MMR

MMR (Machine Monitoring and Reporting) – rejestracja i analiza danych dotyczących maszyn

MMR rejestruje wszystkie dane produkcyjne np. ilość wyprodukowanych elementów, czas pracy maszyny i wiele innych. Dane przesyłane są bezpośrednio do biura i podlegają analizie. Dzięki temu w szybki i łatwy sposób identyfikujemy elementy i odkrywamy ogromny potencjał optymalizacji produkcji.

Zalety

  • zwiększona dostępność maszyny dzięki sprawnemu systemowi analizy usterek
  • optymalne przeprowadzanie konserwacji zgodnie ze wskazówkami
  • łatwa i intuicyjna obsługa za pomocą wyświetlacza

  • wskazanie koniecznych prac serwisowych zgodnie z przeprowadzanymi konserwacjami

  • graficzna ocena stanu maszyny w różnych okresach czasu (wskaźniki interwałów, wykresy Pareta, Gantta oraz wykresy liniowe)

  • ocena kluczowych danych liczbowych dziennych i zmianowych za pomocą licznika pracy maszyny

  • analiza błędów dzięki wyświetlanym komunikatom

  • bezpośrednia analiza kilku maszyn jednocześnie lub powiązanych z nimi urządzeń

  • Przetestuj rejestr danych maszyny MMR!Bezpłatnie.