Innovation møder tradition - Den næste generation af nesting-løsninger fra HOMAG

Kravene til moderne maskiner er store og omfattende. På den ene side skal de beskytte og bevare ressourcerne, og på den anden side skal de frembringe en bedre ydeevne, være mere effektive og samtidig meget fleksible. Det er en omfattende kravprofil! Men HOMAG har fulgt netop disse markedskrav og skabt en ny generation af maskiner til nesting-applikationer, hvor den bæredygtige og moderne bruger inddrages direkte. De to modeller CENTATEQ N-210 og CENTATEQ N-510 præsenteres for offentligheden den 15. november 2021 og lanceres på markedet.

Ud over de klassiske nesting-opgaver kan 5-akset bearbejdning også løses fremover. For at kunne omsætte dette uden problemer og på den bedst mulige måde forhøjes den tilladte totalhøjde i Z-retningen. I fremtiden kan der foretages gennemløb med en materialetykkelse på op til 260 mm i det maksimale udbygningstrin. Den nye generation arbejder i enkeltdrift og er automatiseret. De individuelle bordstørrelser kan også bestilles i halvformat.
Ud over bordkonstruktionen er vakuum- og luftpudekonceptet og udsugningskomponenterne desuden blevet nytænkt og videreudviklet. Værktøjsvekselsystemet er også blevet tilpasset for at optimere ikke-produktive tidspunkter og opsætningen. Maskinerne er udviklet efter de vejledende principper for lavere investeringsbeløb, højere kvalitetsstandarder og samtidig reducerede leveringstider. Resultatet er et slankt og moderne design, hvor alle komponenter, som f.eks. udsugningen, fremover integreres i maskinbordet.

14 Automatiseringskoncepter

Forskellige krav til ydeevnen, men også til kundens lokaler og behov kræver en individuel tilpasningsevne. Med udgangspunkt i basisversionen kan maskinen nemt udvides efter den enkelte virksomheds behov og udvikling. Ligesom mottoet "Skab vækst med HOMAG Group", kan maskinen f.eks. udvides med løfteborde til bestykning eller automatiske transportbånd til udskubning af delene, men der kan også foretages en komplet integration i sav- og lagerkombinationen eller tilslutning af en robot.

Problemfri produktion med høj effektivitet og automatisering

Til bearbejdning af et stort stykantal tilbyder HOMAG et løftebord i venstre side og et transportbånd i højre side. Løftebordet bevæger sig altid til den ønskede højde, og pladen føres automatisk ind på bearbejdningsbordet. Afhængigt af maskinens dybde består denne indføringsanordning af et stigende antal sugere, som desuden kan forlænges efter behov, hvis de plader, der skal bearbejdes, har en højere vægt. En ny funktion er integrationen af indføringsanordningen i maskinens kabinet. Det beskytter komponenterne mod snavs og støv og er derudover en absolut merværdi i forhold til udseendet. Når bearbejdningsprogrammet er afsluttet, skubbes den færdige nest over på transportbåndet, og samtidig trækkes en ny plade fra løftebordet over på bearbejdningsbordet.

Dynamisk penduldrift

Den velkendte penduldrift udvides med en separat vakuumtilførsel og ventilation af bordets halvdele. Dette meget effektive og problemfri skift mellem venstre og højre halvdel af bordet udvides med den "dynamiske penduldrift". Ligesom med konsolborde fordeles vakuumfelterne ud over bordets halvdele og kan styres individuelt. De enkelte emner kan således uden problemer bearbejdes i formater af forskellig størrelse i penduldrift.

Optimal materialeudnyttelse og etiketter skaber transparens i møbelproduktionen

Der er ligeledes fokus på bæredygtighed ved sammensætningen af nester. Målet er at skabe så lidt tilskæring som muligt. Nesterne designes dermed på en måde, så det eksisterende materiale kan udnyttes optimalt. Softwareløsningerne intelliDivide Nesting og Cut Rite Nesting og nesting-produktionssættet understøtter dette.

For at sikre, at delene er optimalt forberedt til montering efter produktion, er der mulighed for at forsyne dem med etiketter. Disse etiketter giver værdifulde oplysninger til møbelfremstillingen. Her kan f.eks. materialetype, dekorationer, men naturligvis også plukning og logoer gemmes.
Etiketterne kan påklæbes automatisk på løftebordet allerede før bearbejdningen eller tilføjes manuelt i slutningen af transportbåndet. Afhængigt af maskinens udstyrsniveau tilbyder HOMAG således individuelle løsninger.

Bordkonstruktion - omskifteligt vakuum med ny ventilteknologi og optimeret udsugning

I den nye generation af nesting-maskiner fra HOMAG er der forskellige bordstørrelser alt efter behov og krav. De skaleres fra 1,25 x 2,5 m til 2,1 x 7,4 m - også i halvformat. Uanset bordets størrelse tilbydes der tre udstyrsvarianter af vakuumfeltopdelingen: Classic, Advanced og Premium.
Classic beskriver opbygningen af et bord på en klassisk nesting-maskine. Feltstørrelserne er udformet på en sådan måde, at de underliggende råpladeformater kan afbildes optimalt. Advanced beskriver opdelingen af en symmetrisk maskine, så de samme feltstørrelser afbildes for og bag.
Premium består hovedsageligt af altid lige store felter, som styres individuelt. Med denne variant vil HOMAG fremover være i stand til kun at aktivere ét felt. Til dette formål er der monteret en ny ventilteknologi i bordet. Den genererer den maksimale vakuumeffekt, der når som helst kræves for at spænde et emne optimalt. Det nye er, at den præcist kontrollerer det område, der er tilstrækkeligt, for ikke at skulle dække et for stort energibehov. Det nyligt konstruerede matrixbord består af et "understel" og en rille og har et defineret rastermål. Overgangen mellem de enkelte plader er opbygget på en sådan måde, at denne sekvens altid kører konstant, og at sugerne uden begrænsninger kan placeres på tværs af segmenter. Dette er især relevant ved 5-akset bearbejdning! Lige så vigtigt som vakuumopsugningen af dele til bordet under produktionen, er den efterfølgende udsugning af spånerne fra bordet og den nyligt producerede nest ligeledes relevant.

Den kombinerede udsugnings- og udskubningsanordning er modulopbygget, og HOMAG integrerer den fremover i maskinens kabinet. Dermed kombineres processer som rengøring af skånepladen og udskubning af nesten, hvilket reducerer den ikke-produktive tid i anlægget. Udsugningsenheden er blevet undersøgt og optimeret inden for rammerne af en CFD-flowsimulering. Diameteren på den centrale udsugningsstuds og placeringen af de integrerede blæsedyser giver et optimalt udsugningsresultat. Netop hvad dette angår, opnås den nødvendige mængde udsugningsvolumen.

Stort udvalg af værktøjsvekslere og boreaggregater

Ved korte skiftetider kan vores 8-rums værktøjsveksler vælges som basisudgave. Afhængigt af kundens mange forskellige bearbejdnings- og anvendelseskrav kan der også vælges versioner med indsættelse af 14 og op til 22 værktøjer. Den tidligere velkendte skiftetid er blevet væsentligt reduceret og ligger i dag på gennemsnitligt 10 sekunder – spænding værktøj 1 til spænding værktøj 2. Skift af værktøjerne kan udføres parallelt med håndteringen af pladerne og sparer således tid.

Den nye nesting-serie fra HOMAG benytter 21 forskellige boreaggregater og kan fås til kunder i forskellige varianter. Boreaggregat med vertikale spindler, boreaggregat med horisontale spindler og notsav og boreaggregat med vertikale, horisontale spindler og notsav.
Desuden kan kunden frit vælge, hvilket vekselsystem han eller hun ønsker at bruge. Hvis der f.eks. skal skiftes værktøj gentagne gange, kan det patenterede hurtigvekselsystem snildt finde anvendelse her.

5-akset bearbejdning på CENTATEQ N-510 - merværdi i applikationen!

Det 5-aksede DRIVE5CS-hoved er nu allerede tilgængeligt på den efterfølgende model af CENTATEQ N-500 og giver dermed de klassiske snedkere en vis ekstra variation af bearbejdningen. Ud over at opdele nesterne kan denne serie også anvendes som et klassisk bearbejdningscenter i fremtiden.

Ud over de allerede kendte hulrækker, 8,5 mm riller til bagvægge, lyslister og møbelforbindelser som dyvler, Mini Fix eller Cabineo kan også geringer med en 350 mm savklinge samt massive trækomponenter som trappevanger og dørblade bearbejdes uden problemer. Til dette formål placeres delene således på sugerne, som fastgøres til bordet ved hjælp af vakuum.
I den forbindelse understøtter desuden de meget præcise anslagssystemer fra HOMAG, som kan styres til forskellige højder afhængigt af anvendelsen.

Bæredygtighed

Ud over kundens tekniske og funktionelle anvendelsesformål har denne maskine også omfattende foranstaltninger til at spare på ressourcerne og opnå et højt niveau af bæredygtighed.
Tiderne til skift af værktøj er blevet reduceret. Udsugningen af spåner samt opsugningen af pladerne til vakuummet er blevet optimeret. Opdelingen af nesterne til bearbejdning er designet så effektivt som muligt for at reducere tilskæringen af pladen til et minimum. Dermed spares elektricitet, luft samt plademateriale.
Ved at sammenkæde og forbinde processer øges værktøjsstandtiden tilmed betydeligt.

Med de nye maskiner CENTATEQ N-210 og CENTATEQ N-510 har HOMAG i virkeligheden redefineret nesting. Intelligente revisioner som det meget modulære vakuum- og luftpudekoncept, Plug & Play-automatiseringskoncepter til nem udvidelse af anlægget eller tilføjelse af den 5-aksede bearbejdning opgraderer maskinernes teknik betydeligt. Alt sammen kombineret med fokus på bæredygtighed og bevarelse af ressourcerne.

Tilbage til listen