Skip to content

Trin for trin: Med individuelle moduler til helhedskonceptet.

Løsninger til håndværksindustrien.

 • Fra den digitale ordremappe kan brugeren overføre emnerne direkte til tilskæringsoptimeringen intelliDivide
  Fra den digitale ordremappe kan brugeren overføre emnerne direkte til tilskæringsoptimeringen intelliDivide
 • Hvor skal emnet indsættes? Sorteringsassistenten tildeler pladsen.
  Hvor skal emnet indsættes? Sorteringsassistenten tildeler pladsen.
 • I dag stadig en skitse, fra og med LIGNA allerede virkelighed: På standen i hal 14 viser HOMAG med særligt fokus på håndværksbranchen, hvordan hver enkelt virksomhed trin for trin med individuelle moduler finder frem til sit individuelle helhedskoncept.
  I dag stadig en skitse, fra og med LIGNA allerede virkelighed: På standen i hal 14 viser HOMAG med særligt fokus på håndværksbranchen, hvordan hver enkelt virksomhed trin for trin med individuelle moduler finder frem til sit individuelle helhedskoncept.
 • I dag stadig en skitse, fra og med LIGNA allerede virkelighed: På standen i hal 14 viser HOMAG med særligt fokus på håndværksbranchen, hvordan hver enkelt virksomhed trin for trin med individuelle moduler finder frem til sit individuelle helhedskoncept.
  I dag stadig en skitse, fra og med LIGNA allerede virkelighed: På standen i hal 14 viser HOMAG med særligt fokus på håndværksbranchen, hvordan hver enkelt virksomhed trin for trin med individuelle moduler finder frem til sit individuelle helhedskoncept.

HOMAG beskæftiger sig især med centrale spørgsmål inden for håndværksbranchen på standen i hal 14: Hvilke konkrete muligheder tilbyder digitaliseringen allerede i dag i de små og mellemstore virksomheder? Hvilke nemme assistenter og funktioner kan støtte tømreren/snedkeren i det daglige arbejde? Hvordan finder de enkelte virksomheder de helt rigtige komponenter til deres "fremtidsværksted"?

På LIGNA viser HOMAG i denne forbindelse håndværksvirksomhederne gennemtænkte hjælpemidler, som kan lette brugerens daglige arbejde og samtidig understøtte arbejdsgange med små indgreb . Én ting står hurtigt klart: Brugeren skal i den forbindelse slet ikke investere i et samlet system, men beslutter sig for enkelte maskiner, intelligent hardware, software og digitale assistenter, som kommunikerer med hinanden, og integrerer dem i sit værksted. Med denne tilgang bliver digitale løsninger i stigende grad interessante, selv for håndværksindustrien.

Hvordan det konkret kan komme til at se ud, kan de besøgende opleve live i Hannover – i præsentationen af to nye, integrerede cellekoncepter, specielt beregnet til tømrere og snedkere:

"Din løsning for introduktionen til digitalisering"

EN ENKEL START.

Næsten alle virksomheder støder på et eller andet tidspunkt på spørgsmålet: "Hvordan kommer jeg bedst i gang?” Svaret gives i værkstedskonceptet "Introduktion til digitaliseringen". Til dette præsenterer HOMAG enkle opstartsløsninger, som giver brugeren gennemsigtighed, indblik i optimeringspotentialet og evnen til at forbedre eksisterende fremstillingsprocesser. I konceptet på LIGNA viser HOMAG et tilsvarende scenarie. En medarbejder følger en ordre hele vejen gennem produktionen og står i den forbindelse over for forskellige udfordringer:

 • Hvordan får vedkommende nemt fat i digitale ordredata til produktionen?
 • Hvordan drager vedkommende trods en eksisterende tilskæringssav nytte af en optimeringssoftware?
 • Hvordan bevarer vedkommende overblikket over alle dele?
 • Hvordan kan vedkommende anvende dataene gennemgående?

I fremstillingsprocessen finder virksomheder forskellige hjælpere hos HOMAG:

cabinetCreator (møbelkonfigurationsprogram)

Med dette møbelkonfigurationsprogram konfigurerer brugeren hurtigt og nemt det ønskede møbel på sin tablet eller pc. I den forbindelse kan vedkommende gribe til et udvalg af foruddefinerede grundformer, som tilpasses intuitivt trin for trin ved indtastning af konstruktionsparametrene. Desuden kan brugeren oprette sit eget bibliotek med sine skabsmodeller. Efter konstruktionen følger et udvalg af beslag baseret på data om beslag fra alle almindeligt kendte producenter. Hver enkelt virksomhed kan gemme sine egne konstruktionsregler og anvende dem til nye modeller. Digitale data til produktionen, som f.eks. tegninger, styklister og CNC-programmer, genereres direkte og kan eksporteres.

cabinetCreator er et webbaseret program og kan således anvendes på alle enheder med en internetbrowser. Det kan således anvendes på kontoret, på maskinen eller endda på mobilen – og det helt uden softwareinstallation. En yderligere væsentlig fordel er, at softwaren altid er opdateret, og at virksomheden automatisk kan benytte udvidelsesmoduler.

productionManager (digital ordremappe) og tilskæringsoptimeringen intelliDivide

I mange virksomheder benyttes i dag stadig håndskrevne styklister i papirform. For at anvende dataene igennem hele produktionen tages productionManager – den digitale ordremappe – i brug. Den sammenfatter alle produktionsrelevante data og erstatter de enkelte papirdokumenter. Fra cabinetCreator (møbelkonfigurationsprogram) kan alle data nemt importeres til den digitale ordremappe og således altid hentes frem via smartphone eller tablet. Operatøren har nu en let overskuelig status over alle ordrer, kan nemt tilføre yderligere dele og tilmed overføre dele til tilskæringsoptimeringen intelliDivide. Denne software opretter snitplaner efter forskellige kriterier (få afskæringer, kort driftstid eller nem materialehåndtering) og tilmed en emneliste – uafhængigt af savtypen. I tilskæringsassistenten, der kaldes productionAssist Cutting, kan brugeren vælge den snitplan, som passer vedkommende bedst. Etiketter trykkes blot med et klik. Dermed kan hver enkelt del identificeres entydigt – samtidig indeholder etiketten bearbejdningsoplysninger til kantlimemaskine og CNC-bearbejdningscenter.

productionAssist Sorting (sorteringsassistent)

Forudsætningen for at kunne anvende disse produktionsassistenter til sortering er en særlig sorteringshylde. Brugeren scanner stregkoden på emnet og får anvisninger til, på hvilken hyldeplads den første del af møblet skal anbringes. Fordelen: En enkel, hurtig og sikker proces.

productionAssist Assembly (monteringsassistent)

Denne produktionsassistent til monteringen viser eksplosions- og komponenttegninger samt en 3D-tegning af møblet. I en oversigt finder brugeren en liste over alle nødvendige beslag og får vist alle møbler, som allerede kan monteres komplet. Brugeren har hele tiden alle nødvendige oplysninger om ordren til rådighed.

På LIGNA viser HOMAG disse nye funktioner i et værksted med følgende maskinteknologi:

Præcis sav: SAWTEQ B-130

SAWTEQ B-130 er den mindste af HOMAG pladeopdelingssavene. Den koster ikke meget mere end en veludstyret formatrundsav, men udfører tilskæringen betydeligt mere præcist og effektivt. Saven er bl.a. udstyret med:

 • CADmatic 5: Den effektive HOMAG-savstyring med intuitivt betjeningskoncept og overskuelige administrationsfunktioner er klar til kommunikation med tapio, med andre maskiner og softwareløsninger.
 • module45: Med dette aggregat kan brugeren ligeledes udføre geringssnit på en pladeopdelingssav.
 • Etikettering: Etiketten identificerer hver enkelt del og leverer vigtige oplysninger til efterfølgende bearbejdninger.

Limning af kanter: EDGETEQ S-200 (MODEL 1130FC)

Denne maskine i begynderklassen kan fra og med LIGNA bearbejde kanter med en tykkelse på op til 6 mm og emner med en tykkelse på op til 60 mm. Som noget nyt i denne serie fås et airTec-aggregat som ekstraudstyr. Ud over klæbemiddelpåføringen med limrulle (også til PUR-forarbejdningen) kan den optiske nulfuge nu også produceres vha. reaktivering af den varme luft.

Omfattende CNC-bearbejdning: CENTATEQ P-110

Savning, boring, fræsning: CNC-maskinen kan anvendes generelt til forskellige materialer, uanset om det er pladematerialer eller massivt træ. Desuden har maskinen et frirum på 360° og en bumper-sikkerhedsteknologi på alle sider. Maskinen kan således opstilles og omstilles frit.

"Din løsning til det netværksforbundne, digitale værksted"

TILPAS TRINVIST.

I værkstedskonceptet "Det netværksforbundne, digitale værksted" viser HOMAG følgende scenarie på LIGNA: Hver maskine betjenes af en medarbejder. Områderne arbejdsforberedelse, maskinpark og samleværkstedet er organisatorisk adskilte. Ordredataene ligger delvist klar til maskinoperatørerne i digital form. Dette giver følgende udfordringer:

 • Hvordan kan man anvende digitale data fra forskellige systemer?
 • Er det muligt at administrere beholdningen af kantbånd?
 • Hvordan kan komponenter hurtigt efterbestilles?
 • Hvordan sikrer man, at alle dele til samleværkstedet er komplette?
 • Hvordan kan de digitale data anvendes i samleværkstedet?

I fremstillingsprocessen finder virksomheder forskellige hjælpere hos HOMAG:

Konstruktionssoftwaren woodCAD|CAMI

woodCAD|CAM kan brugeren hurtigt og nemt konstruere møbler og ordrer og udarbejde digitale tegninger, styklister og CNC-programmer. Med denne software opnås der kontinuitet fra planlægning, 3D-konstruktion og præsentation og videre til konstruktion og fremstilling af møblerne. Det brugervenlige interface åbner op for realiseringen af individuelle enkeltkomponenter til indendørsindretninger i større styktal.

productionManager (digital ordremappe) og dataimport

Fra konstruktionssoftwaren woodCAD|CAM kan alle data nemt importeres til den digitale ordremappe og således altid hentes frem via smartphone eller tablet. Brugeren har nu en let overskuelig status over alle ordrer og kan efterfølgende nemt og fleksibelt supplere med yderligere komponenter, f.eks. paneler.

productionAssist Edge (kantassistent)

Assistenten til kantlimning administrerer beholdningen af kantbånd. Operatøren udvælger, hvilke dele der skal påsættes kanter, og productionAssist Edge viser det nødvendige antal løbende meter pr. kantbåndstype. Assistenten sørger for en velorganiseret forberedelse af kantbåndene og en hurtigere klargøring af kantlimemaskinen.

productionAssist Sorting (sorteringsassistent)

Forudsætningen for at kunne anvende produktionsassistenten til sortering er en særlig sorteringshylde. Brugeren scanner stregkoden på emnet og får anvisninger til, på hvilken hyldeplads den første del af møblet skal anbringes. Fordelen: En enkel, hurtig og sikker proces.

productionAssist Assembly (monteringsassistent)

Denne produktionsassistent til monteringen viser eksplosions- og komponenttegninger samt en 3D-tegning af møblet. I en oversigt finder vedkommende en liste over alle nødvendige beslag og får vist de møbler, som i øjeblikket kan monteres. Brugeren har hele tiden alle oplysninger om ordren til rådighed.

På LIGNA viser HOMAG disse nye funktioner i et værksted med følgende maskinteknologi:

Alt, bortset fra kanter: Nesting med CENTATEQ N-600

Nestingmaskinen CENTATEQ N-600 fræser og borer emner, efter behov også med 5-akset teknologi eller endda med mulighed for direkte isætning af samlebeslag. På LIGNA viser HOMAG denne proces med Cabineo-boreaggregatet og et nyt Cabineo-tilførselssystem.

 • Ny styringssoftware: På CENTATEQ N-600 er både maskinstyringen og printer- og databehandlingssoftwaren fuldkommen nydesignet. Et element er den nye etiketteringssoftware woodPrint 4.0. Den kan bruges til nemt at oprette og udskrive layout til etiketter.

 • Horisontal boring, fræsning og dyvelisætning: DRILLTEQ D-500

 • Bearbejdninger til samlebeslag: Fra og med LIGNA kan DRILLTEQ D-500 nu også fræse og dermed udføre bearbejdninger på alle aktuelle samlebeslag, f.eks. Lamello Clamex, og hængsler som Grass Tiomos i emnernes kantområde. Som option kan maskinen også isætte mange samlebeslag direkte.
 • Operatørassistentsystemet intelliGuide: intelliGuide understøtter i alle arbejdstrin. Her signaleres til maskinoperatøren vha. LED'er, hvilket arbejdstrin der skal udføres som det næste.

3 processer til kantlimning og 3 flertrinsaktiverede aggregater: EDGETEQ S-380 profiLine

Perfekte fuger, enkel håndtering og fuld automatisering karakteriserer EDGETEQ S-380 profiLine.

 • 3 limningsprocesser: Kombinationen af airTec-aggregatet til varmluftsreaktivering, EVA- Quickmelt-forsmelteenheden til granulat og PUR-smelteenheden til forarbejdningen af klæbemiddelpatroner er ny.
 • Teknologien med flertrinsaktivering kommer til anvendelse på fræseren, formfræseren og ziehklingen.
 • Nem håndtering: En LOOPTEQ-tilbageføring er tilføjet med henblik på en økonomisk enkeltmandsbetjening og en optimal håndtering.

Slibemaskine: SANDTEQ W-200

SANDTEQ W-220 har som kompakt begyndermodel fået udstyr af høj kvalitet. Den er fleksibel i brug og udfører kalibrering, finslibning og lakmellemslibning.

Trykbjælkesystem eps®: Det elektronisk segmenterede trykbjælkesystem eps® (electronic pressure system) sørger for et optimalt slibebåndstryk overalt på emnet og sikrer et perfekt sliberesultat.

Monteringshjælper ved presning af korpusmøbler: CABTEQ S-250

Korpuspressen er nem at betjene, selv for utrænet personale. Overtrykket er designet til at være 20 % højere, hvorved der opnås en større stivhed. Den integrerede tolerancekompensation sørger for en ensartet trykfordeling. CABTEQ S-250 muliggør en maksimal monteringstid på ca. 1 til 2 minutter pr. standardkorpus.

Tilbage til listen

1