Skip to content

Sharing passion. HOMAG på LIGNA 2023

I maj 2023 sker det igen: Under mottoet Sharing Passion tydeliggør HOMAG på verdens førende messe LIGNA fra 15. til 19. maj i år, at de deler den samme passion som dig. Glæd dig til en messe, hvor HOMAG præsenterer dig for løsninger, der opfylder dine krav. Du vil også få præsenteret mange nye impulser live - både fagligt og i en partnerskabsdialog. Nyhedsspektret på messen omfatter alt fra enkeltmaskiner via integrerede cellekoncepter og robotteknologi til komplette systemløsninger til alle anvendelsesområder og ydelsesklasser. Om bord er desuden HOMAG-partnerne tapio, BENZ Tooling og SCHULER Consulting.

 • Oplev HOMAG på LIGNA
  Oplev HOMAG på LIGNA
 • woodWOP's omfattende egenskaber i forbindelse med emneorienteret programmering suppleres af høj kvalitet.
  woodWOP's omfattende egenskaber i forbindelse med emneorienteret programmering suppleres af høj kvalitet.
 • The Raumwunder – Det nye lodrette CNC-bearbejdningscenter DRILLTEQ V-310.
  The Raumwunder – Det nye lodrette CNC-bearbejdningscenter DRILLTEQ V-310.
 • Emnefremføringssystemet WZ14 fås nu også til EDGETEQ S-500-serien
  Emnefremføringssystemet WZ14 fås nu også til EDGETEQ S-500-serien
 • En af de seneste nyskabelser fra HOMAG er den nye softwaregeneration woodCommander 5
  En af de seneste nyskabelser fra HOMAG er den nye softwaregeneration woodCommander 5
 • Denne tilskæringsløsning kombinerer effekt, hurtighed og driftssikker teknik med mere intelligens og digitale, selvlærende funktioner
  Denne tilskæringsløsning kombinerer effekt, hurtighed og driftssikker teknik med mere intelligens og digitale, selvlærende funktioner
 • HOMAG udvider sin lagerteknologiportefølje
  HOMAG udvider sin lagerteknologiportefølje
 • Med SmartWOP har det aldrig været nemmere at lave møbler!
  Med SmartWOP har det aldrig været nemmere at lave møbler!
 • Yderst effektiv fremstilling af trækonstruktioner med robot og multifunktionsbro
  Yderst effektiv fremstilling af trækonstruktioner med robot og multifunktionsbro
 • Den digitale værktøjsadministration twinio er nu også tilgængelig som webapp
  Den digitale værktøjsadministration twinio er nu også tilgængelig som webapp
 • Blæsedyseaggregat – Formatering og rengøring i én arbejdsgang
  Blæsedyseaggregat – Formatering og rengøring i én arbejdsgang
 • Fræsekædeaggregat til indstilling af dybe og flade lommer
  Fræsekædeaggregat til indstilling af dybe og flade lommer
 • Innovations at LIGNA 2023

  Bekræft venligst, at når du bruger YouTube, kan data såsom din IP-adresse, browser-id og lignende blive overført til Google.


  » Beskyttelse af personlige oplysninger

Løsninger til CNC-bearbejdning

woodWOP Update til 8.1 

Den nyeste version af programmeringssoftwaren woodWOP 8.1 er krydret med nyheder, men også udvidelser af velkendte funktioner, som gør programmerne endnu lettere inden for mange områder. Som et eksempel på udvidelse kan nævnes lommebearbejdningsprogrammeringen, som er blevet grundlæggende ændret. Brugeren kan nu definere opstartstilstand, referencepunkt og form. Fleksibiliteten ved programmeringen er dermed væsentligt bedre. Nesting-tilføjelsesprogrammet gør det muligt manuelt at placere og pakke enkelte woodWOP-programmer på en råplade direkte i woodWOP. Efterfølgende genererer nesting-tilføjelsesprogrammet selv fræsebanen til udskæring af emnerne. Inden for simulation og bearbejdningstidsberegning kan brugerne glæde sig til woodMotion 8, der virker overbevisende med sin forbedrede visualisering. For kunder, der ønsker at kende bearbejdningstiden, findes der nu woodTime. Desuden giver den nye CNC Test-Suite mulighed for hurtigt at afprøve store mængder woodWOP-programmer i arbejdsforberedelsen. Ud over beregning af bearbejdningstiden kontrolleres ligeledes programmernes driftsevne. På den måde ved man på forhånd, hvor længe en ordre tager på CNC-maskinen. Dermed forhindres uplanlagte ventetider, og produktions- og tidsplanlægningen optimeres.

DRILLTEQ V-310 – nu med robotunderstøttelse

Automatisering og ubemandet bearbejdning får også stadig større betydning inden for håndværksfaget. Fremover kan det vertikale CNC-bearbejdningscenter DRILLTEQ V-310, "The Raumwunder", som blev præsenteret ved sidste års Holz-Handwerk-messe, også understøttes af en robot. Robotsystemets driftssikre emnetilførsel gør på den måde DRILLTEQ V-310 til et højkapacitetscenter og dermed til den mest optimalt producerende produktionscelle i håndværksbranchen. Fordelene ved en udvidelse af anlægget med et robotsystem er indlysende. Robotten behøver ikke at holde pause, kan arbejde døgnet rundt i værkstedet og sikre en ensartet høj kvalitet. Ved en eventuel fremtidig brug sparer små og mellemstore virksomheder tid og reducerer personalets arbejdsbyrde. Den fleksible personaleorganisation, som derved opstår, gør det muligt at bruge arbejdsstyrken til andre værdiskabende aktiviteter og produktionsprocesser. Dette skaber merværdi for anlægget med hensyn til kvalitet, tilgængelighed og ydeevne. DRILLTEQ V-310 kan naturligvis stadig bestykkes manuelt i forbindelse med individuelle emner.

Individuelle og innovative kantlimemaskiner fra HOMAG

Nyt fra EDGE-maskinparken 

Emnefremføringssystemet WZ14, som tidligere kun kunne fås til højere serier, fås nu også til kantlimemaskinerne i EDGETEQ S-500-serien. Med de forlængede skydelåse på WZ14 fremføres emnerne sikkert under overtryk. Udlæggerformatet sikrer således præcise parallelle snit som en forudsætning for korrekte vinkler. Det betyder, at selv groft formaterede emner kan bearbejdes perfekt. Et optimalt supplement til EDGETEQ S-500 er portalreturføringen LOOPTEQ O-600. Intelligent automatisering danner grundlaget for en sammenkædet materialeflow med høj ydeevne. Med den definerede drejning ved omplacering af emnerne foretages en procesorienteret returføring, hvor færdige emner kan skubbes ud eller stables. Med EDGETEQ S-500-maskinen til smalle dele kan brugerne nu desuden præcist bearbejde meget smalle emner på ned til 40 mm. 

Den meget fleksible EDGETEQ S-380 udstyres med LOOPTEQ O-300. Emnereturføringen transporterer mange forskellige dele og øger den samlede effektivitet takket være høj ydeevne og en skånsom emnehåndtering. Den er ideel til brugere med mange forskellige dele – fra små og lette til store og tunge emner. Desuden præsenteres et nyt luftpudebordskoncept med skydeslæde (også til EDGETEQ S-500). Det ergonomiske maskinindindløb sørger for en sikker og retvinklet emnetilførsel. Til bearbejdning af kantoverhæng og hjørnekopiering får det multifunktionelle fræseaggregat MF50 en stepmotor til automatisk indstilling ved forskellige kanttykkelser.  

Giver et varieret emneflow

Med den nye softwareversion woodCommander5 er det samtidig muligt at udveksle data internt og eksternt. Softwaren bruges til at vælge bearbejdningsprogrammerne og kantmaterialet og muliggør samtidig pålidelig og hurtig registrering af produktionsparametre og emneorienteret oprettelse af maskinprogrammer. Med den intelligente sammenfatning af informationsniveauer skal der kun få klik til for at opnå de ønskede resultater. Den ægte 3D-emnesimulation, visningen af dimensionerne direkte på 3D-emnet og den automatiske kontrol af ikke-tilladte parameterkombinationer garanterer høj betjeningssikkerhed, hvilket reflekteres i tids- og omkostningsbesparelsen.

Med softwaremodulet Edge Data Plugin skaber woodCommander5 direkte forbindelse mellem maskinstyringen og kantbåndsassistenten. Appen giver et omfattende overblik over alle oplysninger om kantbåndsmateriale og materialebeholdning. Data som f.eks. kanttykkelse, kanthøjde og tilgængelig længde på den valgte kantrulle overføres direkte til maskinen ved hjælp af Edge Data Plugin fra kantbåndsassistent-appen. Dermed slipper operatøren for manuel indtastning på maskinen. Via et plugin sender kantlimningsmaskinen derudover også oplysninger om kantrullens restlængde tilbage til appen. Det betyder, at kantbåndsbeholdningen altid er opdateret både for maskinoperatøren og for kollegerne i arbejdsforberedelsen og indkøbsafdelingen. Med den præcise registrering af materialedata kan kantbåndene anvendes optimalt, hvilket effektivt øger produktionens bæredygtighed.

På LIGNA viser HOMAG den automatiske registrering af kantbåndsdata mellem maskinen og kantbåndsassistenten på en live DEMO-stand.

Verdenspræmiere på opskæringssavene SAWTEQ B-300 / B-400

Re-defineret fleksibilitet og ydeevne

På LIGNA viser HOMAG i år første gang de nye SAWTEQ 3- og 4-serier med betydelige og innovative nyskabelser. Denne tilskæringsløsning kombinerer effekt, hurtighed og driftssikker teknik med mere intelligens og digitale, selvlærende funktioner. Dette viser sig blandt andet ved et øget ydeevneniveau takket være en forbedret saveproces og optimerede forløb med faldende energiforbrug. Maskinbetjeningen er ligeledes nytænkt, og med klare arbejdspositioner bliver operatørens samarbejde med savstyringen endnu mere fleksibelt og ergonomisk. Det nu standardmonterede operatørassistentsystem intelliGuide Classic komplementerer disse optimeringer og fører operatørerne sikkert og intuitivt gennem tilskæringsprocessen ved hjælp af LED-signaler. Endvidere overvåger en ny funktion i savstyringen den optimale maskinudnyttelse og understøtter den kontinuerligt via tilsvarende henvisninger – et yderligere skridt i retning af den intelligente maskinstyring. Der er fortsat fokus på skærekvaliteten. Ud over materialManager Advanced, der automatisk angiver optimale savparametre, bliver maskinen udstyret med en ny funktion, der registrerer emnernes målnøjagtighed via sensorer og rapporterer tydeligt  tilbage til operatørerne. Det øger processikkerheden og giver større gennemsigtighed i tilskæringen.

Ny pladelagerplatform kombinerer automatiseringens styrker med intelligent logistik

På LIGNA præsenterer HOMAG for første gang det nye, komplet reviderede område af lagerteknologi, som opfylder både små håndværksvirksomheders og store industrielle møbelfabrikanters krav. Hurtigt skiftende markedsforhold, der kræver fleksibel, effektiv og bæredygtig tilpasning, har klart været drejningspunktet i udviklingen. Dermed udvides porteføljen både nedad, gennem indføring af en bestykningsløsning til førstegangskøberne, og opad, via lageret på andet niveau og 2-etagerslageret. Mærkbare optimeringseffekter ses frem for alt i den større driftssikkerhed, tilgængelighed og standardiseret dataintegration og -bearbejdning – dette opnås med den konsekvente brug af den effektive og førende lagersoftware woodStore. Lageret på andet niveau og 2-etagerslageret imponerer desuden med en optimal udnyttelse af de tilgængelige ressourcer og adresserer den fremherskende pladsmangel i mange lande samt de øgede priser på produktionsareal.

Den nye bestykningsløsning fra HOMAG præsenteres live på LIGNA med en pladesav i 2-serien, som er specielt optimeret til dette anvendelsesformål. Allerede fra introduktionsserierne er der således mulighed for den fuldautomatiske pladetilførsel. Ud over en højere produktivitet betyder det kontinuerlige procesforløb også en mere ergonomisk arbejdsform samt undgåelse af materialebeskadigelse under transporten af materialerne.

Start fremtiden innovativt og digitalt

SmartWOP: Den enkle måde at bygge møbler på

Mange kunder ønsker sig en software til møbelkonstruktion, der både er meget let at bruge og samtidig giver maksimal fleksibilitet i forbindelse med byggeriet. Med SmartWOP tilbyder HOMAG en ny software, der opfylder netop disse krav og gør en kedelig oprettelse af stamdata forældet.

Med SmartWOP har alle brugere et effektivt CAD/CAM-system lige ved hånden, hvormed de via træk-og-slip kan konstruere møbler intuitivt på meget kort tid, og det helt uden CAD-kendskab. De oprettede møbelsimulationer kan derefter gemmes i biblioteket og til enhver tid kaldes frem igen eller ændres. De genererede produktionsdata som f.eks. CNC-programmer og styklister til tilskæringen kan efterfølgende overføres direkte til apps og digitale assistenter fra HOMAG.

productionManager: Papirkaos hører nu fortiden til. Nu har vi den digitale ordrebog.

Slut med papirarbejdet. Mange tømreres og snedkeres ordrebøger er godt fyldt op. Dermed vokser udfordringen med at bevare overblikket og holde ordredata opdateret for alle medarbejdere. HOMAG's løsning mod informationsjunglen: Den digitale ordremappe.

Alle medarbejdere har fra nu af adgang i realtid til alle oplysninger om hver ordre. Den aktuelle ordrestatus for de enkelte komponenter vises ligeledes direkte. Det giver en gennemgående transparens i hele driften. Webappen kan efter behag anvendes via en bærbar computer eller en tablet. Fordelen ved den webbaserede og gratis software: Der kræves ingen tidskrævende installation, den er altid opdateret og giver når som helst et komplet overblik over ordrerne.

Skab ganske enkelt merværdi

HOMAG sætter fokus på service

Sharing Passion betyder for HOMAG, at vi med passion kan udvikle og tilbyde individuelt tilpassede løsninger. Fra ren teknik over software til service og support. Netop af den grund findes HOMAG LifeCycleService. Her har HOMAG senest revideret pris/effektivitets-udbuddet, så de tilbudte løsninger nu er bedre tilpasset virksomhedens størrelse. Fra 24-timers reservedelsleverancer over rabatkampagner i HOMAG eShop til 100 digitale kurser, der nemt kan hentes frem i HOMAG Academy. Alle besøgende kan blive overbevist på LIGNA-messen.

Partner til træbyggeri: Fra A som drivkraft til Z som fremtid

Yderst effektiv produktion med robot og multifunktionsbro

Kravene til træbyggeri er meget alsidige, da kundernes ønsker er meget individuelle. Mange forskellige vægkonstruktioner, materialer og elementstørrelser er på dagsordenen. Til fremstilling af væg-, tag- og loftelementer er det derfor blevet endnu vigtigere at arbejde med maskinteknik, der kan indsættes fleksibelt.

På LIGNA præsenterer WEINMANN en højautomatiseret og samarbejdsbaseret produktionscelle. Robotten FEEDBOT W-500 lægger plader automatisk på rigelværket. Kombineret med den nye multifunktionsbro WALLTEQ M-300 opstår en fleksibel og autonomt arbejdende produktionscelle. Den udfører selvstændigt fastspænding og bearbejdning af elementet og udmærker sig ved en høj fleksibilitet i bearbejdningen af forskellige materialer. Med fastspændingsaggregater, der automatisk kan indskiftes, opnår du en høj ydeevne. 

At skabe værdier med serviceydelser

Med de stigende krav til træbearbejdende virksomheder, hvad angår en mere tidskrævende arbejdsforberedelse og videreudvikling af egen forretningsmodel, lever WEINMANN Academy op til deres serviceydelser. Ud over virksomhedens tilbud om uddannelse, produktionsledsagelse og effektivitetsstigning tilbydes der løbende flere tjenester til træbearbejdende virksomheder i forbindelse med SCHULER Consulting. Academy ønsker hermed at understøtte kvalifikationen af fagfolk inden for træbyggeri yderligere og således fremstå som totalløsningsudbyder. Som kompetent partner står WEINMANN til rådighed for kunderne i alle spørgsmål om træbyggeri, fra A – Z

Skræddersyede systemløsninger til bearbejdning af massivt træ

45 års koncentreret kompetence inden for træbearbejdning

Ligeledes repræsenteret på LIGNA er System TM, som siden 2020 hører under HOMAG Group. System TM's kernekompetence ligger i optimeringen af massivt træ via automatiserede bearbejdningssystemer. Som leverandør af komplette løsninger tilbyder virksomheden en bred tilbudsportefølje fra planlægning og udvikling af produktionslinjer via videreuddannelse af medarbejdere til service og vedligeholdelse. Med mere end 300 anlæg over hele verden er virksomheden ekspert i individuelle løsninger bestående af stærkt integrerede og fuldt optimerede systemer.

Optimering af personale- og træressourcer

Træ er en bæredygtig og CO2-neutral ressource, som skal behandles med omhu. Maskinerne fra System TM gør det muligt at hente det maksimale ud af træet som råmateriale og fremstille produkter af høj kvalitet med et minimum af tilskæring og rester. En høj grad af automatisering og selvregulering sikrer samtidig optimering af personaleressourcer. Sammen med Kallesøe, der siden 2021 har været HOMAG's specialist inden for højfrekvenspresser, tilbydes også komplette løsninger til produktion af limtræ, laminerede bjælker og limtræsbjælker.

Digitale værktøjer og løsninger til træindustrien

Fjernvedligeholdelse og maskinservice digitalt med ServiceBoard Office

Hvis en maskine ikke kører, skal den pågældende servicepartner kontaktes. Med Serviceboard tilbyder tapio den optimale løsning til alle serviceopgaver. Hvis der er opstået en fejl på maskinen, eller hvis den slet ikke kører, kan der oprettes en service-ticket digitalt via ServiceBoard. Dermed kan fejlen beskrives præcist, og der kan tilføjes fotos. Din ticket sendes efterfølgende automatisk til den rigtige servicepartner.

Tidligere var det kun muligt at bruge ServiceBoards via tapio-appen. ServiceBoard vil fremover også være tilgængelig som webapp i browseren, hvilket gør det muligt at bruge den uden forudgående download fra App Store eller Google Play Store.

Digital værktøjsadministration med twinio Office

Med twinio kan du nu også via webappen i din browser administrere dine værktøjer, f.eks. rundsavsklinger, fræsere og CNC-værktøjer digitalt og mobilt – og det bekvemt fra skrivebordet. Med en enkel scanning af værktøjet kan det registreres og administreres. Desuden kan man oprette egne værktøjer. Ligeledes udgør det at ændre definerede parametre, som f.eks. værktøjsstandtid, ikke længere et problem. Værktøjsrelevante handlinger kan udføres hurtigt og viser med det samme, hvor værktøjerne befinder sig.

Fuld gennemsigtighed via værdistrøm og intralogistik

Digital værdiflows-optimering fra SCHULER Consulting

Det er en daglig udfordring for produktionsvirksomheder at øge effektiviteten af hele produktionen. En løbende registrering af produktionsdata er ofte ikke mulig i en forskelligartet maskinpark. Betydelige faktorer som f.eks. procestider og transportveje forbliver i det uvisse. Den digitale værdiflows-optimering fra SCHULER Consulting gør materiale- og vareflows synlige ved hjælp af et Indoor-Tracking-system og registrerer maskindata ved brug af eksterne sensorer uafhængigt af producent og byggeår. Alle produktionsdata, herunder data fra eksisterende systemer (f.eks. ERP, MDE, MES), flyder ind i et digitalt værdistrøm-dashboard. Disse data er grundlaget for målrettet og kontinuerlig optimering af produktionen.

Fuld kontrol over produktionen: Nyheder i produktionsstyringssystemet ControllerMES

Produktionsstyringssystemet ControllerMES fra HOMAG består af en fleksibel pakke til optimal produktionsplanlægning, styring og overvågning af produktionsprocesserne og sørger for intelligent sammenkædning af alle informationsstrømme i produktionen.

En effektiv nyskabelse i ControllerMES er den automatiske batchdannelse. Med udgangspunkt i definerede regler muliggør softwaren nu den optimale, automatiserede og styrede dannelse af tilskæringsbatches. Disse beregnes individuelt under hensyntagen til op- og nedstrøms-fremstillingsprocesser. Det er når som helst muligt at foretage manuelle korrektioner. Dette sparer ikke kun tid og materiale, men optimerer også produktionsforløbene. Med den nye, automatiske stabeldannelse opnås den optimale komponentplacering på en stabel. Ud over hensyntagen til positionsforskydningen i en stabel kontrolleres også dens reversibilitet. Endnu en nyskabelse kan findes i det konfigurerbare HTML5-dashboard. Det kan oprettes individuelt ved hjælp af produktions-KPI'er. Derved letter den modulære opbygning konfigurationen af dashboardet.

Fræsekædeaggregater til dybe lommer

Giver nu mulighed for helt nye bearbejdninger

Højeste nøjagtighed – BENZ Tooling præsenterer deres nye fræsekædeaggregat til skæring og indstilling af meget dybe og flade lommer. Værktøjet kræver ikke yderligere kædesmøring, garanterer automatisk kædespænding i hele produktionsprocessen og optimerer effektiviteten af alle produktionsforløbene. Ved færdiggørelsen direkte på CNC-maskinen er en efterbearbejdning ikke længere nødvendig.

Med BENZ i.tag, det digitale typeskilt, kan du hente produktdata på din smartphone når som helst og hvor som helst. Takket være den hurtige og enkle håndtering er der ikke behov for specifik software, fordi oplysningerne administreres sikkert på et NFC-mærke. En kontaktfunktion via onlineformular, mail eller telefon gør det muligt at oprette forbindelse direkte til BENZ-tjenesten. Ved at spare papir understøtter BENZ i.tag digitaliseringen af processer og gør det nemt at håndtere tekniske data og dokumenter på en bæredygtig måde.

Nesting– Effektiv rengøring med optimeret blæsedyseaggregat

Større fleksibilitet med modulær opbygning

Det nye fræseaggregat med blæsedyser rengør bearbejdningsfladerne endnu mere effektivt og sænker produktionsomkostningerne via reguleringen af trykluften på selve aggregatet Den modulære opbygning muliggør fleksibel anvendelse takket være kombinationen af spændetangspatroner og hydrauliske spændepatroner. Derved opnås både anvendelse af mange forskellige skæreværktøjer samt en høj rundløbsnøjagtighed. En forkortelse af konstruktionen med 40 % og en optimeret lejring sikrer en rolig og vibrationsfri drift. Som ekstraudstyr kan værktøjet udstyres med et minimalsmøringssystem eller flere blæsedyser. Keramiske lejer af høj kvalitet sikrer blæsedyseaggregatets længst mulige brugs- og levetid.

Alle nestingaggregater er udstyret med det digitale typeskilt BENZ i.tag.

Vælg de rigtige løsninger med HOMAG

Bæredygtighed og innovation

Nutidens fremherskende tema, ressourcebesparelser med fokus på bæredygtighed, får naturligvis også opmærksomhed hos HOMAG i år. Ud over virksomhedsmål, som f.eks. energibesparelse på gas og fyringsolie, finder HOMAG også potentielle besparelser på maskiner. De opnås gennem besparelser på strøm, udsugningsenergi eller ved optimal materialeudnyttelse til reduktion af skærerester. Selv messestanden består af bæredygtige materialer og elementer med fokus på ressourcebesparelser. I HOMAG Innovation Center får alle LIGNA-besøgende derudover udførlige svar på spørgsmålene om en mere bæredygtig samt ressourceeffektiv produktion og innovative bearbejdningsprocesser.

Vi glæder os til at se dig!

Tilbage til listen

Yderligere informationer

Oplev HOMAG på LIGNA
Gratis billetter
1