13.12.2021   |   Eschenz   |   Schweiz

Det næste skridt. Men helt sikkert ikke det sidste.

Snedkerfirmaet Bantli fra Eschenz i Thurgau har siden foråret 2021 anvendt CNC-bearbejdningscenter DRILLTEQ V-500 robotunderstøttet af en FEEDBOT D-300.

„Medarbejderne er vores vigtigste aktiv, ikke maskinerne.“

Oliver Bantli, snedkermester og indehaver

Hos Oliver Bantli og hans team er ingen ordrer identiske. Han og hans medarbejdere klarer alt fra små reparationsordrer og udfordrende tilbygninger til store projekter – på højeste niveau, til den aftalte tid og med en ordentlig portion hjerte og sjæl. Ganske enkelt ægte snedkerhåndværk. I 1982 grundlægger Martin Bantli et snedkerfirma i Eschenz i Thurgau. Kunderne er allerede fra begyndelsen tilfredse med snedkermesterens arbejde, forretningen kører, og virksomheden vækster kontinuerligt. I slutningen af 1980’erne arbejder der 10 medarbejdere i det i mellemtiden velrenommerede snedkerfirma. Kort før årtusindeskiftet træder grundlæggerens søn og snedkermester Oliver Bantli herefter ind i forældrenes virksomhed. Faderen Martin giver ham frie hænder, og den trinvise modernisering af virksomheden påbegyndes: CNC og CAD udgør grundlaget. Fra 2003 fortsætter Oliver Bantli konsekvent udviklingen, nu som eneste direktør. I dag har det oprindeligt lille snedkerfirma udviklet sig til en moderne familievirksomhed med 50 ansatte, et kæmpe showroom, afdelingskontor i Zürich samt en højtudviklet maskinpark. Én ting er imidlertid forblevet det samme: det detaljeorienterede håndværk.

Netop dette håndværk sætter kunderne særlig pris på. Det være sig nabolaget i Eschenz, storbanken i Zürich eller hospitalet i Thurgau. Den schweiziske portefølje er mangfoldig: Gastronomi, kontorer, banker eller hospitaler; døre, gulve, vinduer, trapper, tagkonstruktioner eller møbler; interiørarbejde, køkkener eller badeværelser – jo mere udfordrende, desto bedre. På den måde videreudvikler mandlige og kvindelige snedkere sig hele tiden, hvilket er særlig vigtigt for Oliver Bantli, for hans arbejdsstyrke mister aldrig glæden ved arbejdet på grund af kedelig masseproduktion. Denne afveksling viser sig også i arbejdsprocessen. Virksomhedens maskinoperatører arbejder ikke udelukkende på én HOMAG-maskine, men følger emnet fra tilskæring til færdig bearbejdning og videre til bearbejdning i samleværkstedet. Resultatet: Grænsefladeproblemer er helt udelukket. Sådanne problemer har nemlig altid været en torn i øjet på Oliver Bantli.

Snedkerfirmaets trumfkort: total datakonsistens.

Med maskinoperatørerne, der følger emnet, hører kommunikationsbarrierer i produktionen fortiden til, men hvordan ser det ud med datakonsistensen i resten af virksomheden? Det tog Oliver Bantli sig af allerede i 2007. Iværksætteren ville dengang ganske enkelt ikke slå sig til tåls med, at han gang på gang skulle indtaste mål, værdier og beløb på et enkelt projekt flere steder i systemet. Med indførelsen af 3D-CAD fik han således programmeret en løsning, som frem til i dag konstant bliver optimeret. Ægte pionerarbejde, som har kunnet betale sig. Takket være datakonsistensen sparer alle ansatte således tilsvarende tid og irritation. Trælister og CNC-programmer genererer folkene fra Thurgau eksempelvis direkte fra 3D-planerne. Takket være stregkodescannere på HOMAG-maskinerne kører produktionen kontinuerligt. Kun nærliggende, at kapacitetsplanlægningen og tidsregistreringen ligeledes er løst digitalt. På store skærme kan alle ansatte se de igangværende projekter og ansvarsområder. Enhver, der er færdig med sit arbejde, sætter blot et flueben ud for det på sin smartphone eller computer i forbindelse med timeregistreringen. På den måde kan projektledelsen nemt bevare overblikket. Og maskinerne kører - perfekt afstemt efter hinanden!
Råmaterialet leveres til forsiden af bygningen på hovedvejen, og de færdige møbler leveres til bagsiden. Lastning sker i den vejrbestandige parkeringskælder.

Den gnidningsløse og rationelle produktionsproces er for Oliver Bantli af væsentlig betydning. Selvom kunderne er klar til at betale en ordentlig pris for topkvalitet, må omkostningerne naturligvis ikke være uendeligt høje. Derfor benytter snedkerfirmaet sig af HOMAG-teknologi, lige fra savene og kantning til CNC. Også på dette område er Oliver Bantli gerne forud for sin tid. I øjeblikket med DRILLTEQ V-500 med robotarm. På den fremstilles møbelelementer – endnu hurtigere end tidligere, om nødvendigt også automatisk med dobbeltsidet bearbejdning. Frem for alt kan de fire maskinoperatører tage sig af flere projekter, mens DRILLTEQ ubemandet borer huller i skabsvægge og køkkenpaneler og samtidig isætter dyvler eller CLAMEX-fræsninger. At hans fagpersonale takket være robotten kan udføre andet vigtigt arbejde, er for Oliver Bantli en stor fordel for hans CNC-løsning, som allerede på LIGNA 2019 havde vakt hans interesse. Mindre end to år senere blev idéen så en realitet. Også takket være HOMAG-medarbejder Roy Müller, der i maj 2021 satte DRILLTEQ i drift. Han og hans opmærksomhed på detaljerne er ifølge indehaveren af snedkerfirmaet desuden medvirkende til, at der overhovedet ikke opstod problemer ved opstillingen af maskinen. Det vertikale CNC-bearbejdningscenter kræver, på trods af robotarmen, desuden kun ganske lidt plads til korpusbearbejdningen. Bantli AG profiterer i den henseende af den vakuumfri opspændingsteknologi, den hurtige borebearbejdning og spændetangssystemet, som kører uden opstillingstider.

Ægte schweizisk snedkerhåndværk.

Men lige så tilfreds som Oliver Bantli er med sin maskinpark. Så gør han én ting meget klart: uden dygtigt personale går det ikke, det er i sidste ende medarbejderne, der gør virksomheden til det, den er. De fylder den med liv.

Af den grund tillægger direktøren også et sundt arbejdsklima stor værdi. Styrker fremhæves specifikt, og der arbejdes konsekvent med svagheder. Hvis nogen har særlig interesse i et bestemt projekt, må vedkommende gerne deltage i det. Kun på den måde udvikler teamet sig i dets helhed – og dermed også virksomheden. Det har snedkerfirmaet Bantli gjort i de forgangne år og således kunnet klare flere spændende projekter. For blot få uger siden åbnede en lægemiddelvirksomhed en afdeling i lufthavnen i Zürich i den futuristiske THE CIRCLE. Hele den indvendige konstruktion af kontorlandskabet blev produceret af Bantli AG på rekordtid. Et ægte gigantprojekt for virksomheden, tidsforløbet var stramt, andre aktiviteter medførte tilmed forsinkelser. Således var der i den kritiske fase op til 19 montører samtidigt på fabrikken. Leveringsfristen kunne trods al modgang imidlertid overholdes. I sidste ende gælder det: „Når Bantli accepterer en leveringsfrist, overholder Bantli den.“ Ud over denne kæmpeordre har det traditionsbundne snedkerfirma i de seneste år stået for indretningen af flere sygehuse, banker og internetfirmaer. Dog ønsker Oliver Bantli ikke udelukkende projekter af denne størrelsesorden.

„Vi har brug for privatkunderne. Hos dem får mine folk reel, god feedback. Og det er uerstatteligt.“
Oliver Bantli, snedkermester og indehaver

30 til 40 procent udgør ordrer fra private: fra en lille reparation hos naboerne og arbejde i massivt træ til en ekstravagant villa med en sauna udformet som en skibsbov. Ingen ordrer er ens, uanset hvor udfordrende de er: Bantlis medarbejdere, mænd og kvinder, får tingene gjort. Ens egen håndværksstolthed tillader i øvrigt ikke andet. Når man tilmed kan få et oprigtigt mange tak med på vejen fra kunden, bliver det næsten ikke bedre. I den forbindelse: tilfredshed opnås ikke så hurtigt i Eschenz am Rhein.

Fremtiden: de næste idéer er allerede på skrivebrættet.

Oliver Bantli er ikke en stor ven af stilstand, han tænker fremad, drives videre. Det er også betegnende for hans partnerskab med HOMAG. I efterhånden 16 år har han sat sin lid til maskinerne og løsningerne fra Schopfloch og kommer hele tiden med nye impulser til forbedringer. Det gælder også DRILLTEQ:

I samarbejde med specialisterne fra HOMAG Schweiz arbejder han på en løsning til en kaosstabel. Ved hjælp af en fotocelle og kunstig intelligens ønsker han at producere endnu mere effektivt – og gøre livet lettere for sine maskinoperatører.

Derudover bygges der i øjeblikket en ny fabrikshal til tømrerafdelingen. Samtidig udbygger Oliver Bantli sit varmeanlæg: med snedkerfirmaets træaffald opvarmer han ikke kun virksomheden, men hele 18 boliger i nabolaget. Selv strømmen genererer virksomheden en stor del af selv. Sådan udleves bæredygtighed. Den ønsker indehaveren også fremover at lægge for dagen, når det gælder vækst. Det skal være sundt, under ingen omstændigheder tvunget. Oliver Bantli vil meget hellere videreudvikle sine medarbejdere og inspirere dem til udfordrende projekter. Ikke for ingenting står syv lærlinge i øjeblikket i lære i deres håndværk i familievirksomheden. Lige meget hvor højtudviklede og innovative maskinerne er, så er det medarbejderne, der er fremtiden.

Tilbage til oversigten

Schreinerei Bantli AG, Schweiz

www.bantli.com