17.01.2019   |   Willburgstetten   |   Tyskland

Walter Bosch GmbH fastlægger den fremtidige kurs

Snedkermesteren Norbert Bosch har at bringe den i forvejen meget moderne produktion op på et helt nyt niveau, hvad angår fleksibilitet og kapacitet.

ControllerMES er den første software, som har begejstret mig fra første sekund

Norbert Bosch, Walter Bosch GmbH

Redaktør: BM-chefredaktør Christian Närdemann BM-Online.

Der sker noget ...

Norbert Bosch (49) er én, der tør stikke næsen frem, men samtidig formår at se lidt længere end sin egen næsetip, og som lever og ånder for sit håndværk. I 2002 overtog han virksomheden, der blev grundlagt i 1954, fra sin far Walter. Bosch er specialiseret i interiør og komplet indretning af banker, kontorer, butiks- og hotelindretning samt førsteklasses møbel- og inventarsnedkeri inden for det private. Fabrikationsspecialisten, der har hovedsæde i Rühlingstetten i Mittelfranken, er særligt velbevandret inden for hotel- og objektindretning samt produktion af reservedele til møbelindustrien og kolleger inden for snedkerbranchen.

Styktal-1-teknologi møder service

Især med henblik på snedkerhåndværket formulerer chefen for den 30 mand store virksomhed leverandørkompetencerne således: "Vi behersker produktionen af præfabrikerede møbelkomponenter fra styktal 1. Minimumsmængder? Det findes ikke hos os. I modsætning til møbelindustrien kræver træhåndværket ingen seriefremstillede komponenter i store styktal, men individuelle enkeltkomponenter. Snedkerkollegaen kan hos os bestille helt frit definerbare præfabrikerede møbelkomponenter, der er tilpasset egne konstruktioner og beslag".

Det er et klart udsagn, som ikke betyder andet end: Går ikke, findes ikke. Ud over de rene (fremstillings)tekniske muligheder er det vigtigste i denne virksomhed høj kvalitet og frem for alt pålidelighed, rettidig levering, fleksibilitet og naturligvis en fremragende service.

Norbert Bosch og hans team behersker helt tydeligt alle disse discipliner særdeles godt. For virksomhedens forretningsradius strækker sig efterhånden godt ind i nabolandene Østrig, Schweiz, Frankrig og Holland. Virksomheden har også leveret til USA. Eksempel på slagkraften: Bosch er i stand til at producere komplette finerede og lakerede dele inden for fire timer efter bestilling.

Moderne maskiner og meget mere

Af intet kommer intet. Det vil sige: Bag de mange nævnte muligheder og løfter til kunderne står en meget gennemtænkt og effektiv infrastruktur. Topmoderne maskiner, som der er masser af i den store produktion, er ikke tilstrækkelige i sig selv. Men de er naturligvis en forudsætning for effektiv produktion på dette ensartet høje kvalitetsniveau.

Kantbearbejdning til perfektion

Norbert Bosch er ikke bleg for at indrømme, at han er stor fan af HOMAG. Stort set alle maskiner og anlæg i produktionen bærer logoet fra den markedsførende internationale virksomhed. Det gælder også det spritnye kantbearbejdningsanlæg af typen KFL 610 Powerline. Det har både et LaserTec- og et smeltelimaggregat integreret og er konsekvent trimmet til styktal 1: I vilkårlig rækkefølge føres vidt forskellige emner gennem maskinen og udstyres automatisk med det korrekte kantmateriale og individuelt påkrævede bearbejdninger.

Også skift fra laser til smeltelim og omvendt går "flyvende" fra en del til en anden, uden at maskinoperatøren på nogen måde skal gribe ind. Anlægget ved altså helt præcist, hvordan hver enkelt emne skal bearbejdes. Det betjenes kun af én medarbejder. Bagest på maskinen overdrager en robot emnet til emnetilbageførslen, så den kan foretage yderligere kantbearbejdning, eller den stabler de færdige emner.

Men hvordan ved maskinen og robotten (og alle andre maskiner eller medarbejdere ved de manuelle arbejdspladser) til enhver tid så præcist, hvad der skal ske med det pågældende emne? Hvem fortæller dem det? Nu kommer der en komponent ind i billedet, som disse automatiserede processer slet ikke ville være mulige uden.

Hjernen i den automatiserede produktion

Som følge af digitaliseringen kan maskiner og processer ikke længere betragtes isoleret. Dette gælder også for Bosch. Sammen med investeringen i kantbearbejdningsanlægget har Norbert Bosch investeret i produktionsstyresystemet ControllerMES fra HOMAG. Med dette er det nu muligt at behandle konstruktions- og styklistedata, så alle efterfølgende og til dels automatiserede processer på maskiner og manuelle arbejdspladser kan optimeres og organiseres individuelt. Det modulopbyggede system illustrerer alle områder fra den intelligente konfiguration af produktionsdata over produktionsplanlægningen til fuldførelseskontrollen efter slutmontagen.

Norbert Bosch så ControllerMES for første gang på LIGNA 2017. Hans vigtigste ønske: "Jeg var ikke interesseret i en tredje udbyder, men snarere en systemudbyder, hvor jeg kunne få det hele fra ét sted. I den forbindelse satte jeg ubetinget al min lid til HOMAGs eksperter". Han ser med tilfredshed tilbage på vores samtale: "ControllerMES er den første software, som har begejstret mig fra første sekund".

Branchesoftware og CAD som grundlag

Norbert Bosch har siden 1985 anvendt branchesoftwaren fra OS-datasystemerne. Siden 2004 har han anvendt CAD-systemet Imos, for tiden i den nye version Imos iX. Med hensyn til arbejdsforberedelse er der to typer ordrer: Standardemner (f.eks. skabe med variable mål, konferenceborde i definerede størrelser osv.) afvikles udelukkende via OSD. Ved individuelle emner bruges derimod Imos iX. Hvis en ordre er færdigplanlagt, overføres dataene til ControllerMES. Hos Bosch kommer aktuelt ca. 95 % af dataene fra OSD, resten fra Imos iX.

Et ægte kvantespring

Så er der brug for intelligent datahåndtering i ControllerMES. Produktionsstyresystemet forsyner tilskæringsoptimeringen med data, genererer de nødvendige datasæt til etiketudskrivning, kant- og CNC-bearbejdning og tildeler entydige emnenumre, såkaldte Unique-Part-id'er. Kun med disse oplysninger kan f.eks. automatisk kantbearbejdning overhovedet foretages. Der genereres også data til opretning af finérer og udskrivning af de tilhørende etiketter.

På begge CNC-bearbejdningscentre starter scanning af emneetiketter umiddelbart den tilsvarende bearbejdning. Og ved de manuelle arbejdspladser stiller produktionsstyresystemet præcist og grafisk understøttet kun de informationer til rådighed, som faktisk er nødvendige.

Hvis man tænker på, at der hos Bosch indtil for godt et halvt års tid siden stadig blev indtastet emnedata manuelt i Excel, så de ad den vej kunne blive ført ind i produktionen, er de seneste investeringer et ægte kvantespring.

Ekstremt fleksibel fremtidssikring

Med investeringerne i maskinteknologi og produktionsstyresystem føler Norbert Bosch sig godt rustet til fremtiden. Han har øget kapaciteten, kvaliteten og rentabiliteten betydeligt samt gjort en ekstra indsats for at være fleksibel.

Den agile snedkermester har opnået meget, men han har også meget foran sig: "Stilstand er tilbageskridt, og vi ser altid fremad. De næste konkrete projekter ligger allerede klar i skuffen. Lad os se, hvad vores egne idéer og HOMAGSs opfindsomhed kan skabe i fællesskab. Der er ingen tvivl: "Der sker noget ... "

Kort portræt af ControllerMES: Gennemgående data- og informationsstrøm

ControllerMES er produktionsstyresystemet fra HOMAG Group. Det muliggør en gennemgående informationsstrøm inden for produktion og giver samtidig mulighed for yderst digitaliseret produktionsplanlægning og -organisering. Dataene skabes i den forbindelse i et ERP- og/eller CAD-system og overføres til ControllerMES, hvor de på intelligent vis organiseres og behandles til brug for alle andre bearbejdninger/processer.

Etiketter med stregkoder muliggør entydig identifikation af hver komponent – uanset hvor den befinder sig i produktionen. Derudover vises de nødvendige maskindata ved indlæsning af stregkoden på den pågældende maskine (f.eks. tilskæring, kantbearbejdning, CNC). Med den fleksible gruppering af ordrer i batchdannelsen og den problemfrie kommunikation med tilskæringsoptimeringen Cut Rite reduceres afskæringen.

Gennem hele produktionsprocessen kan status for ordrer ses i ControllerMES. På den måde er der overblik over, om de enkelte komponenter er klar til montering eller kan udleveres. Og hvis et emne skal efterbearbejdes hurtigt, understøtter ControllerMES med en tilsvarende forkonfigureret logik.

Tilbage til oversigten

Mere om Walter Bosch GmbH

www.wabo.de