Moduł Cut Rite: Rozładowywanie

Za pomocą tego modułu można zwiększyć wydajność rozładowywania i przyspieszyć przebieg produkcji.

Moduł zapewnia płynny przebieg produkcji poprzez racjonalizację przepustowości piły, dzięki planowaniu procesu rozładowywania. Moduł tworzy listę wymaganych palet lub listę wykrojów dla płyt zabezpieczających i sortuje części podczas cięcia zgodnie z liczbą i wielkością dostępnych miejsc do układania w stosy. W ten sposób wszystkie gotowe części trafiają niezwłocznie do montażu.

Zalety

  • Prawidłowe przyporządkowywanie części do właściwej stacji układającej w stosy dzięki inteligentnemu oprogramowaniu
  • Automatyczne uwzględnianie warunków przestrzennych i wysokości stosów
  • Cut Rite generuje wszystkie dane dla automatycznych systemów rozładowywania

  • Wielkość i ilość płyt ochronnych jest obliczana automatycznie na podstawie wymiarów części

  • Moduł przekazuje na życzenie drukarce etykiet wszystkie niezbędne informacje na temat oznaczenia palet i stosów

  • Wypróbuj Cut Rite za darmo