28.10.2016   |   Niemcy

„Klient dostaje to, czego chce”

Choć firma dopiero przed dziesięcioma laty rozpoczęła działalność w dziedzinie konstrukcji szkieletowych, Holzbau Schnoor dostarcza dziś wysokiej jakości drewniane elementy szkieletowe podmiotom budowlanym i firmom z branży budownictwa drewnianego. Przy tym bardzo wysoko na liście plasuje się kwestia indywidualności.

zautomatyzowana produkcja partii 1

Elementy szkieletów drewnianych stanowią w miejscowości Burg bei Magdeburg względnie młodą dziedzinę biznesu. Jeszcze przed dziesięcioma laty mieszcząca się tam firma Ing. Holzbau Schnoor GmbH & Co. KG produkowała wyłącznie wiązary łączone płytkami wielogwoździowymi. Także dzisiaj płytki wielogwoździowe są dla przedsiębiorstwa z 135 pracownikami standardowym rodzajem działalności: około 6000 konstrukcji dachowych opuszcza rocznie jego linie produkcyjne. Przed około dziesięcioma laty nastąpił zwrot w kierunku konstrukcji szkieletowych, w przebiegu którego przedsiębiorstwo, mówiąc słowami jego prezesa Kay-Ebe Schnoora, „rozwinęło się, zmieniając sposób myślenia o produkcie na sposób myślenia o budynku.” Do tego rozwoju należy fakt, że oferuje się więcej niż dostawę wstępnie konfekcjonowanych drewnianych elementów ramowych na miejsce budowy. Dlatego przedsiębiorstwo ma tu do czynienia z całkowicie innym rodzajem działalności, co znajduje wyraz nie tylko w średniej wartości zamówienia. W działalności tej inne jest również to, że planowanie szczegółów przesuwa się coraz bardziej w kierunku producentów. Tam potrzebne są fachowe kompetencje w takich dziedzinach jak statyka, fizyka budowli lub ochrona drewna, którymi firma Holzbau Schnoor na szczęście już dysponowała: Tylko do celów planowania konstrukcji dachowych z płytek wielogwoździowych zatrudniano w firmie w Burg około 30 inżynierów. Przy konstrukcji szkieletowej pracownikom tym poleca się nierzadko wykonanie „możliwego do zbudowania” już wstępnego szkicu – od statycznych obliczeń po dopasowanie szczegółów budynku, jak na przykład wysokości kondygnacji przy szybie dźwigowym biegnącym przez nadbudowę. Również ocena konstrukcji pod względem budowy fizycznej należy do codziennych działań, ale firma postrzega się jako wykonawca indywidualnego zlecenia, który stosuje izolacje i okładziny zgodnie z życzeniem klienta.

To, co jest bardzo ważne: elastyczność

Ta oczywista dla przedsiębiorstwa sprawa ma oczywiście istotny wpływ na jego produkcję. Dlatego elastyczność stała na bardzo wysokiej pozycji w specyfikacji wymagań, z którą Kay-Ebe Schnoor w 2015 roku w kraju i za granicą poszukiwał linii produkcyjnej do elementów drewnianej konstrukcji ramowej. Jak dotąd elementy wytwarzano ręcznie na stole. Teraz chciano rozpocząć działalność w zakresie zautomatyzowanej produkcji, aby zwiększyć wydajność produkcji i zoptymalizować gwarancję jakości. Kierownictwo przedsiębiorstwa znalazło ją w końcu w firmie WEINMANN Holzbausystemtechnik GmbH. Ich maszyna oferuje między innymi dlatego wysoką elastyczność, ponieważ przyporządkowanych jest w sumie siedem stołów w taki sposób, że można wyprowadzać specjalne części konstrukcji na oddzielne stanowiska robocze. Dotyczy to na przykład ścian zewnętrznych z podwójną okładziną zewnętrzną lub specjalnymi fasadami. Ponadto linię produkcyjną można w celu zwiększenia mocy produkcyjnej poszerzyć o dodatkowe stacje. Kluczowym punktem maszyny są cztery stoły robocze, na których przeprowadza się standardowe etapy pracy: Kiedyś szkielet drewniany był ręcznie wykonywany na stole, dziś jest on transportowany wzdłuż na stół numer 2, na którym montowana jest wewnętrzna okładzina i w razie potrzeby również paroizolacja. Po obrocie na stole numer 3 wykonywana jest izolacja z użyciem szerokiej palety materiałów izolacyjnych. Stąd element przechodzi w drodze transportu wzdłuż na stół numer 4, na którym zostaje nałożona zewnętrzna okładzina lub następuje wyprowadzenie na trzy osobne stoły. Na wszystkich stołach pracuje się z kołkami o różnej wysokości, aby objąć różne grubości ścian. Pomost wielofunkcyjny WEINMANN obrabia elementy na stole numer 2 i 4. Jego szyny jezdne są tak przedłużone, że można obrabiać elementy do długości 14,00 m. Do wyposażenia pomostu należą urządzenia spinające do różnych materiałów płytowych, ponadto agregat ze zmieniaczem narzędzi, który może ciąć, wiercić i frezować te materiały za pomocą odpowiednich narzędzi. W przygotowaniu jest instalacja dodatkowego agregatu pięcioosiowego, za pomocą którego można na przykład ciąć kapinosy. Poza tym agregaty można zamocować po obu stronach pomostu. To daje swobodę działania w zakresie dodatkowych możliwości obróbki – na przykład automatycznego wdmuchiwania izolacji poprzez płytę do wdmuchiwania, której możliwości sonduje właśnie Kay-Ebe Schnoor. Obecnie materiały izolacyjne wciąż jeszcze są zakładane ręcznie. Ich magazyn znajduje się obok stołu numer 3, materiały płytowe są składowane obok stołu numer 2 i 4.

„Super dobry” start

Przygotowana we współpracy z Uniwersytetem w Magdeburgu maszyna produkcyjna została szczegółowo zaprojektowana wspólnie z firmą WEINMANN – współpraca, którą Kay-Ebe Schnoor, patrząc wstecz, określa jako „czystą przyjemność”. Zainstalowana między styczniem a marcem 2016 roku w wyłącznie do tego celu wybudowanej hali o powierzchni 4800 m² pracuje od tego czasu z punktu widzenia prezesa „super dobrze – nawet jeśli obecnie oczywiście jesteśmy wciąż w trakcie procesu optymalizacji, który jeszcze trochę potrwa.”

Dobra prognoza na przyszłość

Już teraz firma Holzbau Schnoor dzięki nowej technologii produkcyjnej zwiększyła ilość sztuk z 30 w roku 2015 do około 100 surowych zestawów konstrukcyjnych rocznie. Również dlatego, że w Burg zawczasu pomyślano o odpowiednim wyposażeniu i infrastrukturze: „Obok budowy hali sprawiliśmy sobie nowe wózki widłowe, wykształciliśmy osoby przygotowujące proces pracy, wyszkoliliśmy operatorów i wreszcie zwiększyliśmy naszą wydajność w zakresie produkcji i sprzedaży. Przede wszystkim zwiększenie sprzedaży powinno we względnie krótkim czasie doprowadzić do dalszego wzrostu w dziedzinie drewnianych konstrukcji ramowych. Oznaki tego nie wyglądają źle. Kay-Ebe Schnoor coraz częściej zauważa, że podmioty budowlane przerzucają się z konwencjonalnego budownictwa z litego drewna na budownictwo prefabrykowane, ponieważ w miejscu budowy brakuje wykwalifikowanego personelu.
„Ponieważ w naszej ścianie łączymy wiele rodzajów rzemiosła i w ten sposób możemy zaoferować bardzo wydajne rozwiązanie problemu z fachowcami, w tym kierunku rysuje się dla nas silny potencjał wzrostu.”

Źródło:
Holzbau Quadriga, wydanie 5/2016

Autor tekstu:
Dr Joachim Mohr, Tybinga

Powrót do wszystkich wydarzeń

Downloads

1958 gegründet lag der Hauptfokus der Ing.-Holzbau Schnoor GmbH & Co. KG zu Beginn auf der Fertigung von Nagelplattenbinder. Seit 10 Jahren ist Schnoor im Bereich Holzrahmenbau tätig und liefert Elemente in Holzrahmenbauweise an Bauträger und Holzbaufirmen. Rund 6.000 Dachkonstruktionen verlassen jährlich die Fertigungshallen.

Zur Website von Holzbau Schnoor