Skip to content
"Ser jeg på min gamle maskine og så på min nuværende BÜTFERING, så er den ene en gammel spand og den anden en Mercedes"

Et pletskud

>

05.10.2017   |   Tyskland

  • Slibemaskinen står hos Meinzinger som midtpunkt i værkstedet – og endda i spotlys, når solen skinner
  • Direktør Meinzinger: "Ser jeg på min gamle maskine og så på min nuværende BÜTFERING, så er den ene en gammel spand og den anden en Mercedes"
  • BÜTFERING har udstyret Meinzingers bredbåndsslibemaskine SWT 345 med C-, U-, Q- og H-aggregater

  • Der kan med systemet til hurtigskift af kassetter nemt skiftes mellem forskellige rund- og tallerkenbørster
  • Norbert Meinzinger med Ralf Schröder, HOMAG-salgsekspert inden for slibemaskiner, foran slibetalentet

Vinduer, døre, møbler: Meinzinger har igennem årtier fremstillet alt, hvad kundens hjerte kan begære. Hans opskrift på succes: Ærlighed, det nødvendige knowhow og overbevisende håndværksekspertise. Meinzingers medarbejdere kan udføre det hele i hånden – og det endda med maksimal kvalitet. Alligevel investerede han sidste år i en ny slibemaskine. Og hvad laver hans medarbejdere? De har tid til andre opgaver. Direktøren ramte med sin beslutning om at anskaffe bredbåndsslibemaskinen fra HOMAG altså helt plet. Her har han "kun haft ét skud i bøssen". Og det blev nødt til at sidde lige i skabet.

 

Allerede ved første skridt, man tager ind i den bygning, som huser firmaet Meinzinger i Wörth, står man midt i en verden af vinduer, trapper og døre, der kan få pulsen op hos arkitekter eller husbyggere: hoveddøre, indvendige døre i højglans eller finer, vinduer i træ, træ-aluminium, individuelle løsninger til designmæssige eller praktiske behov, fra traditionelt til elegant, fra klassisk til moderne.

Man bliver straks hilst velkommen af sympatiske, bayerske håndværkere, hvis kærlighed til arbejdet mærkes med det samme. I dag er der i virksomheden, som ligger i regionen Regensburg i Oberpfalz, 17 medarbejdere omkring direktør Norbert Meinzinger. Han har stået i spidsen for virksomheden siden 1994. Et begivenhedsrigt år, for der giftede han sig også med sin kone Ulrike, der i dag ligeledes tager flittigt del i den daglige drift.

 

Knowhow siden 1946

Meinzinger er tredje generationsled, der står i spidsen for anpartsselskabet – og har fra sin farfar, der grundlagde firmaet, fået knowhow og håndværksmæssige traditioner med sig. Hvad der i 1946 startede som en enkelt selvstændig hjulmager er i dag et snedkerværksted med det sidste nye tekniske udstyr, som kan klare alle udfordringer i forbindelse med fremstilling af døre, vinduer og trapper samt inventarsnedkeri eller modelbyggeri. Norbert Meinzinger har opført den nye bygning på et industriområde i 2003 – og fremstiller her produkterne sammen med sit team i en produktionshal på 1800 m². Halarealet er udnyttet ned til sidste centimeter – og pladsen rækker lige netop til den mængde, som Meinzinger fremstiller.

Gennemsnittet: 2000 vinduer om året

Hos Meinzinger lægges vægten på fremstilling af vinduer. Omkring 60-65 % af den årlige omsætning kommer fra fremstilling af vinduer og hoveddøre. Resten kommer fra pladebearbejdning og fremstilling af indvendige døre. Meinzinger fremstiller alene sammen med sit team over 2000 vinduesenheder om året – og rejser slet ikke langt ud i verden i forbindelse hermed. "Vi kører ikke længere end til Regensburg. Alle vores kunder bor i en radius på 30 km rundt om os. Og de fleste er stamkunder, 80 % af vores arbejde er for arkitekter – og det er godt. Det bliver aldrig kedeligt", smiler snedkermesteren underfundigt. Derudover lægger Meinzinger stor vægt på den direkte kontakt til kunden: "Jeg synes bedst om, når kunden henvender sig direkte til mig og ikke indhenter informationer fra websiden eller pr. e-mail. Når vores kunder ser vores udstillingslokale og går gennem vores værksted, ser de alt, hvad vi laver – direkte fra nærområdet. Og opdager så også, at det trods alt kan betale sig indimellem at betale en lidt højere pris for denne kvalitet. Vi lægger simpelthen vægt på selv at gøre tingene. Og jeg har jo folk, som har evnerne til det".

Hvis kemien er god...

Meinzinger og hans team udmærker sig dog ikke "kun" ved det, de kan, men frem for alt også ved deres handlingers gennemsigtighed. Her praktiserer man åbenhed og klar formidling. "Vi fortæller også kunden, hvis det efter vores mening er "en gang juks", som vedkommende ønsker udført. Vi er ikke nervøse for at sætte fingeren på et ømt punkt", griner Meinzinger. Det ser ud til at falde i folks smag, da Meinzinger kun har få nye kunder. Hvis man først har været der én gang, så kommer man også igen. "Hvis kemien er god, så er den god", udtaler Meinzinger.

Håndværkets sprog

Sådan beskriver han også sit valg af en BÜTFERING-slibemaskine (i dag af mærket HOMAG). HOMAG-serviceteknikeren Gerhard Huber vidste lige, hvad Meinzinger sukkede efter. "Han talte ganske enkelt håndværkets sprog. Det indforståede sprog, som ofte bliver talt hos store maskinproducenter, er noget, som vi ikke forstår." Det slog simpelthen gnister mellem Meinzinger og bredbåndsslibemaskinen SWT 345 CUQH på messen HOLZ-HANDWERK 2016 i Nürnberg.

Allerede nogle år forinden havde han investeret i et CNC-bearbejdningscenter BMG 511 fra HOMAG. Også selv om han hidtil har været tilfreds med den, var det ikke en selvfølge for ham også at satse på HOMAG, da der skulle købes en slibemaskine. For en virksomhed som Meinzingers betyder sådan en investering, at der bliver taget en beslutning, som kan ændre alt. "Vi havde kun ét skud i bøssen, og det skulle sidde i skabet", udtaler chefen. Og det gjorde det. "Vi søgte en partner, der ville hjælpe os med at kunne udføre alle vores igangværende såvel som fremtidige opgaver optimalt. Og til dato har vi med BÜTFERING som partner gjort alt rigtigt", fortæller snedkermesteren og tilføjer derefter et uformelt, muntert "7, 9, 13".

Ikke længere nogen gammel spand – men en Mercedes

Tidligere satsede Meinzinger på en anden producent. Her var han også tilfreds – sammenligner han imidlertid med sin nuværende løsning, så kommer der alligevel et skælmsk "Når jeg ser på min gamle maskine og så på min BÜTFERING, så er den ene en gammel spand og den anden en Mercedes".

Slibemaskinen står hos Meinzinger som midtpunkt i værkstedet. Solen stråler på dejlige dage gennem ovenlyskuplen på nøjagtigt dette område – og giver nærmest indtryk af, at SWT 345-maskinen står i et spotlys. Den havde også fortjent det, for ifølge Meinzinger var "investeringen i slibemaskinen en af de bedste beslutninger i lang tid". På spørgsmålet om, hvilke dele han så kører gennem slibemaskinen, er hans svar straks: "Næsten alt". Næsten ethvert objekt med en maksimal emnetykkelse på 160 mm ser SWT 345 indefra, inden det forlader huset. En forudsætning for det er, at maskinen er udstyret optimalt med den rigtige kombination af aggregater. Ifølge Ralf Schröder, HOMAG-salgsekspert inden for slibemaskiner, er kombinationen af aggregater ikke almindelig. "Hos Meinzinger anvender vi en i første omgang usædvanlig kombination af aggregater, hvor alt ikke er "standard". Da den største andel er inden for bearbejdning af vinduer, var det meget vigtigt for Meinzinger, at radierne på vinduesrammen efter slibning blev rettet ensartet til. Med den flade slibning bliver radierne – særligt ved bløde træsorter – let affladede og skal igen gøres perfekte. Det klarer SWT 345 med sit universalaggregat og tallerkenbørstekassetten til største tilfredshed. Det ville naturligvis ikke hedde universalaggregat, hvis det ikke var universelt anvendeligt. Da aggregatet har en hurtigskifts-anordning, kan der i løbet af få minutter også tages mange forskellige struktur-, satinerings- og lamelbørster i brug, som understreger maskinens fleksibilitet".

Usædvanligt: Kombinationen af aggregater

Meinzingers SWT 345 er udstyret med C-, U-, Q- og H-aggregatet. Men hvad betyder det? C-aggregatet starter lige efter emneindløbet og er et kombineret aggregat bestående af et finslibningsaggregat med ekstra kalibreringsfunktion. Brugen af den profilerede kontaktvalse muliggør en præcis kalibrering uden "udvaskningseffekt". Schröder betegner gerne C-aggregatet som "generalist", da aggregatet kan anvendes universelt til finerslibning, kalibrerings-, mellem- og finslibning af træ og træmaterialer samt af lakerede overflader. Derfor har Meinzinger med aggregatet nu usædvanligt mange strenge at spille på. "Kombineret med sikkerheden fra den segmenterede trykbjælke i "MPS 2.0 plus-variant" scorer det universelle C-aggregat point over hele linjen", udtaler Schröder.

Individuel emneregistrering: MPS 2.0 plus

Det segmenterede, magnetiske trykbjælkesystem kaldes MPS 2.0 plus og registrerer hvert emne individuelt – uanset emnets geometri. Det har afgørende indflydelse på kvaliteten efter bearbejdningen, for generelt gælder det, at: Jo mere præcis emnets geometri registreres, desto bedre er resultatet. Med MPS 2.0 plus-systemet anvender HOMAG en emneregistrering i et raster på 12,5 mm og sørger sammen med det hurtige og friktionsfrie magnetiske trykbjælkesystem dermed for en sikker slibeproces. Desuden er systemet helt vedligeholdelses- og slitagefrit og formår således at give en meget høj processikkerhed.

En overvundet udfordring: Overflader af høj kvalitet

Til slibeprocessen er der efter C-aggregatet også opsat et U-aggregat – et specielt universalaggregat til den særlige finish. Der kan med systemet til hurtigskift af kassetter nemt skiftes mellem forskellige rund- og tallerkenbørster. Omdrejningstallet indstilles trinløst af maskinoperatøren, der også kan skifte omdrejningsretningen med eller mod fremføringsretningen.

Meinzinger har mange produkter med overflader af meget høj kvalitet i produktprogrammet. Dertil hører meget følsomme materialer eller af og til også døre med højglans. Disse dele slibes som regel af Q-aggregatet sammen med H-aggregatet, der er specielt tilpasset finer-, lak- og fylderslibning. Også her kommer trykbjælken med MPS 2.0 plus-system i brug på maskinen. Målunøjagtigheder på op til 2 mm udlignes. Q-aggregatet tilpasser sig med trinløs skærehastighed og dynamisk tryktilpasning for de forskellige segmenter optimalt til mange forskellige overflader. Det sidste aggregat i flokken er H-aggregatet. Dets speciale: Finslibning til perfektion og uden at efterlade "forstyrrende", visuelt synlige oscillationsspor. Her giver Meinzinger forskellige overflader slibning af høj kvalitet, fra finer-, lak- og fylderslibning til meget fine kornstørrelser. Især ved slibning af massivt træ og finer, særligt når det er rammedele, giver H-aggregatet fordele i slibekvaliteten. Ekstrafunktioner som "Vintage Look" og "rammeslibeprogram" gør SWT 345 endnu mere fleksibel og gør HOMAG-bredbåndsslibemaskinen til et multitalent.

Takket være lakslibning: Mere tid til andre opgaver

Hos Meinzinger er lak hidtil fuldstændigt gjort i hånden. Nu arbejder virksomheden betydeligt hurtigere og mere effektivt. Det frigiver kapacitet og øger slutprodukternes kvalitet. "Hvad tidligere blev slebet manuelt til på ca. en time, klarer vi nu på 5 minutter", udtaler Meinzinger. I den ekstra arbejdstid kan han lade sine medarbejdere udføre andet arbejde. "Det er en stor fordel, for særligt ved høj belastning frigiver det ressourcer, som vi ikke tidligere havde. Vi søger også altid nye folk. Men det er i dag hele tiden sværere at finde faglært arbejdskraft".

Touch-betjening, der giver det perfekte vindue

Alle aggregater arbejder frekvensstyret og er ekstremt fleksible og nemme at betjene. Den enkle betjening skyldes ikke mindst powerTouch-betjeningen med "Sanding Center". Sådan betegner HOMAG den brugervenlige overflade, som gør slibemaskinens tekniske muligheder nemme at beherske. Brugeren kan i dag styre alle funktioner på en 21" Full-HD multitouch-skærm i bredskærmsformat med berøring og Drag & Drop. Det er Meinzinger godt tilfreds med: "Jeg må sige, at jeg hellere vil have touch-betjeningen end betjeningen på andre maskiner. Betjening på den berøringsfølsomme skærm er væsentligt mere forståelig."

Fremtiden: Hvad end der sker

Ved fremstilling af døre og vinduer kombineres tradition med individualitet. Ofte svarer størrelsen af vinduer til visse standarder, materialerne og overfladerne kan vælges individuelt. Ved fremstilling af møbler er hver del, som Meinzinger fremstiller, et unikum.

I sidste ende var det også krav fra kunderne, som fik Meinzinger til at investere i ny teknik. Hertil hører et ønske om hvide døre med højglans. Det opfylder Meinzinger nu uden problemer. Men også nye trends, som knastede døre eller knastede vinduer med træ og aluminium, håndterer han nu helt fleksibelt med SWT 345. Med den højfleksible slibemaskine er efter alt at dømme Meinzinger også dækket ind i forhold til kommende trends – og har på den måde ramt plet ved at vælge SWT 345. Meinzinger behøvede ganske enkelt kun et enkelt skud i bøssen for "på mesterlig vis" at anskaffe sig det bedste på markedet.

„Ser jeg på min gamle maskine og så på min nuværende BÜTFERING, så er den ene en gammel spand og den anden en Mercedes“

Direktør Nobert Meinzinger

Tilbage til oversigten