HOMAG-kantlimningsmaskiner – Nye udstyrsvarianter sikrer endnu mere fleksibilitet og effektivitet

Hurtigt, typeadskilt skift mellem EVA- og PUR-smeltelim på HOMAG-kantlimningsmaskiner

EVA- og PUR-smeltelim forarbejdes af HOMAG på de samme maskiner og med samme påføringsenhed. En ny funktion er, at limen kan skiftes via smelteenheden uden sammenblanding, dvs. typeadskilt og uden rengøring. 
På grund af dens modstandsdygtighed over for fugt og varme er PUR ideel til kantlimning af møbler til vådrum som f.eks. badeværelse, køkken og laboratorium. Hvis disse egenskaber ikke er nødvendige for at opnå perfekte kanter, foretrækker snedkerne EVA pga. omkostningsmæssige årsager. 
HOMAG-smelteenheden kan nu også anvendes til EVA, så det er muligt at foretage hurtigt skift mellem EVA og PUR. Det giver mulighed for to forskelligt konstruerede skiftebeholdere. Den tidligere skiftebeholder har vist sig at være velegnet til behandling af PUR-limpatroner. Den nye skiftebeholder er specielt konstrueret til doseret tilførsel af EVA-granulat. Takket være ergonomisk designede håndtag kan skiftebeholderne hurtigt og nemt tages ud af smelteenheden og sættes ind i den igen. Ved skift mellem EVA og PUR er det ikke nødvendigt med en dyr rengøring. Påføringsenheden kan desuden enten skiftes uden at rengøre maskinen eller blot tømmes og genopfyldes, mens den sidder i maskinen.
3 versioner fås enten til skiftevis behandling af EVA og PUR (ny), til behandling udelukkende af EVA (nyhed) eller – som tidligere – til behandling udelukkende af PUR.
Limskifte via smelteenheden fås til serierne EDGETEQ S-240 (fra model 1240 FC), EDGETEQ S-300, EDGETEQ S-380 | S-380 profiLine og fra oktober også til EDGETEQ S-500 | S-500 profiLine.

Målfaste emner til krævende kunder: EDGETEQ S-500 med tilbageføring LOOPTEQ O-600 i én celle

Emnefremføringssystemet WZ14, som tidligere kun kunne fås til højere serier, fås nu også til kantlimningsmaskinerne i EDGETEQ S-500-serien. De forlængede skydelåse på WZ14 fører emnerne sikkert under overtrykket. Udlæggerformatet sikrer således præcise parallelle snit – som en forudsætning for korrekte vinkler. Det betyder, at selv groft formaterede emner kan bearbejdes perfekt. 
Et optimalt supplement til EDGETEQ S 500 er portaltilbageføringen LOOPTEQ O 600. Dette multitalent fungerer som emnereturføring og stabelanlæg. Intelligent automatisering danner grundlaget for en sammenkædet materialestrøm med høj ydeevne. Det betyder, at 800 til 1.000 dele kan bearbejdes pr. skift. En procesorienteret returføring opnås ved den definerede drejning, når emnerne flyttes. Færdige emner kan skubbes ud eller stables.
woodFlex-softwaren styrer hele cellen ved hjælp af en stregkode, og woodCommander tager sig af kantlimningsmaskinen. Takket være powerTouch-brugergrænsefladen er betjeningen nem, selv med de mange funktioner. En stigning i produktiviteten sker således næsten af sig selv.

Effektiv, processikker og fleksibel: Den nye woodCommander-generation

woodCommander 4, den nye programmeringsassistent til HOMAG-kantlimningsmaskiner i EDGETEQ S-500-serien, gør betjeningen processikker og kan tilpasses perfekt til kundernes behov. Der opnås en høj grad af sikkerhed under programmeringen takket være den grafiske visning med 3D-emnesimulering samt kontrollen af tilladte parameterkombinationer. Brugergrænsefladen, der kan tilpasses individuelt, færre klik og hurtig orientering sikrer øget effektivitet. Sidst, men ikke mindst, bidrager den intuitive programmering med realsimulering til den høje grad af brugeraccept.

Tilbage til listen