Rada Nadzorcza HOMAG Group AG (od lewej): Dr. Anja Schuler, Carmen Hettich-Günther, Gerhard Federer, Martina Herold, Ralf W. Dieter, Dr. Jochen Berninghaus, Dr. Hans Schumacher, Roman Romanowski, Armin Auer, Ernst Esslinger, Carlo Crosetto (rezygnacja 29.02.2020), Erich Koch, Dietmar Heinrich (brak na zdjęciu).

Rada nadzorcza

Radę Nadzorczą HOMAG Group AG tworzy parytetowo sześciu przedstawicieli akcjonariatu i sześciu reprezentantów pracowników. Wszyscy członkowie Rady mają wysokie kompetencje profesjonalne i branżowe. Poniżej przedstawiamy skrótowo ich sylwetki.

 

Reprezentanci pracodawców:

Przewodniczący Rady Nadzorczej | Prezes Zarządu Dürr AG, Stuttgart

Adwokat, rewident i doradca podatkowy, Kancelaria Adwokacka Spieker & Jaeger, Dortmund

Były Prezes Zarządu Schunk GmbH, Heuchelheim i Schunk Verwaltungsgesellschaft mbH, Heuchelheim

Członek Rady Nadzorczej Schaeffler AG, Herzogenaurach

Były Lekarz psychiatra i psychoterapeuta, członek FMH

Były członek zarządu Dürr Systems AG, Stuttgart

Reprezentanci pracowników:

Sekretarz Union | prawnika, związek zawodowy IG Metall Baden-Württemberg

Przewodnicząca Rady Zakładowej w Homag GmbH, Schopfloch i Przewodnicząca Rady Zakładowej koncernu Homag Group AG

Director Methods/Tools der Homag GmbH, Schopfloch

Kierownik Działu zarządzania projektami oraz Przewodniczący Rady Zakładowej w HOLZMA Plattenaufteiltechnik GmbH, Holzbronn

Przewodnicząca Rady Zakładowej w WEEKE Bohrsysteme GmbH, Herzebrock-Clarholz

1. Pełnomocnik IG Metall Detmold, Detmold