Skip to content

Håndteringssystemer til træindustrien STORETEQ H-700

Håndteringssystemer til træindustrien STORETEQ H-700

Individuelt konfigurerbar ilægningsportalkran til afbindingsprocessen

Med STORETEQ H-700 kan du lægge bjælker af forskellig længde i afbindingsanlægget. Portalkranen tager råemnet direkte fra materialestakken og opbevarer det i søjlelageret. Herfra transporteres det nødvendige træ automatisk til afbindingsanlægget. Resultatet: Et effektivt og fleksibelt materiale- og produktionsflow.

Fordele

  • Optimal udnyttelse af det ubearbejdede træ
  • Forenklet logistik takket være klargøring af alle nødvendige trædimensioner i ét system
  • Betydeligt højere tilskæringseffektivitet sammenlignet med manuel ilægning
  • Betjening af hele systemet med kun én person

Detaljer

  • Automatisk stabling uden for spidsbelastningsperioder

  • Råemnelængde fra 4-13,7 m

  • Bjælkevægt på op til 350 kg (også mere med ekstraudstyr)

  • Stabling mulig

  • Stort antal søjlelagerpladser (mulighed for flere end 30) 

Tekniske data

Pladevægt maks. [kg]85*
Bjælkevægt maks. [kg]360*
Pladestørrelse maks. [m]1,25 x 3,25
Bjælkelængde maks. [m]13,7

* Yderligere konfigurationer på forespørgsel.

Tekniske specifikationer med forbehold for ændringer! 

(Tidligere produktnavn: Ilægningsportalkran WHP 150)

Udvidelser og automatiseringer

BEAMTEQ B-660

Alle 6 komponentsider i ét gennemløb

BEAMTEQ B-560

Alsidige bearbejdninger med høj ydelse

STORETEQ H-300

Fuldautomatisk ilægningsportalkran til afbindingsprocessen

Produktbrochuren