Skip to content

tapio – platforma cyfrowa z tylko JEDNYM loginem.

Od ostatnich targów HOLZ-HANDWERK platforma tapio znacznie się rozwinęła i działa już na obszarze 35 krajów. Europa pozostaje wprawdzie obszarem działania tapio, ale takie kraje jak Ameryka i Azja znacznie się rozwinęły i korzystają z nowego systemu.

  • Kraje, w których dostępne jest tapio.
    Kraje, w których dostępne jest tapio.

Na przestrzeni lat zwiększyliśmy liczbę dostępnych aplikacji z 3 do ponad 20, które służą wsparciem na każdym etapie produkcji. Klienci tapio korzystają średnio z czterech licencji, co pokazuje, że rozwiązanie to spotyka się z dużym zapotrzebowaniem. Dotychczas jedynie 15% naszych klientów zrezygnowało z korzystania z tapio, co pokazuje, że jest to bardzo przydatne narzędzie.

tapio współpracuje z coraz większą liczbą partnerów, dzięki temu oferuje coraz szerszy wachlarz możliwości. Dlatego też zaprezentujemy go podczas tegorocznych targów HOLZ-HANDWERK na naszym stoisku. Struktura całego systemu tapio jest niezwykle przejrzysta i umożliwia łatwą obsługę. Odwiedzający targi będą mogli na żywo przekonać się jak w prosty sposób zintegrować cyfrowe aplikacje z codzienną pracą. Podczas prezentowania tapio skupimy się głównie na dwóch cyfrowych produktach, które oferują użytkownikowi wiele korzyści. Dostępne są nowe funkcje i nowa szata graficzna w aplikacji twinio. Oprócz tego zaprezentujemy także wiele nowości ułatwiających proces obróbczy w każdym zakładzie produkcyjnym.

Powrót do wszystkich wydarzeń

1