Nasze rozwiązania dla budownictwa modułowego

Konstrukcja modułowa — krótki czas budowy i wysoka jakość.

Modna jest metoda budowy modułowej, która przekonuje krótkim czasem budowy i wysoką jakością. Dzięki najwyższemu stopniowi prefabrykacji moduły są już zmontowane w hali produkcyjnej i gotowe do instalacji. Umożliwia to jak najkrótszy czas montażu na budowie.

Częstymi obszarami zastosowania modułów są np. kompleksy mieszkaniowe, domy mieszkalne, domy spokojnej starości, hotele lub rozbudowa istniejących budynków, takie jak dobudówki. ⌀

Chcesz dowiedzieć więcej na ten temat? Tutaj możesz zapoznać się z niektórymi z naszych pomyślnie zainstalowanych i zrealizowanych urządzeń produkcyjnych przeznaczonych specjalnie do budowy modułowej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach?

Rozwiązania dla budownictwa modułowego

WEINMANN na YouTube

YouTube