Obieg obrzeża LOOPTEQ C-300

Profesjonalna obróbka formatu i obrzeży

Dynamiczny obieg obrzeża to optymalne rozwiązanie dla wysoko wydajnej obróbki formatu i obrzeża. Urządzenie LOOPTEQ C-300 stwarza tym samym warunki do elastycznej produkcji mebli zarówno seryjnej jak i o wielkości partii 1.

(Obieg obrzeża TFU 720)

Zalety

 • Wysoki współczynnik wykorzystania dzięki ciągłemu i zgodnemu z taktem doprowadzaniu
 • Nie wymaga dużych zasobów ludzkich dzięki zautomatyzowanemu obiegowi
 • Duża powtarzalność przy ustawianiu płyt
 • Mała wysokość konstrukcyjna
 • Zunifikowana, ergonomiczna obsługa
 • Uszkodzenie materiału praktycznie wykluczone
 • Obrabiarki mogą pracować z pełną mocą

 • Urządzenie LOOPTEQ C-300 pasuje idealnie pod względem wielkości, mocy i prędkości do maszyn do formatowania i obróbki obrzeży firmy HOMAG Group

 • Bieżące procesy, ponieważ produkcja na włączonych do obiegu obrabiarkach odbywa się w zautomatyzowany sposób

 • Zmienne ustawianie obrabianych przedmiotów, wzdłuż lub w poprzek, poprzez obrót o -90°, +90° i 180°

 • Wysoka dynamika napędu przy zaledwie 0,4 sekundy na ruch skokowy i 1,3 sekundy dla obrotu o 90°

 • Miejsce potrzebne do transportu i przełożenia obrabianych przedmiotów jest ograniczone do minimum

Długość przedmiotu obrabianego240 - 3 000 mm
Szerokość przedmiotu obrabianego120 - 1 200 mm
Min. wielkość obrabianego przedmiotu przy obróbce 4-stronnej240 x 120 mm
Maks. wielkość obrabianego przedmiotu przy obróbce 4-stronnej3 000 x 1 200 mm
Grubość przedmiotu obrabianego12 - 50 mm
Ciężar obr. przedmiotu maks.50 kg
Wydajność maks.12 taktów/minutę