mapowanie

ControllerMES zapewnia inteligentny, sieciowy przepływ informacji w obrębie procesu produkcji, jak również do systemu wprowadzania zamówień, na przykład ERP.  Dzięki systemowi ControllerMES dane z systemu nadrzędnego są dostosowywane do systemu produkcyjnego i uzupełniane w oparciu o reguły. Inteligentne zarządzanie bibliotekami optymalizuje informacje dla maszyn i stacji roboczych w zależności od sytuacji i komponentów.

Optymalizacja danych dotyczących zleceń produkcyjnych

 • Generowanie i dostosowywanie planów pracy
 • Obliczanie wymiarów cięcia
 • Automatyczne dodawanie danych specyficznych dla komponentów (np. do oklejarek wąskich powierzchni) i uwzględnianie ich w układach sterowania maszyny

Wszystkie istotne informacje o zamówieniach są następnie inteligentnie wykorzystywane w planowaniu, sterowaniu i monitorowaniu produkcji. Organizacja produkcji w sieci staje się przejrzysta. Użytkownik ma pełną kontrolę i dokładnie wie, co robi.

 • Elastyczne planowanie procesu produkcji dzięki przeglądowi zdolności produkcyjnych w oparciu o operacje i z uwzględnieniem procesów
 • Optymalne tworzenie serii produkcyjnych
 • Dzięki uwzględnieniu odpadów materiałowych, wydajność i efektywnosć procesu produkcji można kontrolować z absolutną dokładnością

Pełna przejrzystość dzięki automatycznym i ręcznym informacjom zwrotnym

 • Bezpośrednie informacje zwrotne o postępie produkcji dzięki maszynom i urządzeniom połączonym w sieć (np. pilarka, oklejarka, bufory, magazyn sortujący
 • Informacje zwrotne poprzez ręczne skanowanie kodów kreskowych 
 • Kontrola grup komponentów podczas ręcznych procesów sortowania 
 • Kontrola zamówień oraz dostępności informacji w montażu końcowym 
 • Wsparcie poprzez system informacji pracowniczej za pomocą terminali 
 • Organizacja wysyłki poprzez identyfikację opakowań i udostępnianie list części na terminalach
 • Cyfrowe mapowanie wadliwych komponentów w systemie ControllerMES, automatyczne inicjowanie i egzekwowanie regeneracji

Monitorowanie zamówień i możliwość szybkiego reagowania

ControllerMES automatycznie raportuje wskaźniki produkcji w całym procesie, konsoliduje wszystkie informacje i udostępnia je kierownictwu produkcji. Tablice rozdzielcze - zwane również kokpitami - wizualizują stan produkcji za pomocą kluczowych danych liczbowych: Umożliwia to natychmiastowe rozpoznawanie wąskich gardeł, nieprawidłowości oraz pozwala na szybką reakcję.  Postępy w produkcji - jak również postępy w realizacji zamówień - są wyświetlane przez cały czas. Na pierwszy rzut oka widać, na jakim etapie znajduje się zamówienie klienta - i czy jest ono kompletne.

Konstrukcja modułowa, możliwość 100% rozbudowy i aktualizacji

System ControllerMES można skonfigurować indywidualnie w zależności od wymagań produkcyjnych. Skonfigurowane moduły są następnie dostosowywane do środowiska produkcyjnego. System kierowania produkcją można w 100% zaktualizować, dzięki czemu może się rozwijać wraz z otaczającym go środowiskiem oprogramowania i rosnącymi wymaganiami procesów produkcyjnych.