Warunki odbywania szkoleń

Inhouse:

Nasze szkolenia są prowadzone przez specjalistów. Są oni wysoko wykwalifikowani, posiadają odpowiednie certyfikaty oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z naszymi produktami technicznymi.

Ważne informacje o naszych szkoleniach Inhouse:

 • Szkolenia są prowadzone, jeśli nie podano inaczej, w fabrykach producenta (INHOUSE)
 • Terminy są wiążące wyłącznie po odpowiednio wcześniejszym uzgodnieniu z danym centrum szkoleniowym i po pisemnym potwierdzeniu!
 • Szkolenia są prowadzone w grupach (np. złożonych z pracowników kilku firm) od 3 do maks. 8 osób
 • Prawo do szkoleń przysługuje najpóźniej rok po dacie dostarczenia urządzenia produkcyjnego, po tym czasie prawo wygasa
 • Szkolenia są prowadzone w języku NIEMIECKIM lub ANGIELSKIM. W przypadku innych języków zatrudnia się na poszczególne dni tłumaczy, za co opłata jest naliczana według aktualnej listy cen
 • Dzienny czas szkolenia wynosi maks. 8 godzin, w tym przerwy o łącznej długości ok. 1 godziny
 • Czas ten może zostać przekroczony tylko o maks. 2 godziny po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim centrum szkoleniowym
 • Jeśli nie podano inaczej, treści są dostosowane do grup docelowych „operatorzy maszyn” i „pracownicy przygotowujący pracę”
 • Koszt szkolenia dla 1. uczestnika 100%
 • Od 2. uczestnika koszt wynosi 50% kwoty dla 1. uczestnika, jeśli wszyscy zgłoszeni uczestnicy mogą zostać przeszkoleni w tym samym terminie
 • Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestnika (poza terenem centrum szkoleniowego) ponosi klient
 • Zalecenie dotyczące wszystkich szkoleń: Europejskie prawo jazdy PC (ECDL) lub podobne potwierdzenie znajomości obsługi komputera i systemu Microsoft Windows

On Site:

Nasze szkolenia są prowadzone przez specjalistów. Są oni wysoko wykwalifikowani, posiadają odpowiednie certyfikaty oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z naszymi produktami technicznymi.

Ważne informacje o naszych szkoleniach On Site:

 • Szkolenia ON SITE odbywają się u klienta lub w innym ustalonym miejscu
 • Terminy są wiążące wyłącznie po odpowiednio wcześniejszym uzgodnieniu z danym centrum szkoleniowym i po pisemnym potwierdzeniu!
 • Szkolenia odbywają się w grupach maks. 6-osobowych
 • Prawo do szkoleń przysługuje najpóźniej rok po dacie dostarczenia urządzenia produkcyjnego, po tym czasie prawo wygasa
 • Szkolenia są prowadzone w języku NIEMIECKIM lub ANGIELSKIM. W przypadku innych języków zatrudnia się na poszczególne dni tłumaczy, za co opłata jest naliczana według aktualnej listy cen
 • Dzienny czas szkolenia wynosi maks. 8 godzin, w tym przerwy o łącznej długości ok. 1 godziny
 • Czas ten może zostać przekroczony tylko o maks. 2 godziny po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim centrum szkoleniowym
 • Jeśli nie podano inaczej, treści są dostosowane do grup docelowych „operatorzy maszyn” i „pracownicy przygotowujący pracę”
 • Koszty: Zgodnie z potwierdzeniem zlecenia na szkolenie
 • Koszty dojazdu, przylotu i/lub noclegu trenera są rozliczane według aktualnych „warunków montażowych”
 • Zalecenie dotyczące wszystkich szkoleń: Europejskie prawo jazdy PC (ECDL) lub podobne potwierdzenie znajomości obsługi komputera i systemu Microsoft Windows

Warunki przeprowadzania szkoleń ON SITE:

 • Po 1 komputerze ze specyfikacją i uprawnieniami administratora do instalacji i obsługi potrzebnego oprogramowania dla każdego uczestnika
 • Pomieszczenie szkoleniowe, ekran do wyświetlania prezentacji, projektor multimedialny lub monitor min. 55", biała tablica lub flipchart
 • Ewentualne urządzenie, którego ma dotyczyć szkolenie musi być dostępne przez cały czas jego trwania

Masz pytania?

Formularz kontaktowy
ProductFinder