Digitale værktøjer til pladeopdeling: Nyheder inden for tilskæring på save og nesting-maskiner

Hvor mister medarbejdere i tømrer- og snedkervirksomheder mest tid ved pladeopdeling? Hvori ligger det største potentiale for at spare materiale og dermed penge? Hvor opstår de mest almindelige fejl i arbejdsprocesserne? HOMAG har særligt i forbindelse med manuel tilskæring og nesting-bearbejdning gjort sig tanker om netop disse spørgsmål. Der er opstået nye løsninger og en videreudvikling, som gør begge processer endnu mere materialebesparende og komfortable.

Nye funktioner inden for tilskæringsassistenter

Nyhed: Større materialebesparelser og flere håndteringsmuligheder

Spar materiale, udskriv etiketter og bevar altid overblikket: Med vores "Cutting-produktionssæt" forsvinder stadig flere udfordringer ved pladeopdeling på manuelle save ud i den blå luft. Tilskæringsassistenten fra HOMAG hjælper medarbejdere, der arbejder på formatrundsave, vertikale eller horisontale pladesave, uanset savens type, alder og producent.
Sådan fungerer det: Du starter med at optimere skæreplanerne med webappen intelliDivide som forberedelse til arbejdet. Derefter sender du den optimale skæreplan til appen på tabletten – direkte til maskinoperatøren ved saven i værkstedet. Under behandlingen af skæreplanen hjælper appen på tabletten med at skabe en visuelt tydelig visning. Efter opdeling kan operatøren med et enkelt klik udskrive en etiket for hvert tilskåret emne. På den måde har hvert emne alle informationer til efterfølgende bearbejdninger.
For nylig har tilskæringsassistenten fået nye funktioner, der gør opdelingen endnu mere omkostningsbesparende og nemmere at håndtere.

Oversigt over pladelager og genanvendelse af rester

Med "Cutting Production Set" kan brugeren nu med det samme nemt administrere lagerbeholdning og -placering af pladerne. Når en skæreplan er blevet overført til tabletten på saven, reserveres det materiale, der skal bruges til ordren. Når en ordre behandles, slettes de anvendte plader automatisk fra lagerbeholdningen. En individuel minimumslagerbeholdning pr. pladetype informerer operatøren i god tid om, at materialet skal genbestilles.
Derudover muliggør "Cutting Production Set" nu og genanvendelsen af rester: Restdele, der måtte forekomme, kan ganske enkelt etiketteres med et enkelt klik og registreres til næste optimering. Både restdelene og det plademateriale, der er til rådighed i driften, kan når som helst ses i appen på tabletten i værkstedet, og maskinoperatøren har altid et overblik over sit pladelager.

Hvordan foregår det? I tilskæringsoptimeringen intelliDivide fastlægger medarbejderen et individuelt mål, der angiver, ud fra hvilken størrelse et restemne, der måtte være opstået ved opdelingen, skal genanvendes. Dette restemne ender således ikke som affald, men kan med et enkelt klik i appen på tabletten registreres som anvendeligt materiale i værkstedet direkte på saven. Dette materiale medtages og genanvendes derefter til næste ordre – dvs. ved næste optimering af skæreplanerne. For at maskinoperatøren ikke behøver at søge efter delen til den næste ordre, udskriver tilskæringsassistenten samtidig en speciel restetiket med alle relevante oplysninger, såsom materialebetegnelsen, pladens mål og et unikt ID inklusive QR-kode. På den måde er restemnet tydeligt mærket og kan nemt findes igen.

Større fleksibilitet takket være strimmeltilskæring

Appen tilbyder nu en ekstra mulighed for at bearbejde skæreplanerne til understøttelse af pladeopdeling på den manuelle sav. Hvis du vil opdele pladerne i strimler først (og ikke med det samme i individuelle komponenter), understøttes det ligeledes af vores assistent. Først opdeler operatøren ved saven hele pladen i individuelle strimler – og derefter saver vedkommende de enkelte komponenter ud af strimlerne. Operatøren får således vist grafisk, hvor bredt strimlen skal skæres, og hver strimmel forsynes med sin egen etiket (ID). Hvis operatøren ønsker at opdele et større antal strimler først, som skal behandles på et senere tidspunkt, kan strimlen let identificeres igen for at undgå forvekslinger. Længere produktionsstop eller en fortsættelse af arbejdet den næste dag er således ikke længere et problem.

Ibrugtagning af tilskæringsassistenten: d.b. Holzdesign viser, hvordan det fungerer

Tømrermester Dariusz Buchta læser gerne det tyske fagblad "BM" – og vandt HOMAG-tilskæringsassistenten ved BM-videnquizzen. En kollega fra HOMAG har personligt overbragt ham "Cutting Production Set" og kigget ham over skulderen ved opstillingen af hans vertikale pladesav. Se, hvordan Dariusz Buchta tager den digitale assistent i brug på sin vertikale sav, og hvordan han opdeler de første skæreplaner med den nye digitale hjælper.

Link til video

Nesting-assistent: optimering af materialeforbrug og etikettering på CNC-nesting-maskinen

Med det nye "Nesting Production Set" overfører vi således også tilskæringsassistentens fordele til din nesting-maskine. Nesting-assistenten hjælper dig med automatisk at beregne dine nesting-planer. Optimeringssoftwaren placerer de enkelte komponenter så tæt som muligt på hinanden i nesten. Dermed reducerer du materialeforbruget betydeligt og sparer omkostninger. Samtidig udskriver du en individuel etiket til hver nestet del. På den måde har hvert emne alle informationer til efterfølgende bearbejdninger.

Nesting Production Set er den ideelle basisløsning til mærkning af dine komponenter og er velegnet til eftermontering af etiketudskrivning på CNC-nesting-maskiner fra HOMAG. Allerede nu kan du således generere grundlaget for løbende behandling af data i din tømrervirksomhed.

Tilbage til listen