Szkolenia pracowników to inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa!


Wyszkolony pracownik przyczynia się do zwiększenia wydajność produkcji w przedsiębiorstwie.
Oprócz szkoleń produktowych rozwijamy i podnosimy kwalifikacje pracowników na wielu płaszczyznach. Wszystkie szkolenia dopasowane są do indywidualnych potrzeb.
Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń i dołącz do ponad 2 000 klientów rocznie, którzy skorzystali już z naszych usług.

 

 

Korzyści:

 • oferty szkoleniowe dostępne w ponad 80 krajach
 • szkolenia prowadzone w małych grupach
 • szkolenia z obsługi naszych maszyn wraz z opcją programowania

Szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb

Jeżeli chcesz mieć szkolenie w swoim zakładzie pracy,
skontaktuj się z nami, dopasujemy ofertę do Twoich  potrzeb.

 

Szkolenia online

Oferujemy szkolenia online, dzięki którym niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujesz, możesz w nich uczestniczyć i zdobywać wiedzę. Oszczędzasz w ten sposób czas, ograniczasz sobie koszty, a zyskujesz całkowitą niezależność i swobodę. 

Jesteś zainteresowany?
Zachęcamy do kontaktu, wspólnie ustalimy termin i temat szkolenia.

Podstawowa technologia pakowania

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

Personel konserwacyjny (mechanika)

warunek Do gniazd (linii) z robotami dodatkowo wymagane jest szkolenie „Technologia robota”.
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i urządzenia produkcyjnego.
 • Umiejętność uruchomienia, uzbrojenia i przezbrojenia urządzenia produkcyjnego.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procesem „pakowania” oraz urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Proces: opakowanie PAQTEQ (VKV, VRA, VRE, VKF)
 • Bezpieczeństwo i urządzenia zabezpieczające
 • Proces technologiczny, działanie czujników, przebiegi w logice sterowania
 • Uzbrajanie maszyny lub linii, usuwanie błędów, dostosowywanie parametrów.

 

Podstawowa technika montażowa

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

Personel konserwacyjny (mechanika)

czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i urządzenia produkcyjnego.
 • Umiejętność uruchomienia, uzbrojenia i przezbrojenia urządzenia produkcyjnego.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procesem „Montaż” i urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Proces: montaż CABTEQ (MDE120, MKL80, MPC410/650, MPH510)
 • Bezpieczeństwo i urządzenia zabezpieczające
 • Proces technologiczny, działanie czujników, przebiegi w logice sterowania
 • Uzbrajanie maszyny lub linii, usuwanie błędów, dostosowywanie parametrów.

 

Podstawowa obsługa maszyn do cięcia kartonu

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i urządzenia produkcyjnego.
 • Umiejętność uruchomienia, uzbrojenia i przezbrojenia urządzenia produkcyjnego.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procesem „Pakowanie/cięcie” i urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Proces: Pakowanie/cięcie
 • Zastosowanie/obsługa/sterowanie PAQTEQ (VKS)
 • Proces technologiczny, rodzaje kartonu, kalibracja maszyny
 • Usuwanie błędów, dostosowywanie parametrów, pobranie kartonów w AUTOMATION Shop

 

Podstawowy magazyn woodStore Professional

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Wykonywanie podstawowych opcji obsługi
 • Tworzenie miejsc magazynowych na płyty i resztki dopasowanych do potrzeb klienta.
 • Zmiana dostępnych miejsc magazynowych oraz tworzenie nowych płyt i przyporządkowywanie do miejsc magazynowych.
 • Tworzenie nowych danych stałych, przyporządkowywanie do miejsc magazynowych oraz tworzenie szablonów do obchodzenia się z resztkami.
 • Opanowanie istotnych funkcji, struktur danych, ustawień i możliwości w zakresie statystyki, optymalizacji magazynu i analizy.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Podstawowe funkcje: magazyn powierzchni z woodStore Professional
 • Tworzenie miejsc magazynowych
 • Tworzenie danych stałych i list produkcyjnych
 • Funkcje magazynu:magazynowanie/wydawanie/wydawanie z magazynu
 • Dane dot. Stanu, optymalizacja/organizacja magazynu
 • Diagnozy maszyny/procesu
 • Szablony (filtr) do obchodzenia się z resztkami

 

Podstawowa diagnoza systemów sterujących

Grupa docelowa Personel konserwacyjny (elektronika)
warunek Odpowiednie doświadczenie praktyczne w zakresie poszukiwania zakłóceń za pomocą sterowania PLC
czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Umiejętność obsługi Codesys Workbench.
 • Działanie w sposób celowy podczas elektronicznego poszukiwania zakłóceń i usuwanie zakłóceń.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procesem „Elektryka maszyny/komórki” i urządzeniami zabezpieczającymi.

Spis treści:

 • Przeznaczone wyłącznie dla specjalistów z dziedziny elektrotechniki lub pracowników z odpowiednio udokumentowanymi kwalifikacjami.
 • Obsługa Codesys Workbench
 • Diagnoza online
 • Poszukiwanie zakłóceń w programie PLC (powiązanie z oprogramowaniem sprzętowym)
 • Tworzenie wizualizacji w przykładowym programie
 • Zapis śledzenia w celu poszukiwania zakłóceń

 

Diagnoza Add On układów sterowania w technice automatyzacji

Grupa docelowa Personel konserwacyjny (elektronika)
warunek Odpowiednie doświadczenie praktyczne w zakresie poszukiwania zakłóceń za pomocą sterowania PLC
czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procesem „Elektryka automatyzacji” i urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Umiejętność obsługi Codesys Workbench.
 • Zapoznanie się z magistralą CAN, parametryzacją i wymianą komponentów.
 • Działanie w sposób celowy podczas elektronicznego poszukiwania zakłóceń w komponentach sterowania i usuwanie zakłóceń.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Przeznaczone tylko dla techników serwisowych i personelu obsługowego!
 • Budowa sterowania IPC BAB 40/BAB 911, usuwanie błędów i wymiana IPC
 • Magistrala CAN-Bus, parametryzacja i wymiana komponentów na magistrali CAN
 • Systematyczne poszukiwanie zakłóceń w komponentach sterujących
 • Wymiana systemu zdalnego (BAB 40/BAB 911)

 

Podstawowa technika robota Add On

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie z techniki pakowania lub systemów transportu lub techniki montażowej
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i urządzenia produkcyjnego.
 • Umiejętność uruchomienia, uzbrojenia i przezbrojenia urządzenia produkcyjnego.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procesem „Technika robota” i urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Technika robota
 • Bezpieczeństwo i urządzenia zabezpieczające
 • Wprowadzenie do eksploatacji w linii

 

Systemy transportowe na terenie zakładu

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

Personel konserwacyjny (mechanika)

czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i urządzenia produkcyjnego.
 • Umiejętność uruchomienia, uzbrojenia i przezbrojenia urządzenia produkcyjnego.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznali się z procesem „Transport” i urządzeniami zabezpieczającymi.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Proces: transport
 • Zastosowanie/obsługa: woodSort, woodTrans, woodFlex
 • Koncepcja: sekcje, tryby pracy, listy produkcyjne
 • Opcjonalnie: integracja z obcymi systemami, skaner i oznaczenie części

 

woodStore profiLine na terenie zakładu

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek woodStore Professional
czas trwania 3 dni

Cele szkolenia:

 • Wykonywanie zaawansowanych opcji obsługi
 • Tworzenie miejsc magazynowych na płyty i resztki dopasowanych do potrzeb klienta.
 • Zmiana dostępnych miejsc magazynowych oraz tworzenie nowych płyt i przyporządkowywanie do miejsc magazynowych.
 • Tworzenie nowych danych stałych, przyporządkowywanie do miejsc magazynowych oraz tworzenie szablonów do obchodzenia się z resztkami.
 • Opanowanie istotnych funkcji, struktur danych, ustawień i możliwości w zakresie statystyki, optymalizacji magazynu i analizy.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Funkcje magazynu:magazynowanie/wydawanie/wydawanie z magazynu
 • Praktyczne tworzenie miejsc magazynowych i list produkcyjnych
 • Zatrzymywanie i naprawa błędów
 • Optymalizacja/organizacja magazynu

 

Analiza woodStore magazynu Add On

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

  Webinar

Spis treści:

 • Analiza pliku serwisowego woodStoredo możliwej optymalizacji magazynu
 • Szkice możliwości optymalizacji takich jak wydajność taktu, zwiększenie pojemności magazynu itd.
 • Omówienie, określenie i wdrożenie potencjałów optymalizacji wspólnie z uczestnikami szkolenia.

Podstawowa obsługa programu woodWOP i maszyn CNC

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 3 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia na podane programy obrabianych elementów.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Wyposażenie maszyny
 • Wzorcowe elementy obrabiane: programy dot. frezowania, wiercenia i rozkroju za pomocą programu woodWOP
 • Tryby pracy: tworzenie/automatyka
 • Technologiczne dane obróbcze

 

Podstawy programu woodWOP do wiercenia i osadzania okuć

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego przedmiotu i planów uzbrajania.
 • Opanowanie parametrów technologicznych.
 • Zastosowanie szczegółowych informacji dotyczących programowania maszyn przelotowych.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Tworzenie różnych programów obrabianego przedmiotu za pomocą programu woodWOP
 • Tworzenie programu pionowych i poziomych otworów
 • Optymalizacja taktów roboczych
 • Pozycjonowanie taśm transportowych i mostków mocujących

 

Podstawy programu woodWOP do wiercenia, frezowania i osadzania okuć

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego przedmiotu.
 • Zapoznanie się z cechami szczególnymi programowania maszyny DRILLTEQ
  (ABH + ABL).
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Tworzenie różnych programów obrabianego przedmiotu do obróbki wiertarskiej, frezarskiej i piłowej oraz do urządzeń mocujących
 • Zastosowanie wartości z szablonu, obsługa, komponenty i układ współrzędnych

 

Podstawy programu woodWOP do pionowych centrów obróbkowych

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego przedmiotu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Zapoznanie się z cechami szczegółowymi programowania maszyny DRILLTEQ (BHX).
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Interfejs użytkownika, menu, struktura programu
 • Miejsca obróbki, struktura katalogu
 • Funkcja plików, pionowe otwory, poziome otwory, programowanie ze zmiennymi

 

Podstawy programu woodWOP 7 do woodWOP 5 User

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie dotyczące obsługi programu woodWOP i maszyn CNC
oraz dobre umiejętności praktyczne w zakresie woodWOP 5
czas trwania 1 dzień
  Możliwe również w formie webinaru

Cele szkolenia:

 • Poznanie nowych funkcji w programie woodWOP 7 w porównaniu z woodWOP 5.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Nowe funkcje w programie woodWOP 7 np. struktura ekranu, widoki 3D, makra, interaktywność

 

Programowanie zespołu klejenia CNC Add On

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie dotyczące obsługi programu woodWOP i maszyn CNC
czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych na zespole klejenia CNC
 • Tworzenie parametrów zależnych od zespołu klejenia.
 • Tworzenie programów przedmiotu obrabianego za pomocą programu woodWOP.
 • Nauczenie się prawidłowego zachowania w sytuacjach zatrzymania.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Technika/ agregat klejenia
 • Wzorcowe przedmioty obrabiane: programy do klejenia za pomocą programu woodWOP
 • Procesy przyklejania/obróbki końcowej
 • Elementy obsługowe: sterowanie
 • Praktyka: przygotowanie wzorcowych przedmiotów obrabianych/optymalizacji programu
 • Sytuacje zatrzymania i diagnozy maszyny/procesu

 

Makra programu woodWOP do agregatów obróbczych

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie dotyczące obsługi programu woodWOP i maszyn CNC
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie zasad tworzenia programu do obrotowych agregatów wiertarskich, frezujących lub piłowych.
 • Poznanie układu współrzędnych obrabianego przedmiotu
 • Zapoznanie się z pomocami obsługowymi, instrukcjami eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Zastosowanie układów współrzędnych
 • Tworzenie programu osi nastawczych: ręczny, obrotowy agregat wiertarski, frezujący i piłowy
 • Agregat obrotowy Flex 5 lub Flex 5+
 • 5 osiowe wrzeciono główne Drive 5+

 

Plugin CAD programu woodWOP Add On

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie dotyczące obsługi programu woodWOP i maszyn CNC
czas trwania 1 dzień
  Możliwe również w formie webinaru

Cele szkolenia:

 • Tworzenie interfejsu roboczego do pluginu CAD
 • Stosowanie możliwości konstrukcyjnych w pluginie CAD.
 • Opanowanie konwersji danych CAD w dane woodWOP.
 • Import danych DXF.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Tworzenie interfejsu roboczego do pluginu CAD
 • Możliwości konstrukcyjne pluginu CAD
 • Od rysunku CAD do programu woodWOP
 • Dopasowanie programu CNC przy wsparciu CAD
 • Import plików DXF i dodanie obróbek

 

Plugin CAM programu woodWOP Add On

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie dotyczące obsługi programu woodWOP i maszyn CNC oraz pluginu CAD programu woodWOP oraz dobre umiejętności praktyczne w zakresie CAD.
czas trwania 3 dni
  Możliwe również w formie webinaru

Cele szkolenia:

 • Tworzenie interfejsu roboczego do pluginu CAD
 • Stosowanie możliwości konstrukcyjnych w pluginie CAD.
 • Opanowanie konwersji danych CAD w dane woodWOP.
 • Import danych DXF.
 • Opanowanie strategii obróbki na płaszczyznach 3D.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Przeznaczone tylko dla osób planujących proces produkcji!
 • Konstruowanie za pomocą pluginu CAD programu woodWOP dla obróbki za pomocą 3 i 5 osi
 • Import modeli 3D
 • Obróbka końcowa powierzchni
 • Obróbka zgrubna za pomocą rozpoznania materiału resztkowego
 • Wyrównywanie za pomocą różnych strategii frezowania dla 3 i 5 osi
 • Frezowanie obwodowe
 • Rzutowanie i frezowanie krzywek
 • Frezowanie kieszeni z wyspami za pomocą rozpoznania materiału resztkowego

 

Add On woodWOP DXF-Import Professional

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie z wiercenia i osadzania okuć lub
szkolenie z wiercenie, frezowania i osadzania okuć lub
szkolenie z pionowych centrów obróbki maszyny woodWOP lub
szkolenie z obsługi programu woodWOP i maszyn CNC
czas trwania 1 dzień
  Możliwe również w formie webinaru

Cele szkolenia:

 • Nauczenie się powiązań między kodem warstwy a regułą konwersji.
 • Tworzenie własnych reguł konwersji.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Przydzielanie obróbek do elementów CAD/przekazywanie do programu woodWOP
 • Tworzenie reguł konwersji na podstawie istniejących rysunków
 • Reguły konwersji i kody warstw

 

Add On Cut Rite Nesting

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie dotyczące obsługi programu woodWOP i maszyn CNC
czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie cech szczególnych programowania obrabianych przedmiotów, tworzenia optymalizacji.
 • Definiowanie płyt surowych i materiałów i tworzenie ręcznych optymalizacji.
 • Tworzenie ustawień parametru.
 • Ustawianie i wykonywanie importu listy części.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Ustawienia parametrów procesu nestingu
 • Definicja płyt surowych i materiałów
 • Tworzenie/import list obrabianych przedmiotów
 • Opcjonalnie: obsługa etykiet

 

Add On woodWelding

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie z wiercenia i osadzania okuć w programie woodWOP
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Poznanie podstaw procesu woodWelding.
 • Edycja, optymalizacja i archiwizacja programu obrabianych przedmiotów.
 • Ocena parametrów procesowych i umiejętność dopasowania do podanych wymagań obróbki.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Proces woodWelding (spawanie za pomocą ultradźwięków kołków z tworzywa sztucznego)
 • Komponenty woodWelding
 • Komponenty Keyhole Surface (frezowanie specjalnych otworów do kołków w powierzchni obrabianego przedmiotu)
 • Komponenty Keyhole w poziomie (frezowanie specjalnych poziomych otworów do łączenia kołków wspornika podłoża)
 • Funkcja specjalna „Topdrill” do frezowania w interfejsie użytkownika Topdrill

Podstawy maszyny do oklejania obrzeży

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 4 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia maszyny na podane programy obrabianego elementu.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyn
 • Funkcje agregatów obróbczych, z ustawieniami wyjściowymi
 • Obsługa: powerControl/powerTouch
 • Tworzenie programu obrabianego elementu
 • Diagnozy maszyny/procesu

 

Podstawowa komórka do oklejania obrzeży

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 5 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia komórki na podane programy obrabianego elementu i listy produkcyjne.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyn/komórek
 • Funkcje agregatów obróbczych, z ustawieniami wyjściowymi
 • Obsługa: powerControl/powerTouch
 • Tworzenie programu obrabianego elementu
 • Diagnozy maszyny/procesu

 

Podstawowa maszyna do formatowania i oklejania obrzeży

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 4 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia maszyny na podane programy obrabianego elementu.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyn
 • Funkcje agregatów obróbczych, z ustawieniami wyjściowymi
 • Obsługa: powerControl/powerTouch
 • Tworzenie programu obrabianego elementu
 • Diagnozy maszyny/procesu

 

Podstawowa komórka do formatowania i oklejania obrzeży

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 5 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia komórki na podane programy obrabianego elementu i listy produkcyjne.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyn/komórek
 • Funkcje agregatów obróbczych, z ustawieniami wyjściowymi
 • Obsługa: powerControl/powerTouch
 • Tworzenie programu obrabianego przedmiotu
 • Diagnozy maszyny/procesu

 

Podstawowa dwustronna formatyzerko-czopiarka

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia maszyny na podane programy obrabianego elementu.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyn
 • Funkcje agregatów obróbczych, z ustawieniami wyjściowymi
 • Obsługa: powerControl/powerTouch
 • Tworzenie programu obrabianego przedmiotu
 • Diagnozy maszyny/procesu

 

Podstawowa komórka formatyzerko-czopiarki

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 3 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia komórki na podane programy obrabianego elementu i listy produkcyjne.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyn/komórek
 • Funkcje agregatów obróbczych, z ustawieniami wyjściowymi
 • Obsługa: powerControl/powerTouch
 • Tworzenie programu obrabianego elementu
 • Diagnozy maszyny/procesu

 

Podstawowa obsługa maszyny postforming

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy
czas trwania 3 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji maszyny.
 • Umiejętność przezbrojenia maszyny na podane programy obrabianego elementu.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyn
 • Funkcja agregatów obróbki
 • Ustawienia wyjściowe
 • Elementy obsługowe i wskazujące
 • Tworzenie programu obrabianego elementu

 

Podstawy woodLine

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie z maszyny oklejana obrzeży lub
szkolenie z maszyny do formatowania i oklejania obrzeży lub
szkolenie z formatyzerko-czopiarki
czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie menu sterowania dla komórek.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja list produkcyjnych.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa: system sterowania, PC53 i menu podstawowe
 • Tworzenie danych produkcyjnych/numerów referencyjnych
 • Tryb produkcyjny
 • tryb wielokrotnego przejścia
 • Przezbrojenie do dokładnie ustalonej liczby sztuk
 • Zarządzanie stosami

Podstawy obsługi pilarek do rozkroju płyt

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji komórek.
 • Przezbrajanie i ustawianie tarcz piły.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Dokonywanie regularnych prac konserwacyjnych.
 • Tworzenie kolejności programów obrabianego elementu.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyny, agregaty, elementy obsługowe
 • Sterowanie maszyny CADmatic i zmiana programu

 

Podstawy komórki do rozkroju płyt

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych i funkcji komórek.
 • Przezbrajanie i ustawianie tarcz piły.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Nauczenie się ręcznego trybu pracy robota..
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Budowa maszyny, agregaty, elementy obsługowe
 • Sterowanie maszyny CADmatic i zmiana programu
 • Posługiwanie się robotem do obróbki

 

Podstawy Cut Rite Basic

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy
czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie podstawowych opcji obsługowych.
 • Tworzenie nowych materiałów.płyt, podawanie i optymalizacja list części.
 • Ocena, dopasowanie i przygotowanie wyników optymalizacji.
 • Nauczenie się podstawowych funkcji, struktur danych i ustawień.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Obsługa: optymalizacja wykroju
 • Instalacja, parametryzacja, obsługa

 

Podstawowe zarządzanie magazynem Cut Rite

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie z Cut Rite Basic
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Nauczenie się zarządzania płytami i resztkami w bazie danych magazynu.
 • Opanowanie koniecznych ustawień w celu komunikacji między Cut Rite a bazą danych magazynu.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Przeznaczone tylko dla osób planujących proces produkcji!
 • Obsługa modułu: zarządzanie magazynem (baza danych SQL)

 

Podstawowe moduły Cut Rite

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie z Cut Rite Basic
czas trwania Moduł na dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie koniecznych ustawień modułu.
 • Nauczenie się praktycznego zastosowania modułu.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Przeznaczone tylko dla osób planujących proces produkcji!
 • Wymagany jeden moduł na 1 dzień szkolenia!
 • Obsługa modułu: biblioteka części
 • lub/i obsługa modułu: obróbka zlecenia i zmienne wykazu części
 • lub/i obsługa modułu: programowanie i połączenie CNC
 • lub/i obsługa modułu: rozładowywanie

 

Add On Cut Rite Professional

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie: Cut Rite Basic
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie zaawansowanych funkcji Cute Rite PROFESSIONAL.
 • Nauczenie się praktycznego zastosowania parametrów.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Przeznaczone tylko dla osób planujących proces produkcji!
 • Zaawansowane funkcje: optymalizacja wykroju „Professional”

 

Add On Cut Rite - obrzeża/okładziny

Grupa docelowa Przygotowanie pracy
warunek Szkolenie: Cut Rite Basic
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Poznanie ustawień do obliczania obrabianych elementów z obrzeżem lub powłoką.
 • Umiejętność przygotowania i podania koniecznych danych.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Przeznaczone tylko dla osób planujących proces produkcji!
 • Ustawienia i dane stałe dla opcji: obrzeża/laminaty i biblioteka planów rozkroju (szablony)
 • Codzienne konieczne prace
 • Dane i ustawienia do obliczenia obrabianych przedmiotów z obrzeżem lub powłoką
 • Generowanie planów rozkroju dla znanych wąskich elementów i obrazów forniru

 

Add On miejsce magazynowe do obróbki resztek

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie z obsługi piły do przycinania płyt
czas trwania 1 dzień

Cele szkolenia:

 • Opanowanie podstawowych opcji obsługowych.
 • Tworzenie magazynu do resztek lub płyt, zmiana dostępnych miejsc magazynowych i tworzenie szablonów do obsługi resztek.
 • Prawidłowe stosowanie opcji do optymalizacji i komunikacji danych.
 • Opanowanie oprogramowania pilarki.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Ręczna organizacja magazynu resztek, programowanie, obsługa resztek w maszynie

 

Piły Add On z funkcją wiercenia i frezowania

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

warunek Szkolenie z obsługi piły do przycinania płyt
czas trwania 2 dni

Cele szkolenia:

 • Opanowanie elementów obsługowych charakterystycznych dla multiTec i funkcji maszyny.
 • Przezbrajanie i ustawianie narzędzi.
 • Tworzenie, edycja, optymalizacja i archiwizacja programów obrabianego elementu.
 • Tworzenie parametrów narzędzia.
 • Dokonywanie regularnych prac konserwacyjnych.
 • Nauczenie się kroków roboczych charakterystycznych dla multiTec.
 • Korzystanie z pomocy obsługowych, instrukcji eksploatacji i konserwacji.
 • Samodzielne wyszukiwanie dodatkowych informacji.

Spis treści:

 • Programowanie agregatu multiTec za pomocą programu woodWOP
 • Praktyczne szkolenie na maszynie z agregatem multiTec

Treści indywidualnie ustalone w centrum szkoleniowym

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

Personel konserwacyjny

czas trwaniaPo uzgodnieniu

Cele szkolenia:

 • cele szkoleniowe wynikają z żądanych treści

Spis treści:

 • Treści szkoleniowe ustalone indywidualnie w danym centrum szkoleniowym
 • Cena za dzień szkolenia z czasem przygotowania osoby prowadzącej szkolenie
 • Szkolenie odbywa się jedynie po pisemnym uzgodnieniu treści szkolenia z centrum szkoleniowym

 

Indywidualnie ustalone treści w Państwa przedsiębiorstwie

Grupa docelowa

Operator maszyny

Przygotowanie pracy

Personel konserwacyjny

czas trwaniaPo uzgodnieniu

Cele szkolenia:

 • cele szkoleniowe wynikają z żądanych treści

Spis treści:

 • Treści szkoleniowe ustalone indywidualnie w danym centrum szkoleniowym
 • Cena za dzień szkolenia z czasem przygotowania osoby prowadzącej szkolenie
 • Szkolenie odbywa się jedynie po pisemnym uzgodnieniu treści szkolenia z centrum szkoleniowym