Skip to content
SYNdikat projekt Hohenheim

Doskonałe przygotowanie

>

02.10.2023   |   Reutlingen   |   Niemcy

 • Uniwersytet w Hohenheim cieszy się z budowy nowego obiektu na potrzeby pszczelarstwa, zrealizowanego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. ©Copyright Universitätsbauamt
 • Ten nowoczesny budynek przekonuje również wyjątkową architekturą i piękną drewnianą fasadą. ©Copyright Universitätsbauamt
 • Dwa czteropiętrowe budynki w ramach projektu SYNdikat pokazują wyraźnie, w którym kierunku rozwija się budownictwo drewniane.
 • Dzięki prefabrykowanym elementom ściennym można było znacznie skrócić czas budowy.
  ©Copyright Max Bartels
 • Nowy akademik w Reutlingen pokazuje, w jaki sposób wykorzystuje się synergię w produkcji hybrydowej.©Copyright GWG Reutlingen
 • Ten nowy akademik robi wrażenie również dzięki nowoczesnemu i wysokiej jakości wzornictwu wewnętrznemu ©Copyright GWG Reutlingen
 • Wydajna i precyzyjna maszyna WALLTEQ M-120 pozwala na efektywną obróbkę dużej liczby elementów.
 • Wydajna i precyzyjna maszyna WALLTEQ M-120 pozwala na efektywną obróbkę dużej liczby elementów.
 • BUILDTEQ A-530 znacznie zwiększa precyzję podczas tworzenia ryglówki.

Obecnie w budownictwie drewnianym ma miejsce przełom, w którym niektórzy obserwatorzy widzą już początek dysrupcji. Obejmuje on zmiany na rynku, które mogą przyczynić się do rozwoju dodatkowych sektorów działalności, a także nowych dostawców, inwestorów i startupów oferujących innowacyjne pomysły, technologie i podejścia. Z drugiej strony, w czasach zmian klimatycznych, wszystko wskazuje na to, że drewno jako materiał budowlany nadal znajduje się w fazie wzrostu. Tak więc każdy, kto jest dobrze przygotowany, w przyszłości nadal będzie miał dobre szanse na zrekompensowanie ogólnego spadku w budownictwie poprzez zwiększenie udziału drewna w rynku.

Koncentracja na budownictwie obiektowym

Dobre przygotowanie to dla firmy SYNdikat Zimmerei AG w Reutlingen w Szwabii oznacza z jednej strony, że jej działalność jest zróżnicowana już od lat. W tym kontekście rozwój firmy w coraz mniejszym stopniu był związany z segmentem rynku domów jednorodzinnych, który co prawda nadal jest obsługiwany, ale odgrywa drugorzędną rolę. Proces ten był napędzany chronicznym brakiem działek budowlanych, który region Reutlingen/Tübingen zawdzięcza wysokiej gęstości zaludnienia. Dzisiaj stolarnia skupia się na większych obiektach. Główne obszary działalności to wielopiętrowe budownictwo mieszkaniowe, projekty publiczne, takie jak szkoły, przedszkola i budynki uniwersyteckie, a czasem także obiekty przemysłowe, których aktywnie nie pozyskujemy. Zleceniodawcy to architekci, deweloperzy, towarzystwa budownictwa mieszkaniowego i grupy budowlane, a wiele zamówień jest pozyskiwanych w drodze przetargów publicznych, w których stolarnia regularne bierze udział. W ramach swoich projektów, w zależności od konstelacji zamówień, stolarnia przejmuje poszczególne prace, budowę w stanie surowym lub całe, gotowe do użytku pod klucz budynki jako wykonawca generalny. Do najważniejszych punktów w różnorodnym portfolio nowych budynków należą np. okrągła stołówka szkolna, której fasada – płyty z wysokogatunkowego drewna – dostarczała i montowała stolarnia. Wartym uwagi jest również ośmiopiętrowy akademik zbudowany w Reutlingen, w którym znajduje się 185 mieszkań dla studentów – jest to konstrukcja hybrydowa z żelbetonu i drewna, której ściany zewnętrzne w konstrukcji szkieletowej pochodzą z firmy SYNdikat. W Gönningen firma zbudowała ostatnio dla pewnego dewelopera cztery nowoczesne domy bliźniaki o konstrukcji szkieletowej z fasadą tynkową, w Ludwigsburgu dwa bloki czteropiętrowe z 38 mieszkaniami na zlecenie towarzystwa budownictwa społecznego – również budynek o konstrukcji szkieletowej, tutaj z fasadą z listew drewnianych. Wyjątkowym projektem jest budowa długiego budynku, w którym mieści się krajowy instytut pszczelarstwa Uniwersytetu w Hohenheim. W tym przypadku skupiono się na zrównoważonej konstrukcji, a zatem wybrano drewno jako materiał budowlany. Elementy betonowe w głównych obszarach i betonowa wylewka na suficie są wykonane z betonu pochodzącego z recyklingu, a zapotrzebowanie na ogrzewanie w tym pasywnym budynku jest zaspokajane przez wentylację. Elementy fotowoltaiczne zaspokajają pozostałe zapotrzebowanie na energię resztkową, dachy płaskie są w znacznej mierze pokryte roślinnością. Na stronie internetowej stolarni znajdują się również wysokiej jakości domy jednorodzinne o wysokim standardzie energetycznym. Lista sztandarowych projektów jest długa i o wysokiej jakości architektonicznej, ponieważ najczęściej współpracujemy z renomowanymi architektami. Przy tym stolarnia często na późnym etapie staje się częścią zespołu projektowego, co ma tę wadę, że nie można już wpływać na planowanie. Na przykład w przypadku dobudowy trzech kondygnacji w Stuttgarcie, wspólnicy Andres Lächele woleli wykonać ją jako konstrukcję szkieletową: „Ponieważ ochrona przeciwpożarowa była już uregulowana w momencie otrzymania zamówienia, we wniosku budowlanym znajdowało się już drewno klejone warstwowo”. Andres Lächele jest jednym z trzech wspólników w firmie, która została założona w roku 1993 jak kolektyw – kiedy to należało do niej siedmiu wspólników. Obecnie produkuje ona halę przemysłową o konstrukcja szkieletowej i powierzchni 1200 m2 na zlecenie producenta lad, który skontaktował się ze stolarnią z własnej inicjatywy. Około połowę z około 35 pracowników SYNdikat angażuje w działalność związaną z renowacją. Obszar, który ma znacznie mniejszy wkład do rocznych obrotów wynoszących 6,5 mln EUR, niż budownictwo nowych budynków, ale przyczynia się do rozszerzenia działalności firmy. Dzięki wsparciu dla seryjnej renowacji mógłby on również oferować interesujące perspektywy na przyszłość, zwłaszcza w połączeniu z wypłacalnymi towarzystwami budownictwa mieszkaniowego, z którymi mamy bardzo dobre kontakty w Reutlingen.

Techniczne przygotowanie na przyszłość

W przypadku zaangażowania w ten sektor, będziemy na to w Reutlingen dobrze przygotowani, drugi aspekt perspektywicznego nastawienia firmy: w październiku 2021 r. do stołu do własnoręcznej produkcji firmy WEINMANN zakupionego w 2016 r. dokupiliśmy stół do stawiania elementów firmy WEINMANN BUILDTEQ A-530 oraz mostek wielofunkcyjny WALLTEQ M-120, tworząc w ten sposób wydajność, dzięki której można zaspokoić wysokie zapotrzebowanie na elementy w przypadku dużych projektów i renowacji seryjnej. Jednocześnie SYNdikat stworzył dobre warunki do wysokiego stopnia obróbki wstępnej przy zachowaniu krótkiego czasu taktu w fazie przygotowania do pracy poprzez zwiększenie liczby pracowników. „Co nie było łatwe. Od dawna nie udawało nam się znaleźć nowego personelu”. Dzięki tym inwestycjom w Reutlingen produkcja przebiega dziś znacznie szybciej niż wcześniej. „Jesteśmy nawet znacznie szybsi, niż mogłem kiedykolwiek przypuszczać”, dodaje wspólnik Andres Lächele. Dla niego szybkość produkcji to tylko jedna strona medalu: „Właściwie przy tej inwestycji skupialiśmy się na większej precyzji dzięki automatyzacji”. W rzeczywistości początkowo zamierzaliśmy osiągnąć te cele za pośrednictwem centrum do obróbki płyt. Jednakże szybko okazało się, że krok finansowy od tego miejsca do mostka wielofunkcyjnego ze stołem roboczym był raczej niewielki, ale wartość dodana z tytułu automatyzacji i precyzji dodatkowych czynności roboczych była jeszcze większa. Tak więc zdecydowaliśmy się na mostek, ale w tym przypadku za namową firmy WEINMANN zakupiliśmy małą wersję mostka. Nie chcieliśmy, aby pracownicy przy stole oraz pracownicy przygotowania pracy czuli się przeciążeni z powodu skomplikowanych procedur. Wynik po czasie potwierdza obie decyzje jako słuszne. Mimo że zmiany były na początku naznaczone błędami, były one jednak płynne i bezproblemowe. Ponadto ich wynikiem była nowa, przemysłowa precyzja w szerokim zakresie, na przykład w przypadku serii gwoździ znajdujących się na etapie pokrycia, „tam, gdzie w przypadku produkcji ręcznej zawsze leżały pojedyncze gwoździe obok słupka”.

Automatyzacja obniża koszty

Szybszy takt produkcji nie tylko zwiększa zdolność produkcyjną firmy, ale także prowadzi do oszczędności kosztów. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy dzięki seryjnym efektom można wykorzystać dodatkowe możliwości obniżenia kosztów podczas przygotowania pracy, na przykład w przypadku domów bliźniaków lub dwóch prawie identycznych budynków w Ludwigsburgu. „W tym przypadku udało nam się z łatwością zduplikować wiele takich samych i podobnych części”, przypomina sobie Andres Lächele. „W Ludwigsburgu całe piętra były praktycznie identyczne. W ten sposób można było znacznie zmniejszyć nakłady pracy w przygotowaniu produkcji, a w przypadku tego rodzaju projektu można było w pełni wykorzystać efekty synergii również na produkcji. Obecnie mamy znaczne korzyści pod względem kosztów”. Pożądana wartość dodana wynika z faktu, że tę maszynę produkcyjną można wykorzystać nie tylko do konstrukcji drewnianych i dachowych. W przypadku projektu w Ludwigsburgu płyty trójwarstwowe na 24 balkony przeszły przez frezarkę, a grodzie z drewna CLT między spalonymi odcinkami zostały wyfrezowane na maszynie, obite płytami gipsowo-włóknowymi, a następnie zbite gwoździami. Złożone żebra dachu stacji rowerowej w Tübingen zostały wyfrezowane również w za pomocą maszyny WALLTEQ M-120. To sprawia, że inwestycja w urządzenie była jeszcze bardziej opłacalna, tym bardziej, że od jej montażu w październiku 2021 r. do października 2022 r. pracowała bez przerwy. Od tego czasu skutki spowolnienia gospodarczego odczuwa się również w Reutlingen. Istnieją luki w książce zleceń, wygodny nadmiar zleceń został przerobiony, a nowa maszyna produkcyjna stoi nawet przez dwa tygodnie bez pracy. „Również deweloperzy i władze publiczne mają trudności z rosnącymi kosztami budowy”.

Z optymizmem patrzymy w przyszłość

Nie zagraża to obecnie przetrwaniu, zwłaszcza że działalność zaczyna się rozkręcać, ponieważ struktura gospodarcza w aglomeracji Stuttgartu jest bardzo solidna. Ponadto Andres Lächele uważa, że w przyszłości będzie się budowało coraz więcej budynków wielopiętrowych – nie tylko w przypadku konstrukcji hybrydowych, ale także w przypadku budynków drewnianych z konstrukcją nośną z płyt klejonych warstwowo lub z buka. W tym kontekście optymizmem napawa fakt, że koniunktura w budownictwie jeszcze się zawiodła: „Zapotrzebowanie na mieszkania jest ogromne, a wszystkie strzałki wskazują na budownictwo drewniane, które dzięki krótkiemu czasowi budowy, zrównoważonemu rozwojowi i niskiej emisji dwutlenku węgla, zapewni sobie większe udziały w rynku. Nie musimy się obawiać, w szczególności dlatego, że w ciągu ostatnich 20 lat nasz udział w rynku renowacji stale wzrastał, a wspieranie renowacji seryjnej dodatkowo wzmacnia budownictwo drewniane.” W Reutlingen pojawiły się dodatkowo dwa większe zamówienia – na budynek szkolny w Tübingen i na przedszkolu w Reutlingen. W tym kontekście trio wspólników firmy SYNdikat stopniowo rozważa kolejne etapy rozwoju swojej spółki. Najpierw należy przebudować część hali, która obecnie jest wykorzystywana jako magazyn. W tym miejscu ma powstać stacja wykończeniowa wraz z montażem okien. Zmiana zastosowania zakłada montaż dodatkowego dźwigu halowego i budowę nowej hali magazynowej. Koniec końców jest to trudne zadanie, ponieważ w dużej mierze wyczerpano możliwości firmowej działki. W drugim etapie można by sobie wyobrazić stół obrotowy w Reutlingen. Równolegle w planie byłaby inwestycja w nowy mostek wielofunkcyjny, „który może więcej, ponieważ jest wyposażony w piłę i więcej wsporników agregatów. Najpierw należy wyjaśnić strukturę hali, a następnie będziemy posuwać się krok po kroku dalej”. Nieco przestrzeni magazynowej zostało jeszcze w drugiej hali w Reutlingen. Tam znajduje się wykonywanie złączy ciesielskich, a ponieważ składa się ono z ręcznej piły kątowej z ogranicznikiem wzdłużnym i optymalizacją cięcia, w hali jest jeszcze miejsce. Nowa maszyna do odwiązywania konstrukcji ciesielskich nie jest planowana: „Ponieważ do elementów ramy drewnianej i płaskich elementów dachu potrzebujemy tylko słupków przyciętych pod kątem prostym, to jesteśmy doskonale przygotowani. Bardziej złożone geometrie kupujemy w Abbundzentrum i często cieszę się, że nie produkujemy ich samodzielnie. Patrząc na strukturę cen złącz ciesielskich w naszym regionie, na takich zleceniach często niewiele się zarabia”.

„"Jesteśmy znacznie szybsi niż myślałem."”

Andres Lächele, Geschäftsführer SYNdikat AG

SYNdikat AG

SYNdikat AG z siedzibą w Reutlingen został założony w 1990 r. przez 7 niezależnych stolarzy i od tego czasu stał się jednym z wiodących przedsiębiorstw z branży budownictwa drewnianego w regionie, zatrudniającym obecnie około 50 pracowników. SYNdikat AG jest dostawcą kompletnych rozwiązań z bardzo obszernym portfolio produktów i usług. Należą do nich klasyczne budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe o konstrukcji szkieletowej z drewna, remonty i renowacja, a także instalacja paneli słonecznych i fotowoltaicznych. Przedsiębiorstwo przywiązuje dużą wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju i w związku z tym korzysta wyłącznie z materiałów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Powrót do wszystkich wydarzeń

Poznaj opinie innych

To może Cię również zainteresować