Fordelings- og ilægningsvogn STOCKTEQ D-300|D-500

Fleksibel transport af vægelementer

STOCKTEQ D-300 | D-500 udfører alle opgaver for dig i forbindelse med logistikken af de fremstillede vægelementer. Afhængigt af ilægningsfordelingen kan vægelementerne midlertidigt opbevares lodret. Fordelingsvognen køres manuelt til den ønskede vægskinne, og væggen skubbes ind i fordelingsvognen. For at forenkle håndteringen er der monteret en medkørende betjeningsplatform på fordelingsvognen. Fra denne position fastgøres elementet direkte til fordelingsvognen, og det pågældende vægelement køres til den ønskede position i væglageret.

(Fordelings- og ilægningsvogn WLV100/S | WLV100/SR)

Logo Weinmann

Fordele

  • Fleksibel materialetransport mellem de enkelte arbejdsstationer og lagerpladser
  • Placering af vognen ved vægskinnerne via PLC-styrede lasermålesystemer
  • Høj sikkerhed på arbejdspladsen