Złącze wupClient do sterowania linią produkcyjną

Centralny system sterowania maszynami bezpośrednio z biura

Sterowanie linii produkcyjne j wupClient umożliwia komunikację pomiędzy poszczególnymi maszynami, a systemem produkcyjnym. Cały przepływ danych, począwszy od programu CAD, a skończywszy na obróbce przez odpowiednie maszyny, prezentowany jest graficznie. Sterowanie linii produkcyjnej w połączeniu z zainstalowanym w maszynie systemem wupClient centralnie steruje przebiegiem produkcji. Maszyny w wyznaczonym czasie otrzymują odpowiednie informacje, a elementy są produkowane zgodnie z określoną kolejnością, natomiast nakłady na procesy logistyczne są zredukowane.

Logo Weinmann

Zalety

  • W pełni automatyczne żądanie rekordów danych ze sterowania produkcji
  • W pełni automatyczne wpisanie i wyksięgowanie rekordów danych
  • Standardowe rozwiązanie do podłączenia maszyn z systemami kierowania produkcją
  • Dokumentacja umożliwia późniejszą analizę błędów

  • Ograniczenie strat czasu na oczekiwanie i wyszukiwanie

  • Zainstalowane w maszynie oprogramowanie wupClient w pełni automatycznie odbiera dane ze sterowania linii produkcyjnej dotyczące elementu przeznaczonego do obróbki

  • Prezentacja i protokołowanie przebiegu produkcji