Udana produkcja schodów

Obróbka schodów na urządzeniach CNC

 

Od podstawowego modelu do zastosowań uniwersalnych, przez wysokowydajne centra obróbkowe z ruchomym portalem, aż po budowę urządzeń z ich sprzężeniem i automatyzacją – wybierz rozwiązanie odpowiednie do swojego zastosowania

 • Precise separating cuts and automated splitting for further processing on a pair of steps

  Precyzyjne rozcinanie i automatyczne rozsuwanie do dalszej obróbki pary stopni

 • Flexible five-axis processing e.g. of holes for paling at a tight angle

  Elastyczna obróbka pięcioosiowa, np. wiercenie pod ostrym kątem

 • High-performance trimming at up to 18.5 kW thanks to the double-sided bearing on the spindle

  High-performance trimming at up to 18.5 kW thanks to the double-sided bearing on the spindle

 • Autonomous operation via automatic loading and destacking

  Autonomous operation via automatic loading and destacking

 • Nesting processing for stringers with automatic ejection

  Nesting processing for stringers with automatic ejection

„Schody mają nie tylko wytrzymać codzienne obciążenia, lecz także dobrze wyglądać. Za pomocą maszyn HOMAG można spełnić obydwa wymogi.“

Friedhelm Rempp, manager produktu w firmie HOMAG, odpowiadający za centra obróbkowe CNC

Idealna powierzchnia schodów

 

Wydajne szerokotaśmowe szlifierki i innowacyjna obróbka powierzchni – specjalistyczne i uniwersalne szlifierki do kalibracji, szlifowania wykańczającego oraz szlifowania pośredniego powłoki lakierniczej, zawsze z myślą o obróbce drewna i materiałów drewnopochodnych. Przekonaj się, jak cicho pracują nasze szlifierki.

 • Brush with quick-change device

  Brush with quick-change device for light to medium structuring of hard- and softwood

 • Barrel brush head

  Barrel brush head - improving and upgrading pre-sanded surfaces, suitable for processing three-dimensional workpiece surfaces.

 • Structuring brush Anderlon

  Structuring brush anderlon for structuring of hard- and softwood

 • Structured and brushed stair

  Structured and brushed stair

 • U = universal head

  U = universal head for accentuating pores, structuring, smoothing surfaces and breaking and profiling edges.

Materiały wideo dotyczące obróbki schodów
Zapraszamy do odwiedzin!

Masz pytania?

Formularz kontaktowy
ProductFinder