Skip to content

Sikker emballering af unikaer

>

16.03.2023   |   Wels   |   Østrig

  • „ewe Fina“ med den matte overflade „ewe nanoo“ er det mest populære køkken i ewe-serien.
  • … og samles her på transportvogne for hver kommission.
  • Michael Sterrer: „For hvert skab, der kommer fra monteringslinjen, tilskærer vi en karton på 40 sekunder og realiserer håndteringen.“
  • Fra monteringslinjen kärer skabene via transportbånd direkte til emballeringslinjen, hvor der ved et dataforløb på cirka fem skabe emballeres individuelt.

I Wels i Oberösterreich producerer ewe Küchen alle disse livsnerver individuelt i høj kvalitet og med blik for detaljer. For at indretningen kommer til aftageren uden mangler har ewe siden årets begyndelse anvendt en papskæremaskine fra HOMAG ved emballeringen.
I 2021 blev der i alt solgt 209.900 køkkener i Østrig. Det betyder, at i gennemsnit investerede hver tyvende østrigske husholdning i et nyt køkken. At køkkenmarkedet i alperepublikken er præget af dynamik, viser også stigningen i efterspørgslen, der er øget med hele 7,9 % i 2021 i forhold til det forudgående år, hos ewe Küchen endda med 24 %. Denne stigning for ewe Küchen blev ledsaget af en stigende markedsandel på 1,3 %. På samme måde som den stigende efterspørgsel viste 2021 også, at køkkener er stadigt højere kvalitet, og at kunderne lægger stor vægt på detaljer og udstyr.

Ordrerelateeret med høj produktionsdybde

Som en del af Nobia-gruppen, Europas største køkkenproducent, producerer ewe førsteklasses køkkener i batchstørrelse 1. Mærkerne omfatter ewe med moderne køkkener, FM som en tidssvarende landdesignlinje og INTUO-designkøkkener. For eksempel er modellen „ewe Fina“ køkkenet med den matte overflade „ewe nanoo“ den mest populære model fra Wels, som eksempel på det nyfortolkede landkøkken kombinerer „FM Hirschalm“ derimod både traditionelle indflydelser fra Mühlviertel og moderne flair.
Køkkenerne produceres i afdelingerne i Wels og Freistadt. Afgørende produktionsprincipper er her ud over princippet batchstørrelse 1 den netværksforbundne, sammenkædede produktion i gennemløb med høj produktionsdybde. „Hvert skab er ordrerelateret“, understreger Michael Sterrer, leder af engineering i Wels. „Hver side, hver bund, hver rum er individuelt produceret. Der er ingen komponent, der ikke har en reference til en ordre,“ Rammebetingelser, hvor et korpus har en gennemløbstid på tre dage, og der produceres 1000 skabe pr. dag.

900 individualister på linje A

Produktion i Wels starter med et reolsystem, hvor der opbevares cirka 50 belagte pladetyper i to tykkelser. „På korpusområdet anvender vi i øjeblikket cirka 25 dekorationer, alle med en eller to sider“, går Sterrer nærmere ind på spektret. Lakerede og finerede dele produceres i Freistadt og føres derefter ind i produktionen i Wels. Her kører der grundlæggende halvformater i to korpusdellinjer, hvoraf hovedlinjen A bearbejder alle høje, over- og underskabe. Hver dag er det ca. 900 stk. Bearbejdningen starter med to 1-aksede save, der dag efter dag skærer 5500 dele. Hver del får her en etiket, som i første omgang kun indeholder data om pladens type og dens dimensioner. Med de efterfølgende bearbejdninger opstår der heraf x forskellige komponenter. Men først kører delen via en mellembuffer ind i en kantlinje, hvor fire anlæg er serieforbundet, så den kan køre igennem med konstant placering. „Efter kantlinjen ved delen nu også, hvad den er, og hvilken ordre den hører til“, betoner Sterrer. Linjen slutter med to udløbslinjer, hvor komponenterne først forsorteres og samles i containere for derefter at køre til en kommissioneringsstation.
I den manuelle kommissionering kommer alle dele fra linjerne i Wels sammen med delene fra Freistadt for at blive placeret i den præcise produktionsrækkefølge. Individualiseringen, der nu følger i slutmonteringen, foretager ewe så sent som muligt. For så vidt er den maksimale batchstørrelse, som i øjeblikket sammenfattes på korpusområdet, en dag. „Selv dér overvejer vi at reducere yderligere, fordi det ville forenkle kommissioneringsprocessen og reducere omfanget af logik og knowhow.“ Individualiseringen af delene omsættes i et højautomatiseret gennemløbsanlæg, hvor delene bores og dyvles, forsynes med beslag, monteres og presses sammen til korpusset.

Endnu en gang 100 af den særlige type

På den anden korpusdellinje, speciallinjen C, der dagligt omsætter ca. 100 skabe, kører delene, der afviger fra det sædvanlige: især små eller store, men også meget strukturerede eller dem med forskelle i dekoration og højglansbelægning. For eksempel bearbejdes og monteres her også alle skabe, som ikke har en kubisk form, samt skabe med omfattende monteringsarbejde, som ikke kan realiseres i serieproduktion. For at kunne omsætte 1000 dele dagligt arbejder denne linje også med en 1-akset sav, men nu fulgt af en kantlinje med returtransport.
På begge linjer kører skabene i blandet ordrerækkefølge, hvor en kommission produceres efter den anden. I slutningen af de to linjer kører skabene derefter i retning af emballering.

Emballering i batchstørrelse 1

Ved salget af køkkener samarbejder ewe for det meste med uafhængige specialforhandlere, der får skabene som korpusser. Siden 2009, hvor ewe tog det første emballeringsanlæg i brug, har køkkenproducenten tilskåret emballagen nøjagtigt til det pågældende skab. „Vores produkters mangfoldighed medførte naturligvis et stort behov for forskellige kartontilskæringer“, siger Sterrer. „Alene til glasskabe bruger vi tre- eller endda firdelte emballager.“ I de sidste tolv, tretten år har ewe samlet omfattende erfaringer med emballering med batchstørrelse 1. „Vi har selv udviklet alle designs og afviklinger og fører dem også frem til i dag eksklusivt. Den tilhørende programmeringssoftware, som vi også købte 2009, vil vi derfor også fortsætte med at bruge i fremtiden.“
Alle nødvendige data for de individuelle emballeringer kommer indtil nu fra et ERP-system. Der anvendes et interface, som ewe selv har oprettet, og hvormed alle relevante informationer når frem til anlægget: naturligvis korpusbredden, -højden og -dybden, men eksempelvis også en fronts materialetykkelse. Afhængigt af, om de er 18 eller 22 mm tykke, opstår der til sidst forskellige afviklinger for emballeringen. „De nødvendige data stilles til rådighed med lidt forarbejde. Med op til seks korpusser som buffer scanner vi et skabs stregkode direkte foran emballagen. I ERP-systemet oprettes der en variabelliste, der sammen med et design giver den passende tilskæring.“

Bibehold så vidt muligt datastrukturen

I dag bruger ewe fire emballeringsanlæg på de to afdelinger. Den individuelle emballering i batchstørrelse 1 er etableret, og der findes et omfattende knowhow. Så hvad var grunden til, at køkkenproducenten valgte en PAQTEQ C-250 fra HOMAG ved den forestående erstatningsinvestering? Der var flere. „For eksempel kunne vi godt lide, at vi nu kan trykke på kartonerne. Vi har skabe, som vi ikke kun producerer én afvikling for, men to eller tre. Her mister en kollega hurtigt overblikket og er usikker på, hvilket design der hører til hvilket skab“, siger Sterrer. „I dag trykker vi blot det femcifrede elementnummer på kartonerne og opretter dermed forbindelsen mellem design og skab. Fejlkilde elimineret.“
En anden grund var antallet af værktøjer. Mens det tidligere anlæg arbejdede med seks længdeværktøjer, stiller PAQTEQ nu otte til rådighed. „Denne kapacitetsforøgelse betaler sig, hvis vi i en vis periode har brug for at øge gennemløbet“, siger lederen af engineering. „I denne periode sætter vi blot endnu en medarbejder ved maskinen.“ For ewe var det også særligt vigtigt at forblive fleksibel og konstant med udgangspunkt i ERP-systemet. Den hidtidige datastruktur for de fire emballeringsmaskiner skulle ændres så lidt som muligt. „For at kunne overføre dataene sikkert til PAQTEQ har vi sammen med HOMAG tilpasset den generelle struktur lidt“, beretter Sterrer. Det forløb efter hans mening lige så problemløst som idrifftagningen af PAQTEQ, som var godt forberedt i alle detaljer: „Det har fungeret sensationelt.“

40 sekunder

Det anlæg, der blev installeret i begyndelsen af året, er i dag integreret direkte i linjen. Hele miljøet, især transportteknikken for skabe og kartondesigns, kunne forblive uændret. PAQTEQ køres med seks kartonkanaler. Hvor der hidtil blev anvendt tre kartonbredder, har ewe dermed nu adgang til hver bredde to gange. „Nu kører vi redundant og kan skifte den endeløse karton i pausen, eller når takten på monteringsbåndet gør det muligt.“ Der er ikke længere kø på båndet. Der emballeres 900 til 1000 skabe i to skiftehold. „Derfor taler vi om en 40-sekunders takt. For hvert skab, der kommer fra monteringslinjen, tilskærer vi i disse 40 sekunder en karton og realiserer håndteringen.“ Operatørerne tænder til det formål kun maskinen eller efterfylder den endeløse karton. Alt andet overtager PAQTEQ, dataovertagelsen kører også automatisk i baggrunden. For hver kommission kører de emballerede skabe derefter på vogne til forsendelsen for at blive transporteret til forhandleren med lastbil den næste dag.

Falder på et tørt sted

At man i dag kan klare en eller to emballeringer mere i Wels, viste PAQTEQ allerede med en omsætningsforøgelse på syv procent ved den første godkendelse. En stigning, som kommer belejliget for ewe. Man behøver kun at tænke på den øgede markedsandel …

Tilbage til oversigten

Sådan producerer dine kolleger