Systemy podawcze i magazynowe dla budownictwa drewnianego

Sprawne przebiegi w otoczeniu maszyny i instalacji są równie ważne dla ciągłej obsługi, jak szybkie i wydajne maszyny. Nasze systemy podawcze i magazynowe optymalizują logistykę w hali, skracają czas oczekiwania i jednocześnie poprawiają ergonomię pracy dla pracowników — dotyczy to w równym stopniu zakładów stolarskich, co dużych producentów gotowych domów. Odpowiednio do aktualnych potrzeb są dostępne różne warianty — zarówno do poszczególnych czynności roboczych, jak i do całego procesu.

Systemy obsługi dla budownictwa drewnianego

Od obsługiwanych ręcznie systemów do podnoszenia aż po całkowicie zautomatyzowane portale — maszyny FEEDTEQ i STORETEQ zapewniają szeroki wybór rozwiązań do zoptymalizowanej manipulacji materiału. Dostępne są odpowiednie rozwiązania, od magazynowania materiału surowego, aż po załadunek maszyny.

Systemy magazynowe dla budownictwa drewnianego

Seria STOCKTEQ oferuje wiele możliwości do transportu i magazynowania elementów. Do transportu między poszczególnymi stacjami roboczymi są dostępne wózki ustawcze i transportowe. Komisjonowanie i załadunek elementów przejmuje wózek transportowy, zanim w magazynie ścian zostaną wykonane ostatnie prace wykończeniowe.