Ilægningsportalkran STORETEQ H-700

Individuelt konfigurerbar ilægningsportalkran til afbindingsprocessen

Med STORETEQ H-700 kan du lægge bjælker af forskellig længde i afbindingsanlægget. Portalkranen tager råemnet direkte fra materialestakken og opbevarer det i søjlelageret. Herfra transporteres det nødvendige træ automatisk til afbindingsanlægget. Resultatet: Et effektivt og fleksibelt materiale- og produktionsflow.

(Ilægningsportalkran WHP 150)

Logo Weinmann

Fordele

  • Optimal udnyttelse af det ubearbejdede træ
  • Forenklet logistik takket være klargøring af alle nødvendige trædimensioner i ét system
  • Betydeligt højere tilskæringseffektivitet sammenlignet med manuel ilægning
  • Betjening af hele systemet med kun én person

  • Automatisk stabling uden for spidsbelastningsperioder

  • Råemnelængde fra 4-13,7 m

  • Bjælkevægt på op til 350 kg (også mere med ekstraudstyr)

  • Stabling mulig

  • Stort antal søjlelagerpladser (mulighed for flere end 30) 

Pladevægt maks. (kg)85*
Bjælkevægt maks. (kg)360*
Pladestørrelse maks. (m)1,25 x 3,25
Bjælkelængde maks. (m)13,7

* Yderligere konfigurationer på forespørgsel.

Tekniske specifikationer med forbehold for ændringer!