Skip to content
Lager-sav-kombination

Savning udelukkende på virksomheden

>

21.11.2022   |   Ruprechtshofen   |   Østrig

  • Udvalget af ydelser hos snedkeriet Alfred Baumgartner rækker fra planlægning og konstruktion over produktion til opbygning, uanset om det er til restauranter eller et børneværelse
  • Et specialønske var også en rullebane, der fører pladerne til SAWTEQ.
  • Håndteringsrobotten og det intelligente afstablingskoncept er nøglekomponenter i SAWTEQ B-300 flexTec til ubemandet tilskæring i batchstørrelse 1 med stort bearbejdningsudvalg.
  • Snedkeriet Alfred Baumgartner arbejder ved afstabling med tre sakseløfteborde, hvoraf et blev tilpasset til særlige behov i Ruprechtshofen.
  • Dominik Baumgartner: „SAWTEQ garanterer os kvaliteten og fleksibiliteten i den ubemandede produktion, som vi har brug for til at overholde vores frister.“

Snedkeriet Alfred Baumgartner i Ruprechtshofen i Niederösterreich er en regional virksomhed som fra en billedbog: 13 medarbejdere, universelle ydelser, tit i enkeltdelsproduktion, højeste kvalitet. At snedkeriet kan forbinde dette med nøje overholdelse af frister, skyldes ikke mindst en „SAWTEQ B-300 flexTec“ fra HOMAG.

Fristerne er meget pressede inden for håndværket. Og presset øges fortsat. Samtidig stiger kundernes krav: Ofte skal der hurtigt omsættes et ekstra ønske, og for det meste skal snedkeren i regionen i forvejen lave enkeltstykket. Kunden har høje kvalitetskrav for øje og er ikke tilfreds med massetilbuddet. Samtidig kan vedkommendes forestillinger også blive til en udfordring ved omkostninger og rådgivningskvalitet. Og nye trends fra materialer til overflader skal håndværket også altid omsætte hurtigere. At dette sker på baggrund af en stadig tiltagende mangel på fagfolk, skærper situationen yderligere.

De vilde tretten

For at kunne håndtere disse udfordringer skal håndværket overveje nye produktionsstrategier. Snedkeriet Alfred Baumgartner har gjort dette og skabt øget effektivitet, fleksibilitet og kvalitet lige fra starten af deres produktion. Udløseren var især det tidspres, som virksomheden i stigende grad var udsat for. „Det spiller også en rolle, at arbejdsforberedelsen er betydeligt mere tidskrævende end tidligere. Tid, der mangler i produktion. Vi er nu en gang kun 13 mand. Og ingen andre. Også når der kommer store projekter“, betoner Dominik Baumgartner. I 2012 overtog han som fjerde generation virksomheden fra sin far og har siden dengang ledet snedkeriet, der blev grundlagt i 1925. Begge søstre arbejder også i familievirksomheden: Den ene er ansvarlig for bogholderiet, den anden er ansvarlig for planlægningen. „Vi planlægger jo interiøret efter ønske fra A til Z, når en husbygger kommer til os“, indføjer den unge entreprenør. Ydelsesomfanget omfattede derfor også opbygningen. „Nogle kunder vil have alt fra samme kilde, og dette ønske imødekommer vi så vidt muligt.“ Det vil sige planlægning, konstruktion, produktion og opbygning. „Naturligvis omsætter vi også specialformer ved indendørs indretning.“ I den forbindelse drejede det sig næsten altid om individuel produktion. Meget produceres for privatpersoner. „Hertil kommer hotelerhvervet, gæsteværelser og restauranter: Cirka 70 procent af vores ordrer er dermed receptionsområder, diske, skabe, værelsesindretninger, vægbeklædninger eller lofter.“ Et andet segment er ejendomsbyggeri, hvor der primært laves skillevægge til kontorlokaler. Sidst, men ikke mindst hjælper man igen og igen kolleger, der ikke kan klare en ordre. Hvilket igen tydeliggør personalemanglen ... Og nødvendigheden af fleksibilitet: fra strukturen og organiseringen til medarbejderne – og netop også maskinerne.

Det generelle gælder for det specielle

Der forarbejdes især mange forskellige materialer. Naturligvis spånplade og MDF, men også Multiplex eller Purenit. „Derudover kræver gastronomien ofte vandbestandigt materiale. Suppleret med plader med et eller flere lag og belagte materialer, frem for alt HPL.“ Spændebredden øges med de talrige delstørrelser samt kravet om bearbejdning med høj kvalitet af sarte overflader. Hvad der gælder generelt i Ruprechtshofen – høj fleksibilitet, kvalitet og overholdelse af frister under ordreafviklingen – gælder i særlig grad også for tilskæringen. For at opfylde disse krav opdeles der i dag med en lager-sav-kombination fra HOMAG, som blev installeret for et år siden. Robotsaven SAWTEQ B-300 flexTec og sidenhen et pladelager „TLF 211“ (STORETEQ S-200) er i drift i en separat hal, der indtil da var blevet anvendt som kommissionslager. At der dermed blev truffet en strategisk beslutning – og også på det rigtige tidspunkt – viser investeringsvolumenet, som sammen med bygningen var ca. en million euro. I dag forsorteres pladerne først i hallen efter levering for derefter at blive opdelt den følgende dag. Derefter stilles komponenterne hen til den pågældende bearbejdningsmaskine med en gaffeltruck, hvorved snedkeriet har realiseret det klassiske forløb af kantlimemaskine, BAZ, lakering, slibning og montering. Endelig leveres det komplet og bygges hos kunden.

Det specielle, integreret i standarden

„Når en medarbejder hele tiden skulle springe frem og tilbage mellem tilskæringen og kantningen ved store projekter, var det ganske enkelt problematisk“, anskueliggør Baumgartner udløseren for investeringen. Desto mere tillokkende var udsigten til at kunne fjerne manden fra tilskæringen og anvende ham til andre arbejder ved hjælp af det nye savekoncept. At dette var tydeligt for ham fra starten, medførte derfor, at han allerede kendte det tilsigtede koncept. „Forestillingen om at producere ubemandet var udgangspunktet“, siger ejeren. „Og når man vil det, er der kun robotkonceptet tilbage. Derfor er vi gået til HOMAG med præcise forestillinger.“ Som så ofte hang specialforestillingerne sammen med den begrænsede produktionsflade. „Selv om saven havde passet godt i vores hal, ville vi have mistet meget plads på lageret“, skildrer den engagerede snedkermester. „Derfor ønskede vi at ilægge via rullebane, hvilket hidtil ikke fandtes hos HOMAG.“ I dag kører pladerne via den ønskede rullebane, der ilægger fra TLF 211 via en travers, direkte til maskinen. Dermed har HOMAG omsat dette særlige ønske lige som et ved afstablingspladserne. „Af de tre pladser har vi taget en fra standarden. I stedet for 1,2 m kan vi dermed nu afstable op til en bredde på 1,35 m.“ Det gælder især plader, der anvendes som skillevægge. Som her stabler robotten også de andre tilskæringer bearbejdningsspecifikt på sakseløftebordene. Derfra går de enten i retning af CNC eller til kant. Hvis yderligere bearbejdning ikke er nødvendig, tages der også hensyn til det ved afstablingen. „På den måde sparer vi en masse tid, når det drejer sig om afstablingen“, nævner den innovative virksomhedsejer som et første resultat.

Klassisk møder moderne

SAWTEQ B-300 flexTec er selv – ligesom fladelageret – egentlig standard. Nøglen til den effektive produktion i batchstørrelse 1 er robotten: I kombination med en opdelingssav, hvis konstruktion og udstyr grundlæggende svarer til en klassisk SAWTEQ B-300, gør den det store bearbejdningsudvalg muligt. Denne mangfoldighed øges igen, så SAWTEQ også kan betjenes manuelt, for eksempel ved pakketilskæring. „Maskinen dækker op til 6 cm“, beretter Baumgartner. „Vi skærer indtil 5 cm og anvender på den måde altid pakkesnittet igen.“ Den anden nøglekomponent i SAWTEQ – denne gang til den ubemandede produktion – er det intelligente afstablingskoncept over på løftebordene. Den ansvarlige software sørger med avancerede algoritmer for, at der dannes passende stabler til efterfølgende bearbejdninger. SAWTEQ er udstyret med en laserscanner, der måler stablens højde i realtid og sørger for den præcise højdepositionering af løftebordene. Etiketteringen af hver del ved tilskæringen sikrer, at delene kan genkendes i stablerne. Ud over styringssoftwaren „CADmatic 5“ og afstablingssoftwaren arbejder det fremtidsorienterede snedkeri derudover med optimeringsværktøjet „Schnitt profi(t)“, som allerede var kommet ind i virksomheden med den forrige sav. For SAWTEQ skulle der derfor kun opgraderes til „Professionell“-varianten. „Fordi interfacet til vores CAD-software RSO allerede var etableret, kunne vi med det samme overføre alle data fra konstruktionen til saven.“

Hus uden opsyn

Efter et års arbejde med robotsaven er den unge entreprenør „fuldkommen tilfreds. Jeg ville købe den igen med det samme.“ I starten var han lidt skeptisk over for den ubemandede produktion. „Vi gik hele tiden op til maskinen for at se, om den gjorde sit job“, smiler han. „I dag arbejder SAWTEQ i fire, fem timer, uden at nogen er til stede. Vi henter kun de færdige stabler og ser kort, om alt er i orden. Det er det hele.“ Hvis der er mange ordrer, opskæres der også i weekenden. Men ikke med den medarbejder, der tidligere var ved saven. Han anvendes nu på andre områder. I den forbindelse sætter ejeren pris på, „at der er stor forskel på, om det er en robot, der saver, eller om det er et menneske, som altid kan komme til at begå en fejl. Alene i kraft af vores store udvalg af materialer. Nu har vi kun lidt spild, og kvaliteten er i orden.“ Saven kontrollerer trods alt, at hver plade ligger i vinkel. Hvis fladen skulle være beskadiget, måles dette også, og anlægget stopper. Dominik Baumgartner er derfor overbevist: „SAWTEQ garanterer os kvaliteten og fleksibiliteten i den ubemandede produktion, som vi har brug for til at overholde vores frister.“

„I dag arbejder SAWTEQ i fire, fem timer, uden at nogen er til stede. Vi henter kun de færdige stabler og ser kort, om alt er i orden. Det er det hele.“

Dominik Baumgartner, ledelse

Tilbage til oversigten