Sorteringsanlæg

Transport der skåner materialet uden sugeteknik

Dele, der ankommer uregelmæssigt, fjernes automatisk vha. sorteringsanlægget, sorteres og gøres klar i den ideelle rækkefølge til næste procestrin. Man undgår unødvendig ventetid.

Fordele

 • Materialestrøm uden søgetid og med høj transparens
 • Optimal sorteringsrækkefølge uden ventetid
 • Høj tilgængelighed og processikkerhed
 • Optimal tilpasning af ydelse i forhold til materialestrømmen
 • Meget fleksibel opgaverækkefølge via enkeltadgang

 • Fuldt ud visualiseret administration af dele gennem hele produktionsprocessen

 • Komponenter kan sorteres efter meget forskellige faktorer som f.eks. farve, form, materiale osv.

 • Alle rum i bufferen er registreret i styringen

 • Løfteelementerne kan arbejde synkront efter behov, f.eks. ved store plader

 • Ind- og udløbstransport, der fungerer uafhængigt af hinanden

 • Logo ecoPlus

  Effektiv energianvendelse via selvstyrende hyldevogne