Produkcja na najwyższym poziomie

Całkowicie elastycznie i według zapotrzebowania - to zalety pilarki SAWTEQ B-300/400 flexTec i SAWTEQ B-320 flexTec cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie dzięki wysoce elastycznej konstrukcji planu cięcia, łagodnemu traktowaniu materiału i w pełni zintegrowanej automatyzacji. 

Aby optymalnie wykorzystać pracę robota, firma HOMAG opracowała system pomiarowy jakości cięcia, krótko mówiąc MSQ. Nowo opracowany system pomiaru jakości cięcia, w skrócie MSQ, automatycznie kontroluje jakość rozkroju w ramach ustalonych wcześniej wartości ostrzegawczych i granicznych. Operator sam decyduje o częstotliwości pomiaru jakości cięcia - przykładowo jest możliwy pomiar każdego ostatniego elementu planu rozkroju.

Korzyści w praktyce:

  • Obiektywna i regularna ocena: częstsze pomiary jakości cięcia i jasna interpretacja wyników przy ograniczonej ingerencji operatora
  • Wymiana tarczy piły w zależności od potrzeb: Wykorzystanie maksymalnego czasu pracy tarczy piły oraz zwiększenie dostępności technicznej maszyny
  • Zmniejszenie ilości wybrakowany elementów: Mniejszy nakład pracy dzięki uwzględnieniu zdefiniowanych wartości granicznych zależnych od materiału
  • Zwiększenie niezawodności procesu i możliwość dalszej optymalizacji procesu i kosztów

Find out what is behind the abbreviation MSQ, how you can use it in your furniture production, and how it helps you to produce consistently at a high quality level.

Experience the MSQ live on our SAWTEQ B-300/400 flexTec and SAWTEQ B-320 flexTec robotic saws. We will show you how to individually set your measuring strategy, limit values and edge sides to be measured and how the MSQ acts in production.