25.11.2021   |   Hövelhof   |   Tyskland

Robotbaseret skæring af en ”Single”-del

horatec: Den grundlæggende byggesten til to automatiserede batchstørrelse 1-linjer i Hövelhof er robotsaven SAWTEQ B-320 flexTec fra HOMAG.

"Robotsaven imponerer desuden med sin fleksibilitet – både i forhold til tilskæringscellens standardlayoutdesign med henblik på en tilpasning til produktionsforholdene og i forhold til selve tilskæringen, hvor antallet af efterskæringer stort set er ubegrænset."

Wolfgang Thorwesten, horatec GmbH

horatecs kernevirksomhed er fremstilling af brugsklare møbeldele til tømrerbranchen, som produceres i høj kvalitet fra tilskæring og kantbearbejdning til boring og fræsning. Den grundlæggende byggesten til to automatiserede batchstørrelse 1-linjer i Hövelhof er robotsaven SAWTEQ B-320 flexTec fra HOMAG.

Da Wolfgang Thorwesten grundlagde horatec for 25 år siden, var snedkerverdenen helt anderledes. "Der var betydeligt flere store virksomheder. Og der var ingen tvivl: en tømrer køber ikke nyt, som håndværker laver han alt selv," siger den administrerende direktør. "I løbet af de sidste ti år har dette ændret sig grundlæggende. Ikke alene er antallet af medarbejdere i virksomhederne faldet kraftigt, men frem for alt er tankegangen i dag en anden." Problemstillingen omkring faglært arbejdskraft er en af grundene til dette: "Det er svært for vores kunder at finde kvalificerede medarbejdere." Men også det stigende udvalg af materialer har betydning: "Hvis man ser på materialespektret, er der materialer, der kun kan bearbejdes i høj kvalitet med specielle maskiner og processer." En snedker med klassiske maskiner gør det svært for sig selv, hvis vedkommende ikke kan investere i det nødvendige omfang. Især med tilføjelsen af et tredje punkt: digitaliseringen. Langt fra alle snedkere kan følge med de enorme forandringer på dette område. "Vi som horatec har derimod kunnet opnå en stor fordel via automatisering og strømlining af vores processer, hvilket har resulteret i betydelige økonomiske muligheder," siger Thorwesten. Ændringerne i tømrerbranchen er således i sidste ende årsagen til virksomhedens og sammenlignelige leverandørers kraftige vækst.

Snedkergenerationen

På trods af udfordringerne ser Thorwesten enestående perspektiver for snedkerbranchen. Mange tømrere skal naturligvis nøje afveje, hvilke serviceydelser de ønsker selv at udføre, og hvilke de om nødvendigt vil tilkøbe. I dag er produktområderne trods alt meget komplekse. Hvis en snedker var i stand til at producere alt selv for 30 år siden, er han nu ofte nødt til at specialisere sig med hensyn til knowhow og maskiner. "For mange klassiske snedkerier er investeringen ikke umulig at overkomme for at opnå den høje kvalitet, vi leverer, til en tilsvarende attraktiv pris," forsikrer Thorwesten. Derfor er enkeltmandsvirksomheden i dag lige så meget en del af horatecs kundebase som virksomheden med 20 medarbejdere. Og mens enkeltmandsvirksomheden ofte bruger serviceydelserne konsekvent, kompenserer den større virksomhed for ordrepukler. Derudover er der også virksomheder, der ikke beslutter sig for fremtidige erstatningsinvesteringer, men ændrer deres koncept og nu får dele leveret.

Levering af hele spektret

På denne baggrund optimerede horatec allerede på et tidligt tidspunkt grænsefladerne til snedkerne. "F.eks. med planlægnings- eller salgsløsninger," konkretiserer Thorwesten. "Vi tilbyder f.eks. sandsynlighed og sikkerhed i forbindelse med konfigurationen af et skab ved at foretage en komplet beregning ud fra et højt individualitets- og kvalitetsniveau og tage ansvar for, at alle dele og beslag er monteret korrekt. Samtidig kan snedkeren med vores onlineværktøjer og en offlineplanlægningsløsning også planlægge ned til mindste detalje i rummet."

Alle horatec-serviceydelser er baseret på hele Egger-kollektionen, som er på lager, herunder alt kantmateriale. Fra og med plader i 8-serien spænder sortimentet fra korpus- og frontmaterialer i 19-serien til plader i 25-serien. Specielle tykkelser som f.eks. 22 mm eller finérplader i fem træsorter kan også leveres. Og naturligvis malede overflader. Da en snedker kræver hele spektret, spænder sortimentet også over skuffer og beslag. "Den palet, vi bearbejder, er enorm," anslår Thorwesten. "På den måde får snedkerne alt fra én leverandør."

Fremstilling med få medarbejdere

horatec er en batchstørrelse 1-producent – komplet sammenkædet, komplet netværksintegreret. "Hos os er det gennemsnitlige antal enheder pr. produktion 1,7," fortæller den administrerende direktør. "I denne kerneforretning er der heller ingen varetænkning, idet ingen del gentages. Hver af dem medbringer sine egne data til den individuelle bearbejdning." Produktionen begynder og slutter således, om man vil, i vores egen vognpark. "Vi kører færdigproducerede varer til Egger i Brilon, hvorfra vores varer distribueres til forhandlerne i DACH-området (Tyskland, Østrig og Schweiz). Denne leveringsfrist er også udgangspunktet for al vores planlægning. På tilbagevejen medbringer vi materialet til vores tre lokale fabrikker. Derefter lægges varerne på lager og derfra videre til produktionen."

Mens B- og C-varer opbevares i blok- eller fladelagre, sendes de mest almindelige halvfabrikata direkte ind i produktionen. "Fra det tidspunkt, hvor truckføreren sætter pakken ned, arbejder vi i bund og grund ubemandet," understreger Thorwesten. Via en portalkran transporteres pladerne således ud af fladelageret til enkeltskæring på saven. I nærheden af savene har horatec reserveret seks steder pr. produktionslinje, hvor rester automatisk returneres og reserveres. Til de næste snit anvendes disse rester altid med 1. prioritet. Ved tilskæring anvender horatec i Hövelhof en SAWTEQ B-320 flexTec-robotsav og en halvautomatisk HOMAG-sav parallelt i hver produktionslinje, f.eks. en SAWTEQ B-300 (tidligere: HPP 300), hvorved robotsaven overtager næsten hele tilskæringen. Kun efter- eller emballagetilskæringer udføres af den halvautomatiske sav. Efter opdelingen kører de nu også etiketterede dele ind i en indledende sorteringsbuffer for herefter at blive ført til en kantmaskine EDGETEQ S-800 (tidligere: KFR 610) fra HOMAG, som i fremstillingsprocessen samt ved ind- og udløb arbejder med en robot. Efter kantbearbejdning kører delene ind i en anden sorteringsbuffer og til sidst i en borecelle, der består af et bearbejdningscenter CENTATEQ E-500 (tidligere: BMG 511) og en horisontal gennemløbsboremaskine DRILLTEQ H-600 (tidligere: BHX 500) fra HOMAG. "I bund og grund kører vi fra pladelageret via SAWTEQ til borecellen uden bemanding," understreger Thorwesten endnu en gang. "I bedste fald får en medarbejder først en del i hånden ved pakningen." Produktionen gennemføres i treholdsskift med kun fem medarbejdere og én produktionschef pr. skift. Processerne styres ved hjælp af egenudviklede ERP- og PPS-systemer samt et produktionskontrolsystem fra 3Tec.

Noget helt nyt

Tidligere arbejdede horatec i tilskæringen med to halvautomatiske HOMAG-save, som hver kunne bearbejde 500 dele pr. skift. Savene blev betjent af fire medarbejdere i toholdsskift. Efter at produktionen i Hövelhof i princippet var blevet omlagt til automatisering, manglede der også i tilskæringen kun den sidste gnist: den kom så i 2016 på handelsmessen hos HOMAG Plattenaufteiltechnik i Holzbronn. "Jeg så flexTec og købte den ud fra en mavefornemmelse," fortæller Thorwesten. "I modsætning til de halvautomatiske save, som har gennemgået en almindelig udvikling i årenes løb, var robotsaven noget helt nyt, simpelthen på grund af automatiseringen. Robotsaven imponerer desuden med sin fleksibilitet – både i forhold til tilskæringscellens standardlayoutdesign med henblik på en tilpasning til produktionsforholdene og i forhold til selve tilskæringen, hvor antallet af efterskæringer stort set er ubegrænset." Hurtigt fulgte en beregning af investeringsafkastet, hvor den administrerende direktør sammenlignede to halvautomatiske save med flexTec – især med hensyn til manglen på faglært arbejdskraft, omkostninger til specialarbejdere og natarbejde, som snart skulle starte. "Det var en beslutning, der ikke krævede den store betænkningstid."

En tankegang i puljer af 1.000 dele

I dag frigiver alle medarbejdere på kontoret projekter i salgsafdelingen. Derefter integreres delegenskaberne, ud fra de ca. 150 karakteristika, i en database. I det egenudviklede PPS-system sorterer produktionslederne først efter indlæsningsdato og filtrerer materialet på en sådan måde, at der genereres delfamilier, som repræsenterer en bestemt skifteholdskapacitet. Når posterne er sorteret efter dele, optimerer Ardis skæreplanerne og videresender produktionsdataene til lageret og saven. horatec tænker som helhed i puljer af 1.000 dele, hvortil al information medfølger: når hver enkelt del forlader pladeopdelingssaven, påsættes den i gennemløbet en etiket, som med en stregkode bestemmer den videre bearbejdning og sikrer hele historikken.

Ifølge Thorwesten foretager SAWTEQ B-320 flexTec tilskæringer med overbevisende resultater. Det viser først og fremmest tilgængeligheden: den administrerende direktør anslår 95 + X procent. "Men også præcisionen og kvaliteten er i top," siger han. "For det meste er nøjagtigheden ikke så vigtig for os, fordi vi stadig formaterer, og sommetider har vi også dele, der skæres efter færdigmål. Og her viser savens præcision sig." Det afgørende kriterium for horatec er også ydeevnen, som på forhånd er blevet simuleret kundespecifikt og transparent af HOMAG. "Jeg har 1.000 dele, som jeg med fuld tillid har ladet en flexTec skære og kan frigive som individuelle dele. Med et maksimalt output, som HOMAG tidligere har angivet som 1.500 dele pr. skiftehold, har vi stadig betydelige reserver, så vi sagtens kan indhente eventuelle produktionsefterslæb," siger Thorwesten. Og han siger det ligeud: "Til vores behov er det den bedste maskine, der findes." Også på grund af det ensartede output – produktionen i Hövelhof er baseret på kontinuitet – og den ensartede separation, hvor robotten systematisk bevæger de enkelte dele i produktionsretningen.

Et greb i skuffen

I 20 år har horatec og HOMAG gennemført projekter sammen. I denne periode er der blevet opstillet mange processer, hvor grundlaget altid har været standardmaskiner med samme datastruktur. En belgisk virksomhed med licens fra horatec er i øjeblikket ved at bygge en ny produktionslinje. Også her anvendes en SAWTEQ B-320 flexTec og en halvautomatisk pladeopdelingssav parallelt. "Hos HOMAG griber altid i samme værktøjskasse og benytter os af pålidelig teknologi," siger Thorwesten. Opførelsen af linjen begynder i marts 2022. I september går produktionen i gang: komplet sammenkædet, komplet netværksintegreret, tilskåret i batchstørrelse 1 af robotsaven SAWTEQ B-320 flexTec

Tilbage til oversigten