Skip to content
Pinhais Park zaprojektowany przez Tecverde, klienta firmy WEINMANN

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe w Brazylii

>

01.06.2022   |   Araucária   |   Brazylia

  • Ramon Kuhn Pollnow, dyrektor ds. badań i rozwoju oraz innowacji w Tecverde. Źródło zdjęcia: Tecverde
  • Wysoki stopień prefabrykacji umożliwia najkrótszy czas montażu. Źródło zdjęcia: Tecverde
  • Przekładarka skrzydłowa wykorzystywana do obracania elementów na linii produkcyjnej. Źródło zdjęcia: Tecverde
  • Możliwość montażu czteropiętrowego budynku wielorodzinnego z 16 mieszkaniami w ciągu zaledwie sześciu dni, podczas gdy w pełni funkcjonalny dom jednorodzinny może być dostarczony w ciągu jednego dnia. Źródło zdjęcia: Tecverde
  • Projekt „Pinhas Park” obejmował budowę wielopiętrowych budynków z wykorzystaniem zrównoważonej technologii. Źródło zdjęcia: Tecverde
  • Projekt miał na celu zapewnienie przystępnych cenowo mieszkań. Źródło zdjęcia: Tecverde

W 2010 r. przedsiębiorstwo uruchomiło małą fabrykę i początkowo skupiało się na ekskluzywnych mieszkaniach dla prywatnych inwestorów. Produkcja ręczna oraz niewielka ilość sztuk umożliwiły wejście na rynek budowlany. Na tym początkowym etapie przedsiębiorstwo szybko zyskało na popularności dzięki swej pionierskiej roli na rynku brazylijskim i otrzymywało międzynarodowe nagrody za projekty. W rezultacie przyciągnęło uwagę inwestorów, którzy przyczynili się do dalszego jego wzrostu. Uzyskanie certyfikatu systemu budownictwa zgodnie z brazylijskimi standardami dotyczącymi budynków i spełnienie wymogów programów mieszkaniowych tego kraju w 2012 r. stanowiło ważny krok naprzód. Dwa lata później nowa fabryka produkowała duże liczby mieszkań i budynków – przy użyciu maszyn WEINMANN. W 2016 r. firma Tecverde, po zatwierdzeniu pierwszego kilkupiętrowego budynku wielorodzinnego z prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej z drewna, w Brazylii, osiągnęła kolejny ważny kamień milowy. Ramon Kuhn Pollnow, dyrektor ds. badań i rozwoju oraz innowacji w Tecverde, opisuje znaczenie tego rozwoju: „Produkt ten stanowi większą część portfolio produkcyjnego nowej fabryki i w Ameryce Łacińskiej plasuje Tecverde jako lidera rynku budownictwa wielopiętrowego z prefabrykowanych elementów”.
Niedawno, w 2020 roku, chilijskie przedsiębiorstwo E2E, wspólnie z przedsiębiorstwami Etex i Auraco, zainwestowało w Tecverde. Ramon twierdzi, że „wzmacnia to naszą strategię ekspansji i pioniera w zakresie rozwoju wysoko przemysłowych i zrównoważonych technologii dla brazylijskiego sektora budowlanego”. Tecverde zatrudnia obecnie około 350 pracowników w swoich zespołach produkcyjnych i montażowych, inżynieryjnych i innych uzupełniających dziedzinach.

Przystępna cenowo oferta mieszkaniowa

Tecverde prowadzi działalność w trzech obszarach biznesowych. Zdaniem Ramona główna działalność skupiona jest wokół obszaru B2B. „Obejmuje to przede wszystkim sprzedaż prefabrykowanych elementów i modułów do inwestorów i konstruktorów, koncentrujących się na przystępnych cenowo mieszkaniach w ramach państwowych programów mieszkaniowych. W 2018 roku byliśmy odpowiedzialni za projekt Pinhas Park, który obejmował rozwój niedrogich mieszkań wielopiętrowych”. Był to pierwszy projekt w sektorze budownictwa socjalnego w Brazylii, który uzyskał certyfikat budownictwa zrównoważonego Green Building Council. W tym samym roku Tecverde otrzymało również nagrodę brazylijskiej Izby Budowlanej (CBIC) za kolejny projekt badawczy: stworzenie domu jednorodzinnego, który może być montowany i wykończony przez wielofunkcyjny zespół siedmiu pracowników w ciągu jednego dnia na placu budowy. Model ten ma zostać wdrożony na rynek w 2022 r. Kolejną dziedziną działalności gospodarczej są domy jednorodzinne dla prywatnych inwestorów. Również w tym przypadku widać wzrost. Od mieszkania w niższych standardach po wysokie standardy, w ramach łączonego systemu kredytów mieszkaniowych i nieruchomości dla konsumenta końcowego, we współpracy z FinTech Homeland.
Trzeci obszar koncentruje się na budynkach specjalnych spoza sektora budownictwa mieszkaniowego, takich jak szkoły i szpitale. Od samego początku pandemii Covid Tecverde stanęło na wysokości zadania, aby uczestniczyć w projektach szpitalnych dotyczących leczenia pacjentów. Ramon: „Połączenie bardzo nowoczesnych paneli 2D, modułów 3D i w pełni zintegrowanych prefabrykowanych zestawów, umożliwiło uzyskanie rekordowych terminów produkcyjnych, czego skutkiem były dostawy nowych szpitali w ciągu 35 dni”. Tecverde dysponuje zintegrowaną platformą zawierającą zestawy, elementy i moduły dobierane zgodnie ze specyfikacją projektu. Przedsiębiorstwo dostarcza projekty obejmujące elementy zamknięte z obu stron, w pełni modułowe konstrukcje (3D) lub nawet kombinację obu tych elementów, co zazwyczaj przedstawia się jako bardziej optymalną alternatywę.

System budownictwa lekkiego

Branża budowlana, która ma imponujący wymiar, a jednocześnie jest bardzo rzemieślnicza, zainspirowała Tecverde do poszukiwania w innych krajach rozwiązań technologicznych, które odpowiadają potrzebom brazylijskiego społeczeństwa i mogą być dostosowane do tamtejszych materiałów budowlanych i lokalnych warunków pracy.
W ten sposób powstała definicja systemu lekkich ram drewnianych, w ramach którego poprzez testowanie i zatwierdzanie technologii badano stan techniki systemu budowlanego i proces dostosowania do brazylijskiego rynku. Ramon: „Technologia prefabrykatów do lekkich konstrukcji szkieletowych z drewna umożliwia przyjęcie podejścia uprzemysłowienia, które omija niektóre z głównych problemów związanych z tradycyjnymi systemami budownictwa. Dzięki produkcji w kontrolowanym środowisku, przy pomocy automatycznej linii produkcyjnej, możliwe jest osiągnięcie poziomów jakości, bezpieczeństwa i wydajności, które poprawiają wydajność procesu budowlanego. Eliminacja tych nieodłącznych nieefektywności występujących w tradycyjnych systemach budowlanych, umożliwia oferowanie klientom końcowym produktu o wyższej wydajności i lepszej technologii przy szybszym i mniej kosztownym wykonaniu”. Fabryka Tecverde posiada specjalny dział obróbki drewna. Tutaj cięte są drewno i płyty, dodatkowo do wstępnego montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych i ram okiennych, z których składają się płyty ścienne, podłogi, konstrukcje dachowe i inne elementy.
Druga strefa produkcji jest poświęcona montażowi tych elementów. Dzieli się ona na dwie główne linie, jedna do ścian, a druga do sufitów. Trzecia stacja robocza umożliwia kolejne elastyczne miejsce pracy do produkcji elementów specjalnych. Elementy są wysyłane i przygotowywane do montażu na miejscu. Elementy przeznaczone do modułów objętościowych, takich jak na przykład pomieszczenia z wodą, są montowane bezpośrednio w fabryce. Ta fabryka Tecverde ma zdolność produkcyjną na poziomie siedmiu domów lub mieszkań na dzień/zmianę. Według Ramona możliwy jest teraz montaż czteropiętrowego budynku wielorodzinnego z 16 mieszkaniami w ciągu zaledwie sześciu dni, podczas gdy w pełni funkcjonalny dom jednorodzinny może być dostarczony w ciągu jednego dnia. Jedynie procedura wykańczania jest pozostawiona wykonawcy. Firma WEINMANN dostarczyła automatyczne linie produkcyjne. Podczas swojej pierwszej międzynarodowej misji technicznej przedstawiciele Tecverde odwiedzili firmę WEINMANN w Niemczech, otrzymując wsparcie transferu technologii jeszcze przed uruchomieniem pierwszej fabryki. Stosunki te zostały wzmocnione w 2014 r. wraz z uruchomieniem nowej fabryki. Ramon: „W trakcie wdrażania tej linii mieliśmy zapewnioną pełną pomoc na etapach instalacji, uruchamiania, szkoleń i rozpoczynania produkcji seryjnej, aż do momentu, gdy Tecverde uzyskała samodzielność w zakresie konserwacji zapobiegawczej”.

Zrównoważony sposób budowania

Jako że jest to system budownictwa lekkiego z zaplanowaną konstrukcją do wstępnego wykonania, który do produkcji wykorzystuje surowiec odnawialny i który w Brazylii jest w dużej mierze dostępny, system budownictwa opracowany przez Tecverde jest w stanie dostosować się do zasad zrównoważonego rozwoju. Na placu budowy eliminuje się zużycie wody w celach montażowych, a odpady są redukowane za pomocą strategii modułowych. Powstałe odpady są w całości przetwarzane i ponownie wykorzystywane. Wysoka wydajność termiczna budynku wpływa również pozytywnie na zapotrzebowanie w energię do celów klimatyzacji mieszkań, które odpowiada ośmiu brazylijskim strefom klimatycznym. Biorąc pod uwagę cykl życia budynku, produkt firmy Tecverde zmniejsza emisje CO2, ponieważ jego głównym surowcem jest drewno pochodzące z rodzimych lasów.

Wysoko uprzemysłowiony system budowlany

W Ameryce Łacińskiej istnieje duży popyt na mieszkania po przystępnych cenach, a deficyt mieszkaniowy w samej Brazylii obejmuje 7 milionów mieszkań. Liczba ta nie zmniejszy się także w najbliższej przyszłości, jeśli uwzględni się zjawiska urbanizacji i stagnacji technologicznej tegoż sektora, który również w przeszłości nie były w stanie uporać się z tym problemem. Ramon: „Zmiany w zachowaniu konsumentów, wraz z programem zmian klimatycznych, nie wspierają już modelu oferowanego za pomocą tradycyjnych metod budowy. Niski poziom wydajności i niechęć do rozwoju technologicznego w tym sektorze doprowadziły do powstania niepewnych i coraz mniej atrakcyjnych warunków pracy, co przyczyniło się do braku wykwalifikowanej siły roboczej. Jest to problem, który nie odpowiada popytowi na mieszkania i wymogom urbanizacji”. W ostatnim czasie w Ameryce Południowej powstały inne inicjatywy, które koncentrują się na wytwarzaniu konstrukcji poza daną lokalizacją. Te konstrukcje są wykonywane w formie lekkich ram drewnianych. Oprócz tych nowych przedsiębiorstw inwestujących we własne fabryki i strategie produktowe, jasne jest również, że uprzemysłowienie budowy jest jednym z priorytetów głównych inwestorów i projektantów. Sytuacja ta przyciągała coraz więcej zainteresowanych stron i dzięki solidniejszej sieci dostawców ułatwiła wprowadzenie standardowych kodów regulacji tych innowacyjnych systemów, a także większe zainteresowanie w zakresie szkoleń specjalistów. Są to inicjatywy, które wzmacniają istotny uprzemysłowiony ekosystem budowlany na kontynencie. Dlatego też Ramon uważa, że dalszy rozwój rynku w Ameryce Łacińskiej jest bardzo pozytywny: „Zbieżność między obecną luką a wzrostem tego ekosystemu może być dla Ameryki Łacińskiej jednym z najważniejszych elementów uprzemysławiania na świecie”.
 

„Zmiany w zachowaniu konsumentów, wraz z programem zmian klimatycznych, nie wspierają już modelu oferowanego za pomocą tradycyjnych metod.”

Ramon Kuhn Pollnow, dyrektor ds. badań i rozwoju oraz innowacji w Tecverde

Powrót do wszystkich wydarzeń

Poznaj opinie innych