06.07.2022   |   Vagney   |   Francja

Gotowi na nowe wyzwania

Modernizacja linii produkcyjnej SOCOPA we Francji.

„Ostatecznie liczyło się dla nas doświadczenie firmy WEINMANN Holzbausystemtechnik, która od wielu lat jest profesjonalnym dostawcą zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla budownictwa drewnianego na rynku”.

Walter Mignot, kierownik techniczny w firmie SOCOPA

Artykuł z magazynu konsumenckiego performance, wydanie 21 | 2022. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Rozporządzenie wchodzące w życie w 2022 roku głęboko zmieni sektor budowlany we Francji, wymagając wysokiego udziału naturalnych materiałów budowlanych w projektach publicznych, a także lepszych standardów izolacji i zrównoważonej technologii grzewczej dla wszystkich nowych budynków. Dla firmy SOCOPA w departamencie Wogezy ostrzejsze wymagania techniczne były jednym z powodów częściowej modernizacji starzejącej się linii produkcyjnej. Założona w 1962 roku, a już sześć lat później zaangażowana w budowę domów z drewna, firma SOCOPA w Vagney jest dziś jednym z największych przedsiębiorstw budownictwa drewnianego we Francji, z obrotem na poziomie 30 milionów. Ta mająca siedzibę u podnóża Wogezów firma dostarcza budynki drewniane na północny wschód kraju, obsługując kilka ośrodków miejskich, takich jak Lyon, Grenoble, Strasburg, Lille i Paryż. Główne obszary działalności to budowa budynków użyteczności publicznej i komercyjnych, takich jak domy spokojnej starości, szkoły, mieszkania socjalne, budynki przeznaczone do spędzania wolnego czasu, biurowce, centra medialne, gabinety lekarskie i szpitale, budynki turystyczne itp. Ponadto w Vagney budowane są domy jednorodzinne, częściowo w ramach indywidualnego planowania, a częściowo w formie większych, standardowych osiedli. W ofercie znajdują się również izolowane fasady drewniane do nowego budownictwa i renowacji. Grupą docelową firmy są inwestorzy prywatni, publiczni lub komercyjni, przy czym budowa domów jednorodzinnych stanowi około jednej trzeciej obrotu, natomiast budownictwo mieszkaniowe i komercyjne dla klientów publicznych i komercyjnych stanowi około dwóch trzecich.

Różne zmiany w obszarach działalności

Ważną rolę w tym rozwoju odegrała Réglementation environnementale 2020 (RE 2020), nowa ustawa o zrównoważonym rozwoju, która odzwierciedla rosnącą wrażliwość państwa i społeczeństwa na ochronę środowiska. Jej podstawowa idea powstała podczas planowania wioski olimpijskiej w Paryżu — budynki na igrzyska w 2024 roku, niektóre z nich o wysokości ponad ośmiu pięter, mają być zbudowane w całości z drewna, co podsunęło pomysł dalszego promowania budownictwa drewnianego w całym kraju. W związku z tym RE 2020 nakazuje, aby od 2022 roku wszystkie nowe budynki publiczne były wykonane w co najmniej 50% z drewna lub innych materiałów naturalnych. Jednocześnie ustawa, która ma pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego kraju, nakazuje poprawę izolacji i ogrzewania dla wszystkich nowych projektów budowlanych. W tym zakresie zaostrzona zostanie ustawa Réglementation thermique 2020 (RT 2020), która już w 2012 roku określiła standard budownictwa plusenergetycznego dla nowych budynków od 2020 roku. Jeszcze niedokładnie określone specyfikacje techniczne RE 2020, jak również przewidywalny wzrost kosztów w związku z wyższym standardem energetycznym i wynikający z tego wzrost kosztów budowy, doprowadziły do rosnącej niechęci do zakupu ze strony prywatnych inwestorów — tym bardziej, że równolegle pogorszyły się również warunki finansowania domów. Walter Mignot, kierownik techniczny w firmie SOCOPA, informuje o 50-procentowym spadku liczby prywatnych domów jednorodzinnych w ciągu ostatnich dwóch lat: „Straciliśmy przede wszystkim klientów tanich domów na start — na przykład młode rodziny. Klienci, którzy wciąż się do nas zgłaszają, są na ogół bardzo dobrze sytuowani finansowo i zainteresowani domami z wyższego segmentu”. Z kolei popyt na kompleksy mieszkaniowe praktycznie eksplodował. Walter Mignot: „We Francji istnieje wiele grup, które na dużą skalę budują i wynajmują nieruchomości mieszkalne — w tym mieszkania socjalne. Tutaj też oczywiście mamy ceny, które zdecydowanie nie są niskie, ale mechanizmy nie są takie same. Z jednej strony inwestorami w tym obszarze są sponsorzy publiczni lub prywatni z wysokim kapitałem. Z drugiej strony wśród tej grupy klientów istnieje tendencja do przyczyniania się do redukcji CO2 zgodnie z ogólnym trendem społecznym oraz, jako efekt czysto ilościowy, chęć odrobienia strat z czasów pandemii koronawirusa. Powoduje to tak duży popyt na domy drewniane, że trudno nam go zaspokoić. Wynika to również z tego, że nie mogliśmy rozwijać się tak szybko, jak chcieliśmy, ze względu na pandemię i wzrost cen”.

Nowa norma wymaga wyższych elementów ściennych

Jednak firma SOCOPA inwestując w 2021 roku w nowy moduł WALLTEQ M-120, stację montażu szkieletu FRAMETEQ F-300 i trzy nowe stoły robocze w Vagney nie kierowała się przede wszystkim zwiększeniem wydajności. Przecież firma była w bardzo dobrej sytuacji technicznej. Już w 1990 roku uruchomiła mostek wielofunkcyjny ze stołem montażowym firmy WEINMANN, a w następnych latach uzupełniła go o urządzenie do odwiązywania konstrukcji ciesielskich i szybko rozbudowała do linii produkcyjnej z kilkoma stołami. Już wtedy robiono to z myślą o inwestorach z sektora handlowego i publicznego: „To pole działalności, które otworzyliśmy sobie w tamtym czasie, inwestując w zautomatyzowaną produkcję”, wyjaśnia Walter Mignot. „Mamy tam czasem rynki z dużą presją terminów, tak że nie jest możliwe ręczne przetwarzanie zamówień w pożądanym czasie. Ponadto jest to obszar, na którym można szczególnie dobrze zarobić dzięki zautomatyzowanej linii produkcyjnej — na przykład w przypadku dużych osiedli z wieloma identycznymi domami — poprzez wysoki poziom standaryzacji”. W 2021 roku zmodernizowano istniejącą linię, ponieważ była już ona po prostu przestarzała. Z drugiej strony chciano zwiększyć ergonomię na stanowisku pracy poprzez kolejne etapy automatyzacji — zwłaszcza przy produkcji ryglówki. Ma to na celu nie tylko ułatwienie pracy pracownikom, ale również umożliwienie zaoferowania atrakcyjnych miejsc pracy w obliczu niedoborów kadrowych, które panują również we Francji. Pod względem wydajności linia produkcyjna, która miała dobre 20 lat, była nadal dość konkurencyjna, nawet jeśli oprogramowanie nie było aktualne, a zakresy tolerancji produkcji powstały ze względu na długi okres użytkowania. Ze względu na wyższe wymagania RE 2020 pojawił się jednak zasadniczy problem: „RE 2020 nakazuje większą izolację, a tym samym większą grubość ścian. Ponadto wysokość ścian musi również wzrosnąć, ponieważ w obszarze progów i sufitów należy zamontować więcej izolacji", wyjaśnia Walter Mignot. „Tak więc zapotrzebowanie na wyższe ściany wzrośnie w przyszłości, a nie mogliśmy produkować tych wymiarów na starym urządzeniu. Ponieważ modernizacja i tak miała nastąpić prędzej czy później, sensowne było wymienienie technologii jeszcze przed wejściem w życie nowej normy”.

Bezpieczeństwo i zaufanie to czynniki decydujące

Ponieważ firma z Vagney miała bardzo dobre doświadczenia z pierwszą linią produkcyjną firmy WEINMANN, przed podjęciem tego kroku modernizacyjnego otrzymała również ofertę z Lonsingen. Ponadto rozglądała się również za innymi dostawcami: „Oni również mieli interesujące oferty, ale ostatecznie liczyło się dla nas doświadczenie firmy WEINMANN Holzbausystemtechnik, która od wielu lat jest profesjonalnym dostawcą zautomatyzowanych linii produkcyjnych dla budownictwa drewnianego na rynku” — podsumowuje Walter Mignot. „Przy tak daleko idącej restrukturyzacji chodziło nam przede wszystkim o bezpieczeństwo i zaufanie do sprawdzonego dostawcy”. Zaufanie to opłaciło się na koniec, nawet jeśli wystąpiły opóźnienia w dostawie nowej technologii z powodu wąskich gardeł materiałowych spowodowanych przez pandemię w zeszłym roku i linia mogła być zainstalowana później niż planowano. „Firma WEINMANN wspierała nas w tej fazie wypożyczonymi maszynami, dzięki czemu nie mieliśmy żadnych przestojów w produkcji” — wspomina Walter Mignot. Od momentu uruchomienia nowej linii w październiku 2021 r. w Vagney produkowane są elementy ścienne, które przy wysokości do 350 cm są już zgodne z RE 2020 — nawet jeśli ich dokładne specyfikacje zostaną przypuszczalnie określone w konkretnym rozporządzeniu technicznym dopiero w styczniu 2022 roku. Do tego czasu firma kontynuuje pracę z 150 mm izolacji wnękowej, 60 mm izolacji zewnętrznej i 50 mm izolacji wewnętrznej, co jest nieco powyżej średniego poziomu francuskich konkurentów. Czy oczekiwania dotyczące nowej technologii zostały spełnione? „Pod względem ergonomii absolutnie, pod względem pojemności i produktywności również odnotujemy wzrost, gdy wszystkie procesy robocze się ustabilizują. Problemy ze starym oprogramowaniem już nie występują, a wskaźnik błędów dla elementów spadł — nie dlatego, że stare maszyny były gorsze, ale dlatego, że tolerancje związane ze zużyciem należą do przeszłości”, podsumowuje Walter Mignot.

Długoterminowy trend w kierunku budowy „pod klucz”

To ostatnie jest szczególnie ważne w sektorze komercyjnym i komunalnym, gdzie szczególny nacisk kładzie się na najwyższą jakość. Fakt, że na nowym urządzeniu można produkować nieco szybciej, interesuje jednak tylko klientów komercyjnych: „Tutaj ludzie przywiązują wagę do krótkiego czasu budowy, który zapewnia wyższy zwrot z inwestycji”. Widać też silną tendencję do budowy „pod klucz”, co w przypadku indywidualnych domów jednorodzinnych jest już praktycznie standardem. Z kolei dla klientów publicznych firma SOCOPA dostarcza zazwyczaj gotowy dom w stanie surowym z elementami ściennymi, które są zamknięte, wyposażone w okna i otynkowane. Czas budowy jest tu mniej istotny, ponieważ osoby kontaktowe w tym obszarze nadal myślą w kategoriach tradycyjnych procesów pracy wywodzących się z konwencjonalnych metod budowlanych. „W związku z tym ci klienci nie mogą korzystać z zalet prefabrykacji i tracą niepotrzebnie dużo czasu w swoich projektach” — ubolewa Walter Mignot. Aby temu zapobiec, musieliby zaangażować się w kompletne planowanie prac w okresie poprzedzającym projekt: „Zamiast zakładać gotowe ściany, w których frezowane są otwory do montażu, musieliby myśleć o «otworach» przed rozpoczęciem budowy”. Można założyć, że to nastawienie będzie się stopniowo zmieniać w wyniku rządowego parcia na budownictwo drewniane poprzez RE 2020.

Tekst: dr Joachim Mohr

Powrót do wszystkich wydarzeń

SOCOPA

Firma SOCOPA, z siedzibą w Vagney, jest jedną z największych firm zajmujących się budownictwem drewnianym we Francji, o obrotach rzędu 30 mln euro. Została założona w 1962 roku i już sześć lat później zajęła się budową domów drewnianych. Główne obszary działalności to budowa budynków użyteczności publicznej i komercyjnych, takich jak domy spokojnej starości, szkoły, mieszkania socjalne, budynki przeznaczone do spędzania wolnego czasu, biurowce, centra medialne, gabinety lekarskie i szpitale, budynki turystyczne itp. Ponadto budowane są domy jednorodzinne.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.