Skip to content

Produktionsstyring woodStore

Produktionsstyring woodStore

Lagerstyring til transparent informations- og materialefloww

Med woodStore 8 supplerer HOMAG sit samlede lagerspektrum med en intelligent styring. Det binder bestillingsprocessen tættere sammen med ordrebearbejdningen end nogensinde før, registrerer og analyserer automatisk alle ind- og udlagringsbevægelser, administrerer materialer helt ned til pladerester og styrer materialeflowet under løbende egenkontrol. Ved hjælp af sine forskellige funktioner udnytter lagerstyringen altid og individuelt det fulde lagerpotentiale.

Højdepunkter

quickTip - der Assistent für eine optimale Lagerbewirtschaftung

Så intelligent som aldrig før: quickTip understøtter maskinoperatøren proaktivt via indstillingsanbefalinger til optimal lagerøkonomi.

intelliStore KI - Reste: Setzt in Puncto automatisches Resteverfahren neue Standards

intelliStore AI– Offcuts giver mulighed for automatisk restlagring på definerede pladestabler fordelt på fladelageret – alt efter plademangfoldighed og delportefølje reduceres lagerbevægelser derved med op til 40 % og fladens anvendelse optimeres også.

Mit woodStore 8 nutzen Sie den Einlagerplatz jetzt zu 100 Prozent auch als Umstapelplatz

Fleksibelt layoutdesign via integrationen af op til 15 bearbejdningsmaskiner og 20 indlagringspladser.

Detaljer

  • Automatisk og manuel reststyring sikrer det optimale materialeudbytte

  • WoodStore Analyzer analyserer – i et tidsrum, der kan vælges individuelt – lagerdataene kundespecifikt og analyserer, om det fulde lagerpotentiale udnyttes. En nyhed er lageranalysen til optimeringen af den automatiske restadministration i forbindelse med intelliStore AI - Offcuts 

  • intelliStore overvåger permanent alle lagerbevægelser og tilpasser dem til de aktuelle produktionsbetingelser

  • Øget lagerkapacitet via anvendelse af indlagringspladsen som omstablingsplads – specielt til små fladelagre

  • Nem pladehåndtering med mange forskellige materialer. Pladehåndteringen gøres desuden nemmere med funktionen til at finde og bortskaffe gamle pladebeholdninger

  • woodStore mobile giver mulighed for integration af kameraet som funktionsunderstøttelse til scanning af dekorationsoptagelser og sørger dermed for optimal betjeningskomfort

  • Standardiseret dataintegration og -behandling for problemfri integration

  • Den selvlærende travers genererer selvstændigt de data, som er nødvendige for pladehåndteringen, og sørger på den måde for pålidelige processer

Udvidelser og specielle funktioner

Lagerteknik

Uanset om det drejer sig om et stort sortiment af dele, høj hastighed eller minimalt pladsbehov: Vi har den passende lagerløsning til dig!

Sådan producerer dine kolleger

Produktbrochuren

Understøttelse

Onlinebegivenheder og webinarer

LIVE.HOMAG - Interaction. Made easy.

Oplev vores løsninger på første hånd og udveksl idéer med os. Vi ser frem til at se dig!

Læs mere her